Návod k použití LG 60PK250

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG 60PK250. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG 60PK250 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG 60PK250.


LG 60PK250 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8657 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG 60PK250 (8990 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG 60PK250

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cesky UZIVATELSKÁ PÍRUCKA Plazmový televizor Ped pouzíváním vaseho zaízení si prosím pecliv pectte tuto pírucku. Uschovejte ji pro pozdjsí pouzití. www. lg. com HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami spolecnosti HDMI Licensing LLC. OBSAH PÍPRAVA 42/50PJ2**, 42/50PJ3**, 42/50PJ5**, 42/50PJ6**, 50/60PK2**, 50PK3**, 50/60PK5**, 50PK7**. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 DATOVÉ SLUZBY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 IINPUT LABEL (VSTUPNÍ STÍTEK). . . . . . . . . . . . . . . . . 33 SIMPLE MANUAL (STRUCNÁ PÍRUCKA) . . . . . . . 38 Initializing (Inicializace ­ obnovení výchozího nastavení)). . . . . . . 39 OBSAH NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Pipojení antény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Pipojení pomocí komponentního kabelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pro nastavení hodnot pouzijte tlacítko a tlacítko OK. Slozku s hudbou nelze mnit v prbhu pehrávání Skrýt : Skryje nabídku celé obrazovky. Chcete-li nabídku znovu zobrazit, stisknte tlacítko OK. G G Pouzívání funkce. Seznam Obrázk. Volba mozností. Nastavení zobrazení fotografie. BGM Vymazat Q. MENU Moznost Skrýt Pedchozí 1 2 Q. MENU Zobrazte rozevírací nabídka. OK Zvolte Volba mozností, Nastavení videa nebo Nastavení zvuku. PRÁCE SE ZAÍZENÍM USB G Pokud zvolíte Set Photo View [Volba mozností], Volba mozností. F F F Rychl. Sloz hudby ka Opakování Náhodné Rychlé . . . G Pedchozí 1 2 Ukázat Rychl. sním. ] nebo Slozka hudby · Pokud je zvoleno "Off" (Vyp. ) v nabídOK Provete píslusné úpravy. F F F Vyp. F F F Zap. ce Repeat (Opakování), pehrávání se zastaví u posledního pehrávaného souboru v seznamu. Ale G pokud je stisknuto tlacítko (GG) v prbhu posledního souboru v seznamu 53 PRÁCE SE ZAÍZENÍM USB G Pokud zvolíte Set Video [Nastavení videa] Nastavení videa. F G C Rezim obrazu · Kontrast · Jas · Ostrost · Barva · Odstín · Teplota barev F z ivé R W · Obnov. obr. Pedchozí 1 Provete píslusné úpravy. (viz str. 76, 79, 81) G Pokud zvolíte Set Audio [Nastavení zvuku] Nastavení zvuku. F F Rezim zvuku · Aut. hlasitost · Dialóg II · Stereováha F F F Standardní Vyp. Vyp. L R Pedchozí 1 2 Ukázat Rezim zvuku, Aut. hlasitost, Dialóg II, Stereováha. Provete píslusné úpravy. (Odkaz na stranu 84 az 89) 54 F 0F F F · Dynamickí zabarvení F Stedn F 0F F 0F F 70 F F 70 F F F F 50 F F 100 F PRÁCE SE ZAÍZENÍM USB SEZNAM HUDBY Mzete pehrávat hudbu na pamovém zaízení USB. Zakoupené hudební soubory (*. MP3) mohou obsahovat omezení daná autorskými právy. Pehrávání tchto soubor nemusí tento model podporovat. Hudební soubory ulozené na zaízení USB lze pehrávat. Nabídka na obrazovce se mze na vasem televizoru mírn lisit. Snímky jsou píkladem pro práci s televizorem. Soubor podporující MUSIC (Hudební soubory) (*ve formátu MP3) Rychlost penosu 32 az 320 · Rychlost vzorkování formátu MPEG1, vrstva 3: 32 kHz, 44. 1 kHz, 48 kHz · Rychlost vzorkování formátu MPEG2, vrstva 3: 16 kHz, 22. 05 kHz, 24 kHz · Rychlost vzorkování formátu MPEG2. 5, vrstva 3: 8 kHz, 11. 025 kHz, 12 kHz PRÁCE SE ZAÍZENÍM USB Prvky obrazovky 1 MENU Vyberte moznost U S B. 2 OK OK Vyberte polozku S e z n a m h u d b y. 4 3 1 1 Hudba S003 Název O slozku výse S001 S002 S003 2 3 4 Pejde o úrove výse Aktuální strana/celkem stran Celkový pocet oznacených hudebních soubor Odpovídající tlacítka na dálkovém ovladaci 2 00:00/01:34 O slozku výse S004 S005 E 5 Navigace Rozevírací nabídka P Zmna stránky MARK 5 E Preview (Náhled): Pokud existuje pebal alba souboru (Umlecké zobrazení alba), zobrazí se. Seznam hudby Strana 2/3 Bez oznacení Délka 03:33 04:45 01:30 02:37 01:58 Ozn. Q. MENU Moznost Zpt 55 PRÁCE SE ZAÍZENÍM USB Vybírání hudby a místní nabídka Jak vidíte na obrázku, je na stránce uvedeno az 6 hudebních titul. Hudba S003 Název O slozku výse S001 S002 S003 00:00/01:34 O slozku výse S004 S005 E Navigace Rozevírací nabídka P Zmna stránky MARK Ozn. Hudba S003 Název O slozku výse S001 S002 S003 00:00/01:34 O slozku výse S004 S005 E Navigace Rozevírací nabídka P Zmna stránky MARK Ozn. 1 2 3 Vyberte cílovou slozku nebo jednotku. OK Vyberte pozadovanou hudbu. OK Zobrazte rozevírací nabídka. 4 OK Vyberte pozadovanou rozevírací nabídka. · Stisknte tlaítko BACK (NÁVRAT) pro návrat ke standardnímu prohlízení TV. 56 E Seznam hudby Strana 2/3 Bez oznacení E Seznam hudby Strana 2/3 Bez oznacení Délka 03:33 04:45 01:30 02:37 01:58 Q. MENU Moznost Zpt Délka 1366x768 125KB Pehrát 03:33 04:45 Pehrát s foto. Oznacit vse 01:30 Vymazat 02:37 Zavít 01:58 Pehrát : Pehraje vybranou hudbu. Po skoncení pehrávání první skladby bude pehrána dalsí. Pokud není vybrána zádná hudba, bude pehrána dalsí skladba v aktuální slozce. Pokud pejdete do jiné slozky a stisknete tlacítko OK, bude aktuální pehrávání hudby zastaveno G Pehrát oznac. [. . . ] VyváÏení (Command : k t) G Pro nastavení vyváÏení. VyváÏení mÛÏete nastavit také pomocí nabídky ZVUK. Pfienos [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Min : 00 ~ Max : 64 Informace naleznete v ãásti "Mapování skuteãnch dat 1". Dalí podrobnosti naleznete na stranû 121. [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 1 2 . ReÏim uzamãení dálkového ovladaãe (Command: k m) G Pro uzamãení ovládacích prvkÛ na ãelním panelu Potvrzení [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] zafiízení a dálkového ovladaãe. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG 60PK250

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG 60PK250 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag