Návod k použití LG 50PZ950

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG 50PZ950. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG 50PZ950 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG 50PZ950.


LG 50PZ950 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8077 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG 50PZ950 (17949 ko)
   LG 50PZ950 ANNEXE 32 (24444 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG 50PZ950

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NÁVOD K OBSLUZE Televizor LED LCD / Televizor LCD / PLAZMOVÝ TELEVIZOR Ped uvedením zaízení do provozu si pecliv prostudujte tento návod a uschovejte jej pro budoucí potebu. www. lg. com 2 LICENCE LICENCE U rzných model se podporované licence mohou lisit. Dalsí informace o licencích naleznete na webové stránce www. lg. com. , , Dolby" a symbol dvojitého D jsou ochranné známky spolecnosti Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami spolecnosti HDMI Licensing LLC. INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvoený spolecností DivX, Inc. Tento výrobek je oficiáln certifikovaným zaízením DivX Certified® pro pehrávání videa ve formátu DivX. [. . . ] Kdyz není zádný signál nebo je zobrazován zdroj filmu, zobrazovaný cas se mze od skutecného casu mírn lisit. Prvodce poady Seznam úloh Konec 1 Po pipojení zaízení USB stisknte tlacítko OK. 2 Stisknte zluté tlacítko. 3 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na polozku Vybrat plánované akce podle data a stisknte OK. 4 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na výbr data a stisknte OK. 5 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na výbr opakování a stisknte OK. VAROVÁNÍ Vysílání je chránno autorskými právy a sledování nebo nahrávání nkterých materiál mze být provádno pouze se souhlasem majitele autorských práv. Nahrávky zvuku a videa poízené tímto pehrávacem slouzí pouze pro osobní potebu. Nesmí být poskytnuty dalsím osobám, a uz prodejem, pronájmem nebo pjcením. 6 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na nastavení typu plánu, casu a programu a stisknte tlacítko OK. 7 Po dokoncení stisknte EXIT (KONEC). Jakmile se dostanete do pedchozí nabídky, stisknte BACK (ZPT). 76 Funkce DVR Seznam úloh Tato funkce slouzí k zobrazení naplánovaného programu. Mzete ulozit az 30 program. Nabídka Popis Úprava obsahu polozek Pocátecní datum/Pocátecní cas/Konecný cas/Název/Opakování. Pro ulození upraveného obsahu musíte stisknout tlacítko BACK (ZPT). Tato funkce je pi rezervovaném pipomenutí zablokována. Zave místní nabídku. Upravit Nahrát/Plánovaná akce Mzete si prohlédnout seznam program. Volné místo 100 GB 79h 03m 31h 37m 2. 2010 15:30 Vymazat Výbr Vybrat plánovaných akcí plánované akce podle data podle programu Seznam záznam Seznam úloh Vymazat vse Zavít Bylo spustno nahrávání Moznost Konec Inicializace seznamu úloh Seznam úloh Strana 1/1 Pocátecní datum Pocátecní cas Titul 2. 2007 15:30 Friend2 Tato funkce resetuje seznam úloh. Rezim Casový posun Zapnuto 6 Kv. 6 Kv. 16:00 18:00 16:00 Friend1 Friend2 Upravit Upravit Vymazat Vymazat vse Inicializace seznamu program Inicializace zaízení USB Pipomenout DTV 19 Dave (Pá. )06/05/2007 16:00 Zavít CESKY CS Zavít Plánovac nahrávání Prvodce poady Pesun Upravit/Vymazat Konec ! Seznam program bude po inicializaci smazán. Chcete-li pokracovat v inicializaci, zvolte OK. 1 Po pipojení zaízení USB stisknte tlacítko OK. OK Zrusit 2 Stisknte zluté tlacítko. 3 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na polozku Seznam úloh a stisknte OK. 1 Po pipojení zaízení USB stisknte tlacítko OK. 4 Pomocí navigacních tlacítek zvolte pozadovaný program a stisknte OK. 2 Stisknutím zlutého tlacítka zobrazte nabídku mozností DVR a stisknte tlacítko Q. MENU (RYCHLÉ MENU). 5 Po dokoncení stisknte EXIT (KONEC). Jakmile se dostanete do pedchozí nabídky, stisknte BACK (ZPT). 3 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na polozku Inicializace seznamu program a stisknte OK. 4 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na polozku OK a stisknte OK. Spustní inicializace seznamu program. 5 Po dokoncení stisknte EXIT (KONEC). Jakmile se dostanete do pedchozí nabídky, stisknte BACK (ZPT). Funkce DVR 77 Prvodce poady Tuto funkci lze snadno pouzít pro plánované nahrávání. (Viz , , EPG"). Nahrát/Plánovaná akce Pechod do nabídky menu plánovace nahrávání. POZNÁMKA Programy chránné proti kopírování nelze nahrát. Chyba nahrávání: Program s ochranou proti kopírování. Volné místo 100 GB 79h 03m 31h 37m 2. 2010 15:30 Seznam záznam Seznam úloh Výbr Vybrat plánovaných akcí plánované akce podle data podle programu Bylo spustno nahrávání Moznost Konec Prvodce poady That '70s show 25 Lis. 5 YLE FST 6 CNN TE DALSÍ That '70s show Your World Today Legenen om Den. . . . Naturtimmen Lyssna Sledovat/Program TV/ RAD Keno World Business Fantomen Kritiskt ABC RÁDIO Seznam úloh FAV INFO i Informace Konec Oblíbené Konec Rezim Plánovac nahrávání 1 Po pipojení zaízení USB stisknte tlacítko OK. 2 Stisknte zluté tlacítko. 3 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na polozku Vybrat plánované akce podle programu a stisknte OK. 4 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na výbr programu a stisknte OK. 5 Po dokoncení stisknte EXIT (KONEC). Jakmile se dostanete do pedchozí nabídky, stisknte BACK (ZPT). Pi nahrávání z externího zdroje s nízkou kvalitou nebude kvalita nahrávky optimální. Maximální doba rucního nahrávání je 5 hodin a minimální doba jsou 2 minuty. Jestlize vysílající stanice posle nesprávné informace o case, rezervované nahrávání se nemusí zdait. Jestlize jsou na stejnou dobu nastaveny rzné programy pro cas zapnutí a rezervované nahrávání, tento televizor se zapne podle programu rezervovaného nahrávání. [. . . ] Píkaz k ladní (Píkaz: m a) Výbr kanálu na následující fyzické císlo. Analogový hlavní DTV hlavní Rádio DTV hlavní Rádio 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Rozsah dat kanálu Analogový ­ Min: 00 az Max: C7 (0 az 199) Digitální ­ Min: 00 az Max: 270F (0 az 9999) 0 0 0 0 0 1 0 0 Potvrzení [a][ ][Identif. císlo TV][ ][OK/NG][Data][x] Data Min: 00 az Max: 7DH Potvrzení [q][ ][Identif. císlo TV][ ][OK/NG][Data][x] NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAÍZENÍ 139 21. Pidat/peskocit program (Píkaz: m b) Nastavení stavu peskocení pro aktuální program. 23. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG 50PZ950

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG 50PZ950 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag