Návod k použití LG 50PZ250

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG 50PZ250. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG 50PZ250 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG 50PZ250.


LG 50PZ250 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (17267 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG 50PZ250 (17329 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG 50PZ250

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor Ped uvedením zaízení do provozu si pecliv prostudujte tento návod a ulozte jej pro budoucí potebu. www. lg. com 2 LICENCE LICENCE U rzných model se podporované licence mohou lisit. Dalsí informace o licencích naleznete na webové stránce www. lg. com. , , Dolby" a symbol dvojitého D jsou ochranné známky spolecnosti Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami spolecnosti HDMI Licensing LLC. INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvoený spolecností DivX, Inc. Tento výrobek je oficiáln certifikovaným zaízením DivX Certified® pro pehrávání videa ve formátu DivX. [. . . ] Konec Zrusit oznacení Prohlízení fotografií Mzete prohlízet soubory obrázk ulozené na záznamovém zaízení USB nebo ve sdílené slozce na pocítaci pipojeném pes síové pipojení. Obsah jednotlivých obrazovek se mze u rzných model lisit. Menu Popis Zobrazit ozna- Zobrazení vybraného obrazového cené souboru. Oznacení vsech obrazových souboOznacit vse r na obrazovce. Zrusení výbru vsech oznacených Zrusit oznacení obrazových soubor. oznacení CESKY CS 6 Zobrazte fotografie. 1 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na polozku Moje média a stisknte OK. POZNÁMKA y U nepodporovaných soubor je jako náhled zobrazena pouze ikona . y Netypické soubory jsou zobrazeny ve form bitmapy . 2 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na Seznam foto a stisknte OK. 3 Pomocí navigacních tlacítek zvolte Mechanika1. Nyní mzete pistupovat k pipojenému záznamovému zaízení USB. 4 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na pozadovanou slozku a stisknte OK. 5 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na pozadovaný soubor a stisknte OK. 60 ZÁBAVA Pouzití mozností pro foto Pi prohlízení fotografií mzete pouzít následující moznosti. 01_a. jpg 2008/12/10 1 920 x 1 080 479 KB Moznosti y Rychl. sním. : Umozuje zvolit rychlost prezentace (Rychlá, Stední, Pomalá). y BGM: Umozuje zvolit slozku s hudbou na pozadí. POZNÁMKA y Slozku s hudbou nelze zmnit bhem pehrávání hudby na pozadí. y Lze vybrat pouze slozku MP3 ulozenou na zaízení, které aktuáln zobrazuje fotografii. Prezent. 2/13 Q. MENU Moznosti Skrýt BGM Konec Moznosti Pocet vybraných fotografií Moznosti Prezent. Popis Spustí nebo zastaví prezentaci vybraných fotografií. Nejsou-li vybrány zádné fotografie, zobrazí se jako prezentace vsechny fotografie ulozené v aktuálním adresái. Nastavit Moznost mzete pomocí Q. MENU (RYCHLÉ MENU) nebo tlacítkem Home (Dom) na dálkovém ovladaci. Umozuje otocit fotografie ve smru pohybu hodinových rucicek (90°, 180°, 270° a 360°). BGM (Otocit) POZNÁMKA y Podporovaná velikost fotografie je omezená. Fotografii nelze otácet, pokud rozlisení otácené síky je vtsí nez podporovaná velikost rozlisení. Zvtsení fotografie 2x nebo 4x. ENERGY SAVING (ÚSPORA ENERGIE) Opakovaným stisknutím tlacítka ENERGY SAVING (ÚSPORA ENERGIE) zmníte jas obrazovky. Skrýt EXIT (KONEC) Skryje okno mozností. Návrat do Seznamu foto. Moznosti pro foto 1 Stisknutím tlacítka Q. MENU (RYCHLÉ MENU) nebo Home (Dom) zobrazte menu Moznosti. CESKY CS 2 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na Nastavení zobrazení fotografie, Nastavení videa. a stisknte OK. POZNÁMKA y Hodnoty zmnné v Seznamu film nemají vliv na Seznam foto a na Seznam hudby. y Hodnoty zmnné v Seznamu foto a Seznamu hudby se projeví rovnz v Seznamu foto a v Seznamu hudby, s výjimkou Seznamu film. Pokud vyberete moznost Nastavení zobrazení fotografie, 1 Pomocí navigacních tlacítek zvolte polozku Rychl. nebo BGM. . 2 Pohybujte se pomocí navigacních tlacítek a provádjte odpovídající úpravy. ZÁBAVA 61 Pokud vyberete moznost Nastavení videa, 1 Pohybujte se pomocí navigacních tlacítek a provádjte odpovídající úpravy. (Viz str. 67) Pokud vyberete moznost Nastavení zvuku, , 6 Pehrávejte hudbu. [. . . ] Pidat/peskocit kanál (Command: m b) Nastavení stavu peskocení pro aktuální program. CESKY CS Penos [m][b][ ][Identif. císlo TV][ ][Data][Cr] Data 00 : Peskocit 01 : Pidat Ack [b][ ][Identif. Klíc (Píkaz: m c) K propojení IR ovladace s kódem. císlo TV][ ][Data][Cr] Kódový klíc pro data - Viz strana 107. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG 50PZ250

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG 50PZ250 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag