Návod k použití LG 50PK950

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG 50PK950. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG 50PK950 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG 50PK950.


LG 50PK950 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (18316 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG 50PK950 (30664 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG 50PK950

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cesky UZIVATELSKÁ PÍRUCKA Televizor LCD / LED LCD TV / Plazmový televizor Ped pouzíváním vaseho zaízení si prosím pecliv pectte tuto pírucku. Uschovejte ji pro pozdjsí pouzití. www. lg. com Konzola pro pipevnní na stn Prodávaná samostatn LSW100B nebo LSW100BG LSW200B nebo LSW200BG LSW400B nebo LSW400BG (32LE5***, 32LE7***, 32LD6***, 32LD7***, 32LD8***) (37/42/47LE5***, 37/42/47LE7***, 42/47LE8***, 37/42/47LD6***, 42/47LD7***, 37/42LD8***) (55LE5***, 55LE7***, 55LE8***, 55LD6***) AW-50PG60MS AW-50PG60M AW-60PG60MS AW-60PG60M nebo nebo (50PK5**, 50PK7***, 50PK9***) (60PK5**, 60PK7***, 60PK9***) U volitelného píslusenství mze v zájmu zlepsení kvality dojít bez pedchozího upozornní k úpravám nebo zmnám. Zaízení pracuje pouze s kompatibilním televizorem LED LCD, LCD nebo plazmovým televizorem LG. Zaízení Wireless Media Box AV1 AV2 COM RGB HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 WIRELESS Adaptér Wireless LAN for Broadband/ DLNA Adaptor WIRELESS CONTROL OUT (S výjimkou 50/60PK950, 50/60PK950N, 50/60PK980, 50/60PK990) HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami spolecnosti HDMI Licensing LLC. OBSAH PÍPRAVA MODELY LCD TV S LED PODSVÍCENÍM : 32/37/42/47/55LE5***, 32/37/42/47/55LE7***, 42/47/55LE8*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1 LCD televizory : 32/37/42/47/55LD6***, 32/42/47LD7***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-12 LCD televizory : 50/60PK5**, 50/60PK7***, 50/60PK9*** . A-23 TEST SÍT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 SIMPLE MANUAL (STRUCNÁ PÍRUCKA) . . . 54 Vyvolání tabulky program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 SEZNAM VSTUP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 INPUT LABEL (VSTUPNÍ STÍTEK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 DATOVÉ SLUZBY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Sluzba MHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 SIMPLINK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 AV MODE (REZIM AV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Initializing (Inicializace ­ obnovení výchozího nastavení). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 OBSAH NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Pipojení antény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Pfiipojení pomocí komponentního kabelu . . . . . . . . . . . 2 Pipojení s kabely HDMI. [. . . ] Pouzívejte prosím pouze zaízení naformátované systémem soubor FAT32 nebo systémem soubor NTFS poskytovaným operacním systémem Windows. Pamová zaízení formátovaná jiným nástrojem nedodaným se systémem Windows nemusejí být rozpoznána. Pouzívejte prosím pouze zaízení naformátované systémem soubor FAT32 nebo systémem soubor NTFS poskytovaným operacním systémem Windows. Pipojte prosím záznamové zaízení USB pomocí kabelu dodávaného výrobcem zaízení. Nkterá pamová zaízení USB nemusejí být podporována nebo nemusejí pracovat hladce. Metoda zarovnání soubor u pamových zaízení USB je podobná jako u systém Windows XP a název souboru rozpozná az 100 anglických znak. Vzdy si zálohujte dlezitá data na pamovém zaízení USB, protoze data mohou být poskozena. Pokud pevný disk USB nemá externí zdroj napájení, zaízení USB nemusí být rozpoznáno. Ujistte se proto, ze je pipojen externí zdroj napájení. - Pouzijte prosím napájecí adaptér pro externí zdroj napájení. Na USB kabel pro externí zdroj napájení neposkytujeme záruku. Pokud pamové zaízení USB obsahuje nkolik oddíl, nebo pokud pouzíváte ctecku pamových karet multi-card USB, je mozné pouzívat az 4 oddíly nebo pamová zaízení USB. Pokud je pamové zaízení USB pipojeno ke ctecce pamových karet multi-card USB, nemusí být nactena data o jeho obsahu. Pokud pamové zaízení USB nepracuje správn, odpojte je a znovu pipojte. Rychlost detekce pamových zaízení USB se lisí rznorodostí zaízení. Dlezité soubory zálohujte, protoze data na zaízení USB mohou být poskozena. Správa dat je zálezitostí spotebitele a výrobci nerucí za ztrátu dat. Doporucená kapacita externího pevného disku USB je 1 TB nebo mén, pamti USB 32 GB nebo mén. Zaízení s vyssí nez doporucenou kapacitou nemusí fungovat správn. Pokud externí pevný disk USB vybavený funkcí úspory energie nefunguje, pokuste se jej zprovoznit vypnutím a optovným zapnutím. K podporovaným zaízením patí rovnz pamová úlozná zaízení USB nizsí verze nez USB 2. 0. V jedné slozce lze rozeznat maximáln 1 000 podslozek nebo soubor. [. . . ] Klíc (Command: m c) K propojení IR ovladace s kódem. Penos [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Propojovací kabel IR - Viz bod 201. Volba vstupu (Hlavní obraz Vstup) (Command: x b) Výbr zdroje pro hlavní obraz. Penos [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Struktura MSB 0 0 0 0 0 0 0 LSB 0 Externí Vstup Externí Vstup 23. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG 50PK950

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG 50PK950 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag