Návod k použití LG 47LX9500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG 47LX9500. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG 47LX9500 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG 47LX9500.


LG 47LX9500 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (16129 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG 47LX9500 (25714 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG 47LX9500

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Cesky NÁVOD K OBSLUZE Televizor LED LCD Ped uvedením zaízení do provozu si pecliv prostudujte tento návod a ulozte jej pro budoucí potebu. www. lg. com Prodávaná samostatn Drzák pro montáz na stnu LSW400B LSW200BX nebo nebo LSW400BG LSW200BXG (47LX9***) (55LX9***) U volitelného píslusenství mze v zájmu zlepsení kvality dojít bez pedchozího upozornní k úpravám nebo zmnám. Zaízení pracuje pouze s kompatibilním televizorem LED LCD. Zaízení Wireless Media Box AV1 AV2 COM RGB HDMI 1 HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 WIRELESS Adaptér bezdrátové sít LAN pro Broadband/DLNA WIRELESS CONTROL OUT HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami spolecnosti HDMI Licensing LLC. OBSAH PÍPRAVA Modely televizor LED LCD: 47/55LX9*** . . . . . . softwaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 TEST OBRAZU/ZVUKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Test signál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 INFORMACE O PRODUKTU/SLUZB . . . . . . . . . . . . 55 Network Test(Test sít/) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Jednoduchý návod na pouzití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 Vyvolání tabulky program. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Výbr Seznamu oblíbených program . . . . . . . . . . . . . 58 Seznam vstup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 INPUT LABEL (VSTUPNÍ STÍTEK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Data Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Sluzba MHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 SIMPLINK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 AV MODE (REZIM AV). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Initializing (Inicializace ­ obnovení výchozího nastavení). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 OBSAH NASTAVENÍ EXTERNÍCH ZAÍZENÍ Pipojení antény . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Pipojení pomocí komponentního kabelu . . . . . . . . . . . 2 Pipojení pomocí kabelu HDMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Pipojení pomocí kabelu HDMI na DVI . . . . . . . . . . . . . . . 4 Pipojení pomocí kabelu Euro Scart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nastavení USB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pipojení pomocí kabelu AN RF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Pipojení pomocí kabelu AN RCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Pipojení 15kolíkového kabelu D-sub . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Vlození modulu CI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Nastavení výstupu digitálního zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Bezdrátové pipojení externího zaízení . . . . . . . . . . . 11 Podporované rozlisení displej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Nastavení obrazovky pro rezim PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Nastavení sít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 NETCAST Právní upozornní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Menu sluzby Netcast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 YOUTUBE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Sluzba AccuWeather . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 picasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 SLEDOVÁNÍ TELEVIZE / VÝBR PROGRAM RF specifikace dálkového ovladace Magic Motion . . [. . . ] Kliknte na ikonu Sí vlevo a zadejte název sít do pole Název sít. Kliknte na kartu Místní slozky na obrazovce Sdílené. Kliknutím na ikonu Pidat otevete okno Procházet slozku. POUZÍVÁNÍ ZAÍZENÍ USB NEBO POCÍTACE Vyberte slozku se soubory, které si pejete sdílet. Vybraná slozka se pidá do seznamu sdílených slozek. Kliknutím na ikonu Spustit server spuste server. POZNÁMKA Pokud se sdílené slozky nebo soubory nezobrazují na televizoru, kliknte na slozku na kart Místní slozky a kliknte na moznost Znovu prohledat slozku na tlacítku Dalsí. Dalsí informace a softwarové nástroje naleznete na webové stránce www. nero. com. 87 POUZÍVÁNÍ ZAÍZENÍ USB NEBO POCÍTACE Pehrávání sdíleného obsahu Lze zobrazovat a pehrávat filmy, fotografie a hudbu ulozenou na pocítaci nebo jiných mediálních serverech DLNA. 1 Spuste server na pocítaci nebo jiném zaízení pipojeném k domácí síti. 2 Vyberte moznost MOJE MÉDIA. 3 4 Vyberte moznost Seznam film, Seznam fotografií nebo Seznam hudby. V závislosti na mediálním serveru mze být teba, aby televizor získal povolení od serveru. Pokud si pejete znovu prohledat dostupné mediální servery, stisknte modré tlacítko. POZNÁMKA Pro pehrávání souboru na mediálním serveru je teba, aby byl televizor i mediální server pipojen ke stejnému pístupovému bodu. Vzhledem k tomu, ze kompatibilita a funkce pehrávání dostupné v menu MOJE MÉDIA se testují v prostedí serveru DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials), pozadavky na soubory a funkce pehrávání dostupné v menu MOJE MÉDIA se mohou lisit v závislosti na mediálních serverech. Pozadavky na soubor na této stránce nejsou vzdy kompatibilní. Mohou existovat jistá omezení vycházející z vlastností souboru a funkcí mediálního serveru. Dokonce i soubory, které nejsou podporovány, lze zobrazit jako hudební nebo obrazové miniatury. Pokud je v menu MOJE MÉDIA hudební soubor, který nelze pehrát, televizor jej vynechá a pehraje následující soubor. Informace o souboru uvádné na obrazovce nemusí vzdy být pesné pro hudební a filmové soubory zobrazené v menu MOJE MÉDIA. Televizor podporuje pouze soubory filmových titulk zajisované softwarem Nero MediaHome 4. Názvy souboru titulk a filmového souboru musí být shodné a soubory musí být umístny ve stejné slozce. Pokud byly soubory titulk pidány do adresáe, pro který jiz byl vytvoen index, musí uzivatel odebrat a znovu pidat slozku do seznamu sdílených slozek. Kvalitu pehrávání a správnost funkce MOJE MÉDIA mze ovlivovat stav domácí sít. Sdílení soubor z vyjímatelných médií, napíklad disk USB, mechanik DVD atd. na mediálním serveru nemusí pracovat správn. Pi pehrávání médií v rámci pipojení DLNA není podporován soubor DivX, jenz je chránn DRM. [. . . ] Výbr vstupu (Píkaz: x b) Vstup hlavního obrazu Pro výbr vstupního zdroje pro hlavní obraz. Penos [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data Struktura MSB 0 0 0 0 0 0 0 LSB 0 Externí Vstup Externí Vstup 22. Ovládání podsvícení (Command: m g) K ovládání podsvícení. Penos [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr] Data: data minimální: 00 az maximální: 64 Potvrzení [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 Zadání Císla Data DTV Analogový AV Komponentní RGB HDMI Zadání Císla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 Data Input1 Input2 Input3 Input4 Potvrzení [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] DODATKY 179 DODATKY OZNÁMENÍ O SOFTWARU OPEN SOURCE Následující spustitelné soubory GPL a knihovny LGPL a MPL pouzité v tomto výrobku podléhají licencním smlouvám na GPL2. 0, LGPL2. 1 a MPL1. 1: SPUSTITELNÉ SOUBORY POD LICENCÍ GPL Linux kernel 2. 6, busybox, e2fsprogs, jfsutils, lzo, msdl-1. 1, mtd-utils, ntpclient, procps, udhcpc KNIHOVNY POD LICENCÍ LGPL: Atk, cairo, directFB, ffmpeg, glib, GnuTLS, gtk+, iconv, libintl, libgcrypt, libgpg-error, libsoup, libusb, pango, uClibc, webkit KNIHOVNY POD LICENCÍ MPL Nanox, spidermonkey Spolecnost LG Electronics poskytuje uzivatelm zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci, nap. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG 47LX9500

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG 47LX9500 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag