Návod k použití LG 42LS3400

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG 42LS3400. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG 42LS3400 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG 42LS3400.


LG 42LS3400 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5336 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG 42LS3400 (15437 ko)
   LG 42LS3400 (44492 ko)
   LG 42LS3400 (36748 ko)
   LG 42LS3400 (9485 ko)
   LG 42LS3400 (84303 ko)
   LG 42LS3400 (10127 ko)
   LG 42LS3400 (24565 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG 42LS3400

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Uživatelská příručka Toto je 「Uživatelská příručka」 nainstalována v TV. Obsah této příručky může být za účelem zlepšení kvality změněn bez předchozího upozornění. ❐ ❐Nastavení oblíbených programů 1 Stiskněte tlačítko Q. MENU na obrazovce Úprava programu a vyberte Skupina Oblíbené. Vybraný program se uloží mezi oblíbené. SETTINGS ➾ NASTAVENÍ ➙ Úpr. programů ❐ ❐Používání Oblíbených Stiskněte tlačítko FAV. Zobrazí se seznam oblíbených programů. Vyberte požadovanou předvolbu oblíbeného programu ze Seznamu oblíbených A-D. ❐❐Automatické nastavení programu SETTINGS ➾ NASTAVENÍ ➙ Automatické ladění Automaticky ladí programy. [. . . ] ✎✎ Není-li nalezený zvukový formát podporován, je možné pro výstup použít jiný zvukový formát. ❐❐Výběr externího vstupu Stiskněte tlačítko INPUT. Výběr externího vstupu. ✎✎ Úprava názvu zařízení: Název externího zařízení připojeného k externímu vstupu můžete upravit. ❐❐Používání funkce SIMPLINK Funkce SIMPLINK umožňuje pohodlné ovládání a správu různých multimediálních zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru prostřednictvím nabídky SIMPLINK. 1 Propojte konektor HDMI IN televizoru s výstupním konektorem HDMI zařízení SIMPLINK pomocí kabelu HDMI. • [Závisí na modelu] Domácí kina s funkcí SIMPLINK propojte podle výše uvedeného postupu a zároveň pomocí optického kabelu propojte optický digitální audio výstup televizoru s optickým digitálním vstupem zařízení SIMPLINK. 3 V okně nastavení funkce SIMPLINK nastavte funkci SIMPLINK na hodnotu Zapnuto. 4 V okně nabídky funkce SIMPLINK vyberte zařízení, které chcete ovládat. ✎✎ Tato funkce funguje pouze u zařízení s logem SIMPLINK. Zkontrolujte, zda je externí zařízení označeno logem SIMPLINK. ✎✎ Abyste mohli funkci SIMPLINK využívat, musíte použít vysokorychlostní kabel HDMIⓇ (ve variantě CEC (Consumer Electronics Control)). 13 vyhrazen pro přenos informací mezi zařízeními. ✎✎ Pokud přepnete na jiný vstup, zařízení SIMPLINK se vypne. ✎✎ Používáte-li také zařízení třetí strany s funkcí HDMI-CEC, zařízení SIMPLINK nemusí fungovat správně. ✎✎ [Závisí na modelu] Pokud vyberete nebo přehráváte média ze zařízení s funkcí domácího kina, jsou automaticky připojeny reproduktory DK. Připojte proto zařízení také prostřednictvím optického kabelu (prodává se zvlášť), abyste mohli funkci reproduktorů DK využívat. ❓❓Popis funkce SIMPLINK • Direct Play (Přímé přehrávání) : Okamžité přehrávání multimediálního zařízení v televizoru. • Select multimedia device (Výběr multimediálního zařízení) : Výběr multimediálního zařízení prostřednictvím nabídky SIMPLINK, které bude přímo ovládáno z obrazovky televizoru. • Disc playback (Přehrávání disku) : Ovládání multimediálního zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru. • Power off all devices (Vypnutí všech zařízení) : Pokud vypnete televizor, všechna připojená zařízení se také vypnou. • Sync Power on (Synchronizace zapnuta) : Pokud začne přehrávat zařízení s funkcí SIMPLINK připojené ke konektoru HDMI, televizor se automaticky zapne. • Speaker (Reproduktor) : [Závisí na modelu] Výběr reproduktorů domácího kina nebo televizoru. SETTINGS ➾ OBRAZ ➙ Úspora energie Úspora elektrické energie pomocí úpravy jasu obrazovky. • Automaticky : Senzor uvnitř televizoru rozpozná okolní světelnou hladinu a automaticky přizpůsobí jas obrazovky. • Minimum/Střední/Maximum : Použije přednastavené schéma úspory energie. • Vypnout obrazovku : Vypne obrazovku, dochází pouze k přehrávání zvuku. Stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači obrazovku znovu zapnete. ❐❐Používání časovače vypnutí SETTINGS ➾ ČAS ➙ Časovač vypnutí Po uplynutí nastaveného počtu minut dojde k vypnutí TV. Chcete-li Časovač vypnutí vypnout, vyberte možnost Vypnuto. ❐❐Nastavení aktuálního času Při sledování televize zkontroluje nebo změní nastavený čas. [. . . ] ꕢꕢ Obraz je zřetelný, není však slyšet žádný zvuk. • Zkontrolujte ostatní televizní kanály. • [Závisí na modelu] Zkontrolujte, zda jsou reproduktory televizoru nastaveny na hodnotu Zapnuto. ꕢꕢ Při analogovém vysílání není stereo zřetelné nebo zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru. • V oblastech se slabým příjmem (slabým nebo nestabilním signálem) nebo v případě nestabilní funkce Multi Audio nastavte funkci Multi Audio na hodnotu Mono. • Pomocí navigačního tlačítka upravte položku Stereováha. • Pokud se problém týká pouze konkrétní televizní stanice, může být chyba ve vysílaném signálu této stanice. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG 42LS3400

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG 42LS3400 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag