Návod k použití LG 42LK450

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce LG 42LK450. Doufáme, že uživatelská příručka pro LG 42LK450 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku LG 42LK450.


LG 42LK450 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (18905 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   LG 42LK450 (17329 ko)
   LG 42LK450 (17982 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze LG 42LK450

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NÁVOD K OBSLUZE Televizor LCD / Televizor LED LCD /Plazmový televizor Ped uvedením zaízení do provozu si pecliv prostudujte tento návod a ulozte jej pro budoucí potebu. www. lg. com 2 LICENCE LICENCE U rzných model se podporované licence mohou lisit. Dalsí informace o licencích naleznete na webové stránce www. lg. com. , , Dolby" a symbol dvojitého D jsou ochranné známky spolecnosti Dolby Laboratories. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodními známkami nebo registrovanými obchodními známkami spolecnosti HDMI Licensing LLC. INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvoený DivX, LLC, dceinou firmou spolecnosti Rovi Corporation. Tento výrobek je oficiáln certifikovaným zaízením DivX Certified® pro pehrávání videa ve formátu DivX. [. . . ] Zrusení výbru vsech oznacených Zrusitoznacení obrazových soubor. oznacení CESKY CS 1 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na polozku Mojemédia a stisknte OK. 6 Zobrazte fotografie. 2 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na Seznamfoto a stisknte OK. POZNÁMKA yy nepodporovaných soubor je jako náhled U zobrazena pouze ikona . yy Netypické soubory jsou zobrazeny ve form bitmapy . 3 Pomocí navigacních tlacítek zvolte Mechanika1. Nyní mzete pistupovat k pipojenému záznamovému zaízení USB. 4 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na pozadovanou slozku a stisknte OK. 5 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na pozadovaný soubor a stisknte OK. ZÁBAVA 61 Pouzití mozností pro foto Pi prohlízení fotografií mzete pouzít následující moznosti. 01_a. jpg 2008/12/10 1 920 x 1 080 479 KB Moznosti yy Rychl. sním. : Umozuje zvolit rychlost prezentace (Rychlá, Stední, Pomalá). yy BGM: Umozuje zvolit slozku s hudbou na pozadí. POZNÁMKA yy Slozku s hudbou nelze zmnit bhem pehrávání hudby na pozadí. yy vybrat pouze slozku MP3 Lze ulozenou na zaízení, které aktuáln zobrazuje fotografii. Prezent. 2/13 Q. MENU Moznosti Skrýt BGM Konec Moznosti Pocet vybraných fotografií Moznosti Prezent. Popis Spustí nebo zastaví prezentaci vybraných fotografií. Nejsou-li vybrány zádné fotografie, zobrazí se jako prezentace vsechny fotografie ulozené v aktuálním adresái. Nastavit Moznost mzete pomocí Q. MENU (RYCHLÉ MENU) nebo tlacítkem Home (Dom) na dálkovém ovladaci. Umozuje otocit fotografie ve smru pohybu hodinových rucicek (90°, 180°, 270° a 360°). BGM (Otocit) POZNÁMKA yy Podporovaná velikost fotografie je omezená. Fotografii nelze otácet, pokud rozlisení otácené síky je vtsí nez podporovaná velikost rozlisení. Zvtsení fotografie 2x nebo 4x. ENERGY Opakovaným stisknutím tlacítSAVING ka ENERGYSAVING(ÚSPORA (ÚSPORA ENERGIE) zmníte jas obrazovky. ENERGIE) Skrýt EXIT (KONEC) Skryje okno mozností. Návrat do Seznamufoto. Moznosti pro foto 1 Stisknutím tlacítka Q. MENU(RYCHLÉMENU) nebo Home(Dom) zobrazte menu Moznosti. CESKY CS 2 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na Nastavenízobrazenífotografie, Nastavenívidea. neboNastavenízvuku. a stisknte OK. POZNÁMKA yy Hodnoty zmnné v Seznamufilm nemají vliv na Seznamfoto a na Seznamhudby. yy Hodnoty zmnné v Seznamufoto a Seznamuhudby se projeví rovnz v Seznamu foto a v Seznamuhudby, s výjimkou Seznamufilm. Pokud vyberete moznost Nastavenízobrazení fotografie, 1 Pomocí navigacních tlacítek zvolte polozku Rychl. sním. neboBGM. . 2 Pohybujte se pomocí navigacních tlacítek a provádjte odpovídající úpravy. 62 ZÁBAVA Pokud vyberete moznost Nastavenívidea, 1 Pohybujte se pomocí navigacních tlacítek a provádjte odpovídající úpravy. (Viz str. 68) Pokud vyberete moznost Nastavenízvuku, , 6 Pehrávejte hudbu. 7 Pehrávání mzete ovládat pomocí následujících tlacítek. Seznam hudby Strana 1/1 Mechanika1 Strana 1/1 1 Pomocí navigacních tlacítek mzete procházet a zobrazit moznosti Rezimzvuku, Aut. hlasitost, DialógIInebo Stereováha. Oznaceny 3 soubory 004. - B08. mp3 00:00 2 Pohybujte se pomocí navigacních tlacítek a provádjte odpovídající úpravy. (Viz str. 73) II Pehrát s foto Moznosti Skrýt Konec Poslech hudby 1 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na polozku Mojemédia a stisknte OK. Tlacítko Popis Zastaví pehrávání Pehraje skladbu Pozastaví pehrávání nebo pokracuje v pehrávání Peskocí na dalsí soubor Peskocí na pedchozí soubor 2 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na Seznamhudby a stisknte OK. 3 Pomocí navigacních tlacítek zvolte Mechanika1. Nyní mzete pistupovat k pipojenému záznamovému zaízení USB. r s t w v v 4 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na pozadovanou slozku a stisknte OK. 5 Pomocí navigacních tlacítek pejdte na pozadovaný soubor a stisknte OK. Seznam hudby Externí USB 001. - B05. mp3 00:00 Pesun Pehrát P Zmna stránky MARK Ozn. Do seznamu film Zmnit císla Rezim oznacení Konec Seznam hudby Rezim oznacení Strana 1/1 Externí USB 001. Konec Zrusit oznacení Ukoncit rezim oznacení Popis Zobrazení vybraného hudebního Pehrátoznac. Oznacení vsech hudebních soubor Oznacitvse na obrazovce. Zrusení výbru vsech oznacených Zrusitoznacení hudebních soubor. [. . . ] císlo TV][ ][OK/NG][Data][x] 18. Úsporaenergie(Píkaz:jq) Snizuje spotebu energie televizoru. Úsporu elektrické energie mzete rovnz nastavit v menu OBRAZ. císlo TV][ ][Data][Cr] Funkce setení energie 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 Nízký Napájení Nízký Napájení Nízký Napájení Nízký Napájení Nízký Napájení Nízký Napájení 3 0 0 0 0 0 Úrove 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 Vyp. Minimum Stední Maximum Vypnout obrazovku Inteligentní cidlo (Pouze plazmový televizor) Automaticky (Pouze televizor LCD/ LED LCD Závisí na modelu) Popis Data Min: 00 az Max: 7DH 21. Pidat/peskocitkanál(Command:mb) Nastavení stavu peskocení pro aktuální program. CESKY CS Penos [m][b][ ][Identif. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky LG 42LK450

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu LG 42LK450 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag