Návod k použití KENWOOD KVT-524DVD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KVT-524DVD. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KVT-524DVD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KVT-524DVD.


KENWOOD KVT-524DVD : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (8071 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KVT-524DVD (8093 ko)
   KENWOOD KVT-524DVD MANUAL 2 (453 ko)
   KENWOOD KVT-524DVD INSTALLATION MANUAL (453 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KVT-524DVD

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM KVT-524DVD KVT-554DVD KVT-54DVDR NÁVOD K POUŽITÍ Prohlášení o shodě podle Směrnice EMC 2004/108/ES Výrobce: Kenwood Corporation 2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan Zástupce v EU: Kenwood Electronics Europe BV Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands Czech/00 (KEE) KVT-524DVDY_Czech. indd 1 08. 11. 11 2:00:17 PM Obsah Jak číst tuto příručku Před použitím Poznámky 4 6 7 Základní funkce 10 Ovládání navigace Používání navigačního systému Ovládání jiných zdrojů při zobrazené navigační obrazovce 16 16 16 Ovládání zařízení iPod 33 Připojení zařízení iPod 33 Funkce dostupné při zobrazení Panelu snadného ovládání 33 Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání 34 Sledování DVD/VCD Funkce dostupné na obrazovce přehrávání Funkce dostupné při zobrazení Panelu snadného ovládání Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání Nabídka disku DVD Ovládání zoomu VCD 18 18 Ovládání USB zařízení 19 19 20 22 36 Funkce dostupné při zobrazení Panelu snadného ovládání 36 Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání 36 Výběr složky 38 Poslouchání hudebního disku a audio souboru 23 Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání 23 Sledování TV 39 Sledování video souboru/obrazového souboru 25 Funkce dostupné na obrazovce Přehrávání Funkce dostupné při zobrazení Panelu snadného ovládání Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání Ovládání obrázku 25 26 26 27 Funkce dostupné na obrazovce TV 39 Funkce dostupné při zobrazení panelu snadného ovládání 39 Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání 40 Nabídka TV (pouze s připojeným KTC-D500E jako volitelným příslušenstvím) 41 Režim hledání 41 Automatická paměť 41 Manuální paměť 42 Nastavit název stanice 42 Nabídka Ovládání zvuku přes Bluetooth Poslouchání rádia Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání Režim hledání Automatická paměť Manuální paměť Text rádia Dopravní informace Hledejte typ programu 43 28 28 29 30 30 31 31 32 Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání 43 2 KVT-524DVD/KVT-554DVD/KVT-54DVDR KVT-524DVDY_Czech. indd 2 08. 11. 11 2:00:18 PM Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru 44 Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru 44 Ovládání zařízení Hands Free 47 Zadávání znaků Jak používat obrazovku Zadávání znaků 45 45 Ovládání obrazovky Ovládání obrazovky 46 46 Funkce obrazovky ovládání 47 Po přijetí hovoru 48 Volání po zadání telefonního čísla 48 Rychlé vytáčení 49 Ovládání tónových služeb 49 Volání pomocí telefonního záznamníku 50 Volání pomocí zaznamenaných odchozích/ příchozích hovorů 51 Volání pomocí rozpoznávání hlasu 52 Nastavení telefonu s Hands-Free 53 Registrace hlasu 54 Registrace hlasu pomocí klíčového slova 54 Přednastavení telefonního čísla 55 SMS (Short Message Service) 56 Nabídka nastavení Nabídka nastavení Nastavení zvuku Nastavení přechodné sítě Nastavení DVD Nastavení jazyku Nastavení rodičovské kontroly Nastavení DivX Nastavení systému Panel správy barev Nastavení rozhraní AV Uživatelské rozhraní Tlačítko pro nastavení přímého zdroje Vkládání pozadí Odstranění pozadí Výběr pozadí Nastavení dotykového panelu Nastavení hodin Nastavení monitoru Nastavení bezpečnostního kódu Deaktivace bezpečnostního kódu Nastavení zařízení iPod Nastavení TV Nastavení RDS Nastavení Bluetooth Registrace jednotky Bluetooth Registrace kódu PIN zařízení Bluetooth Registrace zvláštního zařízení Bluetooth Spojení zařízení Bluetooth Smazání zařízení Bluetooth Informace o softwaru Nastavení paměti 58 58 58 59 59 60 61 62 62 63 64 66 67 68 68 69 69 70 70 72 73 73 74 74 75 75 76 77 77 78 78 79 Ovládání zvuku Nabídka Ovládání zvuku Ovládání zvuku Ovládání ekvalizéru Nastavení tónů Ovládání zóny 80 80 80 81 82 82 Dálkové ovládání Vkládání baterie Přepínač režimu dálkového ovládání Běžné funkce (režim AUD) DVD/VCD/CD/audio soubory (režim DVD) TV (režim TV) Rádio (režim AUD) 84 84 84 85 86 87 88 Kódy jazyků DVD Nápověda Řešení potíží Nápověda Chyba Specifikace 89 90 91 92 Česky 3 KVT-524DVDY_Czech. indd 3 08. 11. 11 2:00:19 PM Jak číst tuto příručku Tato příručka používá pro vysvětlení funkcí ilustrace. Režim hledání Displeje a panely zobrazené v této příručce jsou pouze příklady použité pro jasné vysvětlení funkcí. Z tohoto důvodu se mohou lišit od skutečných displejů nebo panelů na vašem zařízení, popř. se mohou lišit některé vzory. Nastavuje výběr stanice. Režim se s každým dotykem tlačítka změní v následujícím pořadí. Zobrazení "AUTO1" "AUTO2" "MANU" Nastavení Automaticky naladí stanici s kvalitním příjmem. [. . . ] Pokud uslyšíte další pípnutí: Vyslovte klíčové slovo do 2 sekund po pípnutí, nebo stiskněte tlačítko [Phonebook List] a vyberte telefonní číslo. Uskutečněte hovor. 1 Zobrazte obrazovku Rozpoznávání hlasu ⁄ • Pokud je pod stejným jménem zadáno více než jedno telefonní číslo a záznam s klíčovým slovem je zadán zvlášť pro každé telefonní číslo, uslyšíte další pípnutí. Informace o tom, jak zadat klíčové slovo, najdete v oddíle <Registrace hlasu pomocí klíčového slova> (strana 54). Pokud je pod stejným jménem zadáno více než jedno telefonní číslo, přejděte na krok 3. 3 Vyberte kategorii telefonního čísla 2 Vyslovte hlasem zadaným do telefonního seznamu 3 5 4 7 6 1 8 Vyslovte do 2 sekund po pípnutí. 1 Ukončí rozpoznávání hlasu. 3 Vytočí zobrazené telefonní číslo. 8 Vrátí se do obrazovky Ovládání sady HandsFree. 52 KVT-524DVD/KVT-554DVD/KVT-54DVDR KVT-524DVDY_Czech. indd 52 08. 11. 11 2:01:00 PM 4 Uskutečněte hovor ⁄ • Zobrazí se zpráva, pokud hlas není rozpoznán. Přečtěte si zprávu pro další postup. Nastavení telefonu s Hands-Free Systém Hands-Free lze nastavit následujícím způsobem. 1 Zobrazte obrazovku Nastavení Hands-Free 2 Nastavte jednotlivé položky 1 2 3 4 5 6 3 Nastavuje vyzváněcí tón. ( "Front All") "Front L": Zvuk jde z předního levého reproduktoru. "Front R": Zvuk jde z předního pravého reproduktoru. "Front All": Zvuk jde z obou předních reproduktorů. 5 Nastavuje pípnutí příchozí SMS zprávy. 6 Vrátí se do obrazovky Ovládání Hands-Free. 8 Určí, zda bude použit telefonní seznam mobilního telefonu, seznam odchozích hovorů nebo seznam příchozích hovorů. p Uloží hlasový záznam pro výběr kategorie telefonního čísla při rozeznávání hlasu. Viz <Registrace hlasu pomocí klíčového slova> (strana 54). q Uloží telefonní číslo pro tlačítko na obrazovce Ovládání Hands Free. Viz <Přednastavení telefonního čísla> (strana 55). w Vrátí se do obrazovky Ovládání Hands-Free. ⁄ 7 8 9 10 11 12 • Z intervalů pro automatickou odpověď nastavených na tomto zařízení a na mobilním telefonu platí ten interval, který je kratší. • Aby se neozývalo pískání nebo ozvěna, vyberte ten reproduktor, který je dále od mikrofonu. 1 Přejde na obrazovku "Hands Free Setup 2". 2 Nastavuje čas od zazvonění telefonu, kdy se spustí automatická odpověď. "0-99": Nastaví čas pro vyzvánění (sekundy). Česky 53 KVT-524DVDY_Czech. indd 53 08. 11. 11 2:01:01 PM Ovládání zařízení Hands Free Registrace hlasu Zaregistruje hlas pro účely rozpoznávání hlasu do telefonního seznamu. 1 Vyberte jméno pro registraci Postupujte podle pokynů v oddíle <Volání pomocí telefonního záznamníku> (strana 50). 1 5 Ukončete registraci hlasu ⁄ • Pokud hlas není rozpoznán, zobrazí se zpráva. [. . . ] Ačkoliv je počet efektivních pixelů pro panel LCD 99, 99 % nebo více, 0, 01 % pixelů nemusí svítit nebo může svítit nesprávně. Česky 93 KVT-524DVDY_Czech. indd 93 08. 11. 11 2:01:31 PM Toto zařízení není výrobcem instalováno do vozidla při výrobě, ani profesionálním dovozcem vozidel do členských států EU. Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení a baterií (pro země EU, které převzaly systém třídění odpadu) Produkty a baterie obsahující symbol (přeškrtnutý odpadkový kontejner) nesmí byt likvidovány jako domácí odpad. Staré elektrické a elektronické vybavení a baterie mají být recyklovány v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich zbytkovými produkty. Kontaktujte svůj místní správní orgán ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KVT-524DVD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KVT-524DVD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag