Návod k použití KENWOOD KRC-V791

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KRC-V791. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KRC-V791 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KRC-V791.


KENWOOD KRC-V791 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5246 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KRC-V791 (1645 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KRC-V791

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nasím cílem je dát vsechny tyto poslechové, vizuální a pocitové dimenze do vasich rukou. Nase vysoce odborné znalosti v oblasti audiotechniky jsou vidt ve vsech nasich produktech ­ systémech, které reprodukují vasi oblíbenou hudbu a multimediální zábavu v kvalit, v jaké byla umlci vytvoena. Soubory z Internetu, rozhlasové a televizní poady, zvuk a obraz z disk Blu-ray, DVD nebo SACD, CD, pehrávac MP3, pamových zaízení USB a dokonce z pehrávac iPod a iPhone ­ to vse pinásíme do vasich domov s komponentami, které je radost ovládat. A ovládat s nadsením. ! AV pijímace ! Blu-ray a pehrávace DVD "# " Systémy domácího kina "$ Audiokomponenty #% Reproduktory &# Digitální reproduktorové systémy pro pehrávace iPod !' " Ostatní výrobky domácí zábavy VSTUPTE S NÁMI: Sluchátka / Svt Pioneer pro automobily a DJ !% !$ (' www. facebook. com/pioneerelectronics www. twitter. com/pioneereurope www. youtube. com/pioneereurope Technické údaje # <26#%'78*%6#=9. ; Láska pi prvním zvuku. AV pijímace Pioneer jasn vyjadují váse pro dokonalý poslech. [. . . ] Systém poskytuje výstupní výkon 250 W a umozuje prozitek z 3. 1-kanálového obklopujícího zvuku pouhým nainstalováním dlouhé útlé hlavní jednotky. Pro dalsí usnadnní nastavení se audiosignály penásejí do subwooferu bezdrátov. HTP-FS510 2. 1-kanálový pijímac a subwoofer. Zesilovac s vysokým výkonem pipravený na reprodukci 5. 1-kanál (100 W x 6 1). Pímé pipojení zaízení iPod/iPhone pes rozhraní USB pomocí funkce Digital Connection. Útlé pední reproduktory. * HTP-SB510 3. 1-kanálový pijímac a subwoofer. Zesilovac s vysokým výkonem pipravený na reprodukci 5. 1-kanál (100 W x 6 2). Pímé pipojení zaízení iPod/iPhone pes rozhraní USB pomocí funkce Digital Connection. !# * Obrázek výrobku není konecný. HTP-710 5. 1-kanálový pijímac a reproduktorový systém. 5. 1-kanálový zesilovac s vysokým výkonem (100 W x 6). Pímé pipojení zaízení iPod/iPhone pes rozhraní USB pomocí funkce Digital Connection. Ctyi reproduktory typu Tallboy. Systémy domácího kina BCS-707 BCS-303 BCS-FS505 DCS-404K DCS-202K DCS-FS303K HTP-SB300 HTP-710 HTP-610 HTP-FS510 HTP-SB510 HTB-520 HTP-100 Výkon 1. 100 W (spickový) 1. 100 W (spickový) 570 W (spickový) 300 W (spickový) 300 W (spickový) 165 W (spickový) 250 W (RMS) 600 W (spickový) 600 W (spickový) 300 W (spickový) 650 W (RMS) 750 W (RMS) 1 HDMI Bezdrátová technologie Bluetooth® Pehrávace iPod/iPhone ) / 1 výstup ) / 1 výstup ) / 1 výstup -- / 1 výstup -- / 1 výstup -- / 1 výstup 2 vstupy / 1 výstup 3 vstupy / 1 výstup 3 vstupy / 1 výstup 3 vstupy / 1 výstup 3 vstupy / 1 výstup 3 vstupy / 1 výstup 2 vstupy / 1 výstup 400 W (spickový) 2 · · · ) ) ) ) ) ) ) ) pipravený 3 ) · · · ) ) ) ) · · · · ) ) FGH6#:#9'6H'(I91JK4'8%. *%+K%6#HL MMM;13;8H%K99*;97'K9+%'MMM;/7G8H%K99*;13' K9+%'K"(I#H(#9'6(NJ%'8*%. 9G19'?H%K99* 600 W pro vytvoení 5. 1-kanálového systému s volitelným dvojitým stedovým reproduktorem a sadou reproduktor obklopujícího zvuku: S-SWR5CR 600 W pro vytvoení 5. 1-kanálového systému s volitelnou sadou reproduktor obklopujícího zvuku: S-SB5R 3 Vyzaduje adaptér AS-BT100 bezdrátové technologie Bluetooth®. 1 2 !$ !% ?=26#*%G9'6'(4KH, "G212/H' ($"6#K%6#/H; Provený zvuk. Nekompromisní technické provedení, konstrukce a zpracování ­ ada G-Clef spolecnosti Pioneer spluje standardy, které vyzadujete pro svoji oblíbenou hudbu. Svým výstupním výkonem 50 W na kanál pedstavuje ideální esení pro milovníky hudby hledající velký výkon a brilantní zvuk ukryté v malém zaízení. X-HM50 Systém CD pijímace. Pímé digitální pipojení pehrávace iPod pomocí funkce Direct Connection, videovýstup pro pehrávac iPod, pehrávání a ovládání dálkovým ovladacem. AM/FM tuner (s RDS) (dodává se ve stíbrné a cerné barv). Pehrávání formát: - z disku: CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA - z rozhraní USB: MP3/WMA +* Zesilovace A-A9MK2 A-A6MK2 Ladní podle studií AIR Studios Výkon 70 W + 70 W 60 W + 60 W Transformátor Toroidní Standardní USB Funkce obnovení kvality zvuku · · · ) · ) Super Audio CD pehrávace PD-D9MK2 PD-D6MK2 Ladní podle studií AIR Studios Dvojité D/A pevodníky Wolfson Burr-Brown Pevod Hi-bit Legato Link PRO Rezim cistého zvuku · · · · · · · · Tunery F-F6MK2 F-F3MK2 DAB tuner D/A pevodník RDS Pedvolby 200 (DAB/FM/AM) 100 (FM/AM) Pedvolby skupin · ) · ) · · · · Super Audio CD pijímac PDX-Z9 Ladní podle studií AIR Studios Výkon 50 W + 50 W Displej Úplný bodový bílý OEL Pam stanic internetového rádia 30 Certifikace DLNA · · Systém CD pijímace X-HM50 iPod Digitální, horní zásuvka Výkon 50 W + 50 W RDS Pehrávání disk CD/z rozhraní USB D/A pevodník 16-bit · · FGH6#:#9'6H'(I91JK4'8%. *%+K%6#HL MMM;13;8H%K99*;97'K9+%'MMM;/7G8H%K99*;13' K9+%'K"(I#H(#9'6(NJ%'8*%. 9G19'?H%K99* +) +! Y%$H. K2'' %. '30, $". -; Zvuk bez hranic. Reproduktory, které jsou koncovou jednotkou celého systému pro reprodukci zvuku, si zaslouzí zvlástní pozornost. Aby se celý výkon systému Pioneer dostal pesn do usí posluchace, je poteba, aby zaízení dokonale ladilo s reproduktory. Pocínaje klasickou stereofonní hudbou az po vícekanálový obklopující zvuk, spolecnost Pioneer nabízí adu reproduktorových systém, tak rznorodých a bohatých, jako jsou zázitky z hudby a film, které tyto systémy pomáhají vytváet. Nase váse pro dokonalé hudební zázitky není nikde jasnjsí, nez v nasich referencních reproduktorech ady EX. Byly zkonstruovány podle nejnárocnjsích pozadavk zvukové technologie a pouzívají nejmodernjsí dostupné materiály a vnitní soucásti, aby byly zdrojem zázitk ze zvuku, který se co nejvíce blízí originálu. Provený výkon. Tato vysoce citlivá a výkonná zaízení jsou naladna a certifikována v mezinárodn uznávaném chrámu zvuku, v laboratoích AIR Studios v Londýn. Reproduktory ady EX dosahují svého mimoádného výkonu a pesnosti díky technologii koherentního pevodu CST (Coherent Source Transducer) a exkluzivnímu esení TAD (Technical Audio Devices), které umísuje výskové budice do osy kuzel jednotek stedového pásma, aby se dosáhlo mimoádné koherence bez vzniku zabarvení. Krom toho jsou budice vsech rozsah zkonstruovány z nejmodernjsích materiál zajisujících skvlou pesnost od nejhlubsích bas az po jiskivé vysoké tóny. SE?S\WQ!Z\ST ++ Stabilní konstrukce. Jedinecná architektura reproduktor Pioneer a jejich konstrukce vedou k budicm se zcela nesrovnatelnou koherencí a pesností. [. . . ] V rámci odpovdnosti spolecnosti Pioneer za cistotu zivotního prostedí a ochranu zem byl tento katalog vytistn na bezchlórovém papíru. "Blu-ray Disc", "Blu-ray" a logo "Blu-ray Disc" jsou ochranné známky spolecnosti Blu-ray Disc Association. "BD-Live" a logo "BD-Live" jsou ochranné známky spolecnosti Blu-ray Disc Association. DLNA a DLNA CERTIFIED jsou ochranné známky a/nebo servisní znacky spolecnosti Digital Living Network Alliance. "HDMI", logo HDMI a název High-De nition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti HDMI Licensing LLC v USA a dalsích zemích. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KRC-V791

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KRC-V791 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag