Návod k použití KENWOOD KRC-21SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KRC-21SA. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KRC-21SA bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KRC-21SA.


KENWOOD KRC-21SA : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2860 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KRC-21SA (2047 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KRC-21SA

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 37 15 Technologie nastavení 16 Komprese stínování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 36, 65 17 Velikost snímku (statické 18 Počet uložitelných snímky) . . . . . . . . . . . . . . . str. 36, 65 statických snímků (statické snímky) . . . . . . . str. 16 18 17 16 15 14 13 12 11 10 1/100 F3. 0 19 Aktuální paměť . . . . . . . . . . . str. [. . . ] 15) Kontrola data a času Stiskněte tlačítko INFO na zapnutém fotoaparátu. Aktuální datum se zobrazí zhruba na 3 vteřiny. Výběr výchozího a alternativních časových pásem [World Time] t (Nastavení 3) World Time Pokud nejprve nenastavíte hodiny fotoaparátu pomocí možnosti [X], nebude možné pomocí položky [World Time] vybrat časové pásmo. Podnabídka 2 Podnabídka 3 x Home/Alternate z x *1 Použití Čas v domácím časovém pásmu (časové pásmo vybrané pro nabídku x v podnabídce 2) Čas v časovém pásmu cíle cesty (časové pásmo zvolené pro nabídku z v podnabídce 2) — — Vyberte domovské časové pásmo (x). Vyberte časové pásmo cíle cesty (z). z*1, 2 *1 *2 V oblastech, kde platí letní čas, lze pomocí tlačítek FG zapnout letní čas ([Summer]). Při výběru časového pásma fotoaparát automaticky vypočítá časový rozdíl mezi zvoleným pásmem a domovským časovým pásmem (x) a zobrazí čas v časovém pásmu cíle cesty (z). Obnovení dat ve fotoaparátu [Reset Database] t (Nastavení 3) Reset Database V případě, že nebyla správně aktivována funkce Photo Surfing, bude po spuštění funkce [Data Repair] možné snímky přehrát. Zároveň však budou z databáze ve fotoaparátu odstraněna data vytvořená pomocí počítačového softwaru (ib), například kolekce a jiné skupiny. Chcete-li přehrát data vytvořená pomocí počítačového softwaru (ib), naimportujte je do fotoaparátu znovu z počítače. CS 51 Tisk Přímý tisk (PictBridge*1) Po připojení fotoaparátu k tiskárně, která je kompatibilní s technologií PictBridge, můžete snímky tisknout přímo – bez použití počítače. Chcete-li zjistit, zda vaše tiskárna podporuje technologii PictBridge, nahlédněte do návodu k použití tiskárny. *1 PictBridge je standard pro propojení digitálních fotoaparátů a tiskáren různých výrobců a přímý tisk snímků. Režim tisku, formát papíru a jiné parametry nastavitelné pomocí fotoaparátu závisí na použité tiskárně. Bližší informace naleznete v návodu k použití tiskárny. 12 Jakmile se zobrazí zpráva [Remove USB Cable], odpojte kabel USB od fotoaparátu i tiskárny. 8 54 V případě potřeby vyberte postupem popsaným v krocích 6 a 7 další snímek, který chcete vytisknout, zadejte podrobné nastavení a nastavte možnost [Single Print]. CS Tiskové objednávky (DPOF*1) V případě tiskové objednávky se počet kopií a informace o datu uloží do snímku na kartě. To umožňuje snadný tisk snímků na domácích nebo komerčních tiskárnách s podporou technologie DPOF. Počítač ani fotoaparát nejsou potřeba – stačí mít u sebe kartu s tiskovou objednávkou. *1 DPOF je standard pro ukládání informací k automatickému tisku z digitálních fotoaparátů. Tiskové objednávky lze vytvářet pouze u snímků uložených na kartě. Objednávky DPOF vytvořené jiným zařízením nelze v tomto fotoaparátu měnit. Nová objednávka DPOF vytvořená tímto fotoaparátem vymaže objednávku vytvořenou jiným přístrojem. Tiskovou objednávku můžete vytvořit nejvýše pro 999 snímků na jedné kartě. 4 5 No Pomocí tlačítek HI vyberte snímek, pro nějž chcete vytvořit tiskovou objednávku. Pomocí tlačítek FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. Použití Vytiskne se pouze snímek. Vytiskne se snímek s časem pořízení. Podnabídka 2 Date Time 6 Pomocí tlačítek FG vyberte položku [Set] a stiskněte tlačítko A. Tisková objednávka jednoho snímku [<] Objednání jednoho výtisku pro každý snímek na kartě [U] 1 2 3 1 4/30 0 1 2 3 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte položku [U] a poté stiskněte tlačítko A. [. . . ] Pokud byly provedeny jakékoli změny v záručním listu ohledně roku, měsíce a data nákupu, jména zákazníka, jména prodejce a sériového čísla. Pokud není s tímto záručním listem předložen doklad o zakoupení. 4 Tato záruka se vztahuje pouze na výrobek, nevztahuje se na jiná zařízení příslušenství, jako jsou například kryt, řemínek, kryt objektivu a baterie. 5 Výhradní zodpovědnost společnosti Olympus je v rámci této záruky omezena na opravu nebo výměnu produktu. V rámci záruky je vyloučena jakákoli zodpovědnost za nepřímou nebo následnou ztrátu či škodu jakéhokoli druhu vzniklou zákazníkovi nebo způsobenou zákazníkem kvůli vadě produktu, obzvláště pak za ztrátu nebo škodu způsobenou na objektivech, filmech nebo jiných zařízeních či příslušenství používaných s produktem, případně za jakoukoli ztrátu vyplývající z opožděné opravy nebo ztráty dat. Poznámky: 1 Zákonná práva zákazníka jsou touto zárukou doplněna, ne však dotčena. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KRC-21SA

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KRC-21SA bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag