Návod k použití KENWOOD KDV-7241

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDV-7241. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDV-7241 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDV-7241.


KENWOOD KDV-7241 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5251 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDV-7241 (5253 ko)
   KENWOOD KDV-7241 INSTALLATION (377 ko)
   KENWOOD KDV-7241 INSTALLATION MANUAL (5253 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDV-7241

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DVD-PŘIJÍMAČ KDV-7241 NÁVOD K POUŽITÍ Czech/00 (KEE) KDV-7241_E_CSY. indb 1 08. 6. 6 9:56:14 PM Obsah Před použitím 3 Typ přehrávatelného disku 6 Před provozem jednotky 7 Základní činnosti— Ovládací panel 9 Základní čínnosti — Dálkový ovládadač 10 Hlavní prvky a charakteristiky Poslech rádia 12 Poslech ostatních externích částí 26 Vyrovnání zvuku 27 Přiřazení titulů zdrojům 28 Práce s nabídkami 29 Více o této jednotce 37 Řešení potíží 42 Specifikace 44 Když je obtížné přijímat vysílač FM stereo Naladění se na stanice s dostatečnou silou signálu Automatické přednastavení FM stanice — SSM (Strong-station Sequential Memory) (Postupná paměť silných stanic) Ruční přednastavení Vybírání přednastavených stanic Vyhledávání programu FM RDS—PTY Search Aktivování/deaktivování TA/PTY příjmu v pohotovostním režimu Vysledování stejného programu— Network-Tracking Reception (Příjem se sledováním sítě) Automatická volba stanice—Programme Search (Programové vyhledávání) Operace s diskem 17 Výběr režimů přehrávání Výběr stop ze seznamu Zákaz vysunutí disku Operace používající dálkový ovladač Operace využívající sloupcový diagram na obrazovce (DVD/VCD/DivX/MPEG1/MPEG2/JPEG) 2 | KDV-7241 KDV-7241_E_CSY. indb 2 08. 6. 6 9:56:17 PM Před použitím 2UPOZORNĚNÍ Abyste předešli zranění nebo požáru, dodržujte následující bezpečnostní opatření: • Abyste zabránili vzniku zkratu, nikdy do zařízení nevkládejte ani v něm nenechávejte kovové předměty (jako např. • Nedívejte se ani nezaměřujte svoje očí po delší dobu na displej během doby, kdy řídíte. Jestliže potřebujete obsluhovat jednotku během řízení, ujistěte se o tom, že se pečlivě rozhlížíte kolem sebe. Upozornění na monitoru • Monitor zabudovaný v této jednotce byl vyroben s velkou přesností, ale může obsahovat některé nefunkční body. • Nevystavujte monitor přímému slunečnímu záření. [. . . ] : Pozastavení (Během pozastavení je stisknuto přehrávání Frame by frame (Obrázek po obrázku)). (Pomalý dopředný pohyb*2 během přehrávání. Není slyšet žádný zvuk. ) • Pomalý dopředný pohyb nefunguje. Přidržení: Zpětné/dopředné vyhledávání*3 (Není slyšet žádný zvuk. ) : Vybírá poměr stran. : Volba kanálu zvuku (ST: stereo, L: levý, R: pravý). +( = )= : Volba stopy (v rozsahu jedné složky). +( = Vybrat stopu. )= : Během PBC přehrávání. . . • Pro návrat k předchozí nabídce stiskněte Jak zrušit PBC přehrávání 1 2 +( = )= : • Pro obnovení PBC stiskněte / . . : Zastavení přehrávání. Přidržení: Zpětné/dopředné vyhledávání*3 : Vybrat složku. Přidržení: Zpětné/dopředné vyhledávání*3 +( = )= : Volba stopy. +( = )= : Volba stopy (v rozsahu jedné složky). *1 Rychlost vyhledávání: x2 ] x5 ] x10 ] x20 ] x60 *2 Rychlost pomalého pohybu: 1/32 ] 1/16 ] 1/8 ] 1/4 ] 1/2 *3 Rychlost vyhledávání: x2 ] x10. *4 Rychlost vyhledávání: ¡1 ] ¡2 ] ¡3 *5 Rychlost vyhledávání: ¡1 ] ¡2 Česky | 23 KDV-7241_E_CSY. indb 23 08. 6. 6 9:56:27 PM Zvětšení zobrazení (Zoom in) Během přehrávání filmů. . . Během pozastavení. . . ZOOM 1 ZOOM 2 ZOOM OFF ZOOM 1 ZOOM OFF ZOOM 2 ZOOM 6 ZOOM 3 ZOOM 4 ZOOM 5 Pro zrušení zoomu vyberte “ZOOM OFF” (Zoom vypnut). Pohybuje zvětšenou části. Operace využívající sloupcový diagram na obrazovce (DVD/VCD/DivX/ MPEG1/MPEG2/JPEG) Tyto operace jsou možné na monitoru, který používá dálkový ovladač. ~ Ÿ ! Ukazuje sloupcový diagram na obrazovce. (☞ strana 25) (dvakrát) Vybrat položku. Proveďte výběr. Objeví-li se rozbalovací nabídka. . . • Pro vkládání času/čísel. . . : přesuňte místo vkládání : Vyberte číslo Jak odstranit sloupcový diagram 24 | KDV-7241 KDV-7241_E_CSY. indb 24 08. 6. 6 9:56:29 PM Sloupcový diagram na obrazovce Informace Operace DVD -V TIME TITLE C. RPT CHAP RPT T02-C03 TOTAL 1:25:58 Uvedený příklad je pro DVD Video. Položky uvedené na diagramu se mění v závislosti na typu disku. 1 Typ disku 2 • DVD: Formát zvukového signálu • VCD: PBC 3 Režim přehrávání* DVD Video: T. INT: Úvod stopy 4 Informace o přehrávání Současný titul/kapitola T02-C03 TRACK 01 Současná stopa F001-T001 Současná složka/stopa F001-F002 Současná složka/soubor 5 Indikace času Uplynulá doba přehrávání disku TOTAL Zbývající čas titulu (pro DVD) T. REM Zbývající čas disku(pro ostatní) TIME Uplynulá doba přehrávání současné kapitoly/stopy REM Zbývající doba současné kapitoly/ stopy 6 Stav přehrávání Přehrávání Zpětné/dopředné vyhledávání Zpětný/dopředný pomalý pohyb Pozastavení Zastavení 7 Ikony operace Změna indikace času (viz 5) TIME Time Search (Časové vyhledávání) (Zadejte určitou scénu vložením času. ) TITLE Title Search (Vyhledávání titulu) (podle jeho čísla) CHAP Chapter Search (Vyhledávání kapitoly) (podle jejího čísla) TRACK Track Search (Vyhledávání stopy) (podle jejího čísla) RPT Opakované přehrávání* INT Přehrávání úvodních částí* RND Nahodilé přehrávání* Změna jazyka hlasu nebo zvukového kanálu Změna jazyka titulku Změna úhlu sledování * ☞ strana 20 Česky | 25 KDV-7241_E_CSY. indb 25 08. 6. 6 9:56:30 PM Poslech ostatních externích částí AV-INPUT (Vstup AV) Externí části můžete připojit k zástrčkám LINE IN (Vstup linky)/VIDEO IN (Vstup videa). DISP: Stiskněte v případě, že se neobjeví žádný přehrávaný obrázek, ale je zobrazena obrazovka informací o disku (tato). Přiřazený titul (☞ strana 28) POWER]ON ☞ strana 27 AV-IN FLAT AV-INPUT 15: 45 ~ Ÿ Vyberte “AV-IN” (Vstup AV). Zapněte připojenou část a začněte přehrávat zdroj. Zvolíte-li <Camera Mirror> (Zrcadlo kamery) pro <AV Input> (Vstup AV) (☞ strana 34), některé zprávy o stavu zařízení jako je změna úrovně hlasitosti se při prohlížení obrázků na obrazovce neobjeví. 26 | KDV-7241 KDV-7241_E_CSY. indb 26 08. 6. 6 9:56:30 PM Vyrovnání zvuku POWER]ON Edit +03 60. 0 Hz ENT Store Volba režimu zvuku Uložení vašich vlastních úprav Můžete uložit vaši vlastní úpravu do User1 (Uživatel1), User2 a User3. ~ AV Menu 1 Setup ENT Opakujte kroky ~ a Ÿ, potom. . . Equalizer Flat Hard Rock R&B Pop Jazz ENT Enter Ÿ Ikona nabídky Equalizer (Ekvalizér) AV Menu Exit Edit +03 Equalizer ENT Enter ! 60. 0 Hz ENT Store Vyberte režim zvuku. Equalizer Flat Hard Rock R&B Pop Jazz ENT 2 Úprava. Exit • Informace o přednastavených hodnotách pro každy režim zvuku najdete na ☞ straně 40. 3 Uložení. User Store User1 User2 User3 ENT Store Česky | 27 KDV-7241_E_CSY. indb 27 08. 6. 6 9:56:31 PM Přiřazení titulů zdrojům Stisknutí: Změna souboru znaků Přidržení: Vymazání titulu POWER]ON Title Entry AV-In Name MY BEST DISP A a 0 Á á ENT Store Můžete přiřadit tituly k “AV-IN”. Příklad: Přiřazení titulu k “AV-IN” ! Přiřazení titulu. 1 Vyberte znak, pak přesuňte vkládací polohu. ~ Ÿ Vyberte “AV-IN” (Vstup AV). Zobrazuje obrazovku vkládání titulu. 1 AV Menu Setup ENT Enter 2 AV Menu Mode ENT Enter ⁄ • Chcete-li změnit znakovou sadu, stiskněte DISP. (Dostupné znaky najdete na ☞ straně 40. ) 2 Opakujte krok 1 dokud neukončíte vkládání titulu. [. . . ] • Regionální kód DVD není správný. (☞ strana 6) • Formát souborů není touto jednotkou podporován. (☞ strana 30) • Zastavte přehrávání při jízdě po nerovné vozovce. (☞ Příručka instalace/připojení) • Připojte správně šňůru od videa. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDV-7241

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDV-7241 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag