Návod k použití KENWOOD KDV-5244U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDV-5244U. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDV-5244U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDV-5244U.


KENWOOD KDV-5244U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (925 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDV-5244U KAC-X1R (922 ko)
   KENWOOD KDV-5244U BROCHURE (922 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDV-5244U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DVD-PŘIJÍMAČ KDV-5244U KDV-5544U KDV-4244 KDV-4544 NÁVOD K POUŽITÍ © Czech/00 (E2W) KDV-5244U_00_E2_Czech. indd 1 09. 4. 13 10:10:12 AM Obsah Před použitím Pro první použití Před prvním použitím přehrávače Nastavení jazyka Nastavení DSP 3 7 Jiné funkce Aktivace bezpečnostního kódu Deaktivace bezpečnostního kódu 26 Nastavení zvuku 8 Ovládání zvuku Nastavení zvuku Výběr přednastaveného ekvalizéru Manuální ovládání ekvalizéru Ovládání pozice Výběr kabiny Nastavení reproduktoru Nastavení X’Over Nastavení DTA (nastavení digitálního času) Předvolby paměti zvuku Vyvolání přednastaveného zvuku 27 Základní funkce ovládacího panelu Obecné funkce Funkce ladění Funkce přehrávání DVD/USB/iPod Ovládání funkcí/Nabídka Nastavení 10 Nastavení hodin/displeje Manuální nastavení hodin Výběr zobrazení textu Nastavení zobrazení vstupu AV Čelní panel chránící proti krádeži 14 Základní funkce dálkového ovládání 32 Příloha Příslušenství/Postup při instalaci Připojování kabelů ke svorkám Instalace/Vyjmutí přístroje Odstraňování problémů Specifikace 33 36 37 39 40 42 Funkce disku/USB dálkového ovládání 16 Před použitím Přehrávání disku Přehrávání USB zařízení Základní obsluha Zobrazení stavu a ovládání na obrazovce Nabídka disku DVD-VIDEO Nabídka DVD-VR Nabídka Video CD PBC Zoom Vyhledávání v čase Přímé vyhledávání Výběr souboru Funkce dálkového ovládání pro iPod 20 Před použitím Přehrávání iPod Režim vyhledávání Funkce ovládacího panelu pro disk/ zvukový soubor/iPod 21 Vyhledávání hudby/videa Vyhledávání hudby/videa pro iPod Režim manuálního ovládání iPodu Základní obsluha měniče disků (Volitelné) O funkcích podle zdroje přehrávání Obsluha ladění Automatické ukládání do paměti PTY (Program Type) Předvolba typu programu Změna jazyka pro funkci PTY 24 V této příručce jsou funkce, které lze použít s různými zdroji přehrávání, označeny následovně: DVD-VIDEO Funkce přehrávání DVD-VIDEO. CD Audio File Funkce přehrávání zvukových souborů. MPEG/DivX® Funkce přehrávání video souborů. iPod 2| KDV-5244U/ KDV-5544U/ KDV-4244/ KDV-4544 KDV-5244U_00_E2_Czech. indd 2 09. 4. 13 10:10:12 AM Před použitím 2VÝSTRAHA Abyste předešli úrazu nebo vzniku požáru, dodržujte následující pokyny: • Aby nedošlo ke zkratu, nevkládejte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. [. . . ] Zobrazí se “SEARCH”. 2 Vyhledejte píseň/video Typ procesu Posun mezi položkami Vyhledávání překakováním *1 Výběr položek Návrat na předchozí položku Návrat na hlavní nabídku Hledání podle prvního písmene Proces Otočte knoflíkem [AUD]. Stiskněte tlačítko [ ] na alespoň 1 sekundu. 2 Vyhledejte stopu/soubor Audio File MPEG/DivX® JPEG Typ procesu Pohyb mezi složkami/ soubory Výběr složky/souboru Proces Otočte knoflíkem [AUD] nebo stiskněte tlačítko [FM+]/[AM–]. Stiskněte knoflík [AUD] nebo tlačítko [¢] Návrat do předchozí složky Stiskněte tlačítko [4]. Návrat do kořenové složky Stiskněte tlačítko [4] po dobu nejméně 1 vteřiny. Pozice aktuálně zobrazené položky je označena na liště ikon v osmi krocích. : Ukazuje, že vaší volbou je složka. ✍ Strom složky se nezobrazí a zobrazí se pouze složky se soubory v příslušném pořadí. Viz <Pořadí přehrávání zvukového souboru> (strana 4). CD Zrušení režimu vyhledávání hudby/videa Stiskněte tlačítko [ ]. Hledání hudby podle prvního písmene Ze seznamu můžete pro právě vybranou procházenou položku (umělec, album, atd. ) vybrat písmen. Typ procesu Pohyb mezi stopami Volba stopy Návrat na první stopu Proces Otočte knoflíkem [AUD] nebo stiskněte tlačítko [FM+]/[AM–]. Stiskněte tlačítko [4] po dobu nejméně 1 vteřiny. 1 Aktivujte režim hledání podle abecedy Stiskněte tlačítko [ ] na alespoň 1 sekundu. Zobrazí se “A B C …”. • Pokud v právě vybrané procházené položce nemůžete hledat píseň podle abecedy, údaje na displeji se nezmění. Zrušení režimu vyhledávání hudby/videa Stiskněte tlačítko [ ]. 2 Vyberte písmeno, které má být vyhledáváno Typ procesu Přejděte na další znak. Proces Otočte knoflíkem [AUD] nebo stiskněte tlačítko [4]/[¢]. Zrušení režimu hledání podle Stiskněte tlačítko [ ]. abecedy ⁄ • Vyhledávání hudby/videa nelze provádět během náhodného přehrávání. 3 Potvrďte vybrané písmeno. Stiskněte knoflík [AUD]. Když je vyhledávání dokončeno, je vybrán znovu režim vyhledávání hudby/videa na vybrané pozici znaku. Další strana 3 Česky | 21 KDV-5244U_00_E2_Czech. indd 21 09. 4. 13 10:10:22 AM Funkce ovládacího panelu pro hudební disk/zvukový soubor/iPod ⁄ • * Hledání přeskakováním: Počet písní, který se má přeskočit je určen poměrem celkového počtu písní v právě vybraném seznamu. Nastavte rozsah pomocí “SKIP” v <Ovládání funkcí> (strana 11). Pokud podržíte toto tlačítko stisknuté po dobu 3 sekund nebo déle, bude poměr přeskakování 10 % bez ohledu na nastavení. • Doba hledání podle abecedy může být v závislosti na počtu písní v iPodu a adresářové struktuře velmi dlouhá. • Když vybíráte písmeno v režimu hledání podle abecedy, zadáním “*” budete hledat symboly, zadáním “1” číslice. • Pokud první znak řetězce v režimu hledání podle abecedy začíná členem “a”, “an” nebo “the”, je název hledán bez členu. 1 Funkce modelu KDV-5244U/KDV-5544U Režim manuálního ovládání iPodu Umožňuje ovládat iPod pomocí tlačítek na iPodu. Zobrazení “HANDS ON” “MODE OFF” Nastavení Ovládání přístroje iPod pomocí ručního režimu je zapnuto. Ovládání přístroje iPod pomocí ručního režimu je vypnuto. 1 Spusťte režim manuálního ovládání iPodu Stiskněte [ ] 1 s a vyberte “iPodCTRL”. Stiskněte knoflík [AUD]. • Informace o způsobu výběru položek ovládání funkcí naleznete v části <Ovládání funkcí> (strana 10). 2 Nastavte ovládání přístroje iPod pomocí ručního režimu Otočte knoflíkem [AUD]. 3 Ukončete ovládání přístroje iPod pomocí ⁄ ručního režimu Stiskněte tlačítko [ ]. • V režimu manuálního ovládání iPodu nemůžete iPod ovládat pomocí tohoto zařízení. • Tento režim není kompatibilní se zobrazení informací o hudbě. [. . . ] Je-li na displeji stejná informace, použijte jiné USB zařízení. ➪ Zařízení USB odpojte, a poté jej opět připojte. ➪ Ověřte si, zda-li vaše zařízení iPod používá nejnovější verzi softwaru. Disk, který jste chtěli přehrát, má kód regionu, který nelze na tomto zařízení přehrát. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDV-5244U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDV-5244U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag