Návod k použití KENWOOD KDV-3241Y

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDV-3241Y. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDV-3241Y bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDV-3241Y.


KENWOOD KDV-3241Y : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1229 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDV-3241Y (1204 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDV-3241Y

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DVD-PŘIJÍMAČ KDV-3241Y NÁVOD K POUŽITÍ Czech/00 (KEE) KDV-3241Y_Czech. indd 1 08. 2. 15 4:03:21 PM Obsah Před použitím Názvy prvků a funkcí Základní funkce Zapínání jednotky Vypínání jednotky Vkládání disku Vysunutí disku Výběr zdroje Volba typu média Nastavení hlasitosti Potlačení Kontrola hodin Hlasitost Použití EQ (Equalizéru) Nastavení hladiny zvuku Změna obecných nastavení 3 8 10 Chcete-li přeskočit na následující nebo předcházející složku Nabídka SETUP 18 Změna jazyka zvuku Změna zvukového kanálu Titulky Zoom Obsluha rádia 13 Poslech rozhlasových stanic Ukládání vysílacích kmitočtů Paměť automatického vyhledávání Jak procházet přednastavenými stanicemi Naladění přednastavených stanic Nabídka SETUP (Nastavení) Jazyk Jazyk nabídky Zvukový disk/Titulek/Nabídka Zobrazení Formát obrazovky TV B. L. E. (Zvětšení počtu úrovní černé) Audio Dolby Digital/DTS/MPEG Dynamic Range Control (DRC) (Řízení dynamického rozsahu) Zámek (Rodičovská kontrola) Přístupnost Heslo Kód oblasti Jiné PBC DivX VOD Práce s fotografiemi 26 Kompatibilita disku JPEG/TIFF s tímto přehrávačem je omezena v následujícím: Prohlížení prezentací Přesun na jinou složku Přesun na jiný soubor Doba intervalu prezentace Opakování Prohlížení statických obrázků Zoom Otáčení obrazu Práce s filmem 28 Obsluha DVD/VCD 22 Obsluha RDS Možnosti RDS displeje Volba typu média Funkce TA (Identifikace oznámení o dopravní situaci) 14 Obsluha CD/MP3/WMA 15 Kompatibilita disku MP3/ WMA s touto jednotkou je omezena v následujícím: Přehrávání zvukového CD MP3/WMA disku Zastavení Přeskočení na následující stopu/soubor Přeskočení na předcházející stopu/soubor Návrat na začátek současné stopy/souboru Přesun na jinou stopu/soubor Vyhledávání Úvodní prohlížení Opakování Nahodilé CD TEXT/ID3 TAG Zobrazovaní informací o disku na obrazovce Přehrávání DVD a Video CD Pre-Stop Stop Zastavení Fotografie a přehrávání snímek po snímku Pomalý pohyb Přesun na jiný titul Jestliže má disk více jak jeden titul, můžete se přesunout na jiný titul následujícím způsobem: Přesun na jinou kapitolu/ stopu Přeskočení na následující kapitolu/stopu Přeskočení na předcházející kapitolu/stopu Návrat na začátek současné kapitoly/stopy Prohledávání Opakování Časové vyhledávání Nabídka Disc Nabídka PBC Úhel kamery Kompatibilita disku JPEG/TIFF s tímto přehrávačem je omezena v následujícím: Přehrávání filmu Přehrávání obsahu DivX VOD Pre-Stop Stop Zastavení Fotografie a přehrávání snímek po snímku Pomalý pohyb Prohledávání Přeskakování Opakování Časové vyhledávání Změna jazyka zvuku Titulky Poznámka ke zobrazování podtitulu DivX Práce s přídavnými zařízeními Přehrávání přídavného zařízení 31 Seznam kódů jazyků 32 Seznam kódů oblastí 33 Příslušenství/ Postup při instalaci 34 Instalace/Vyjmutí jednotky 35 Připojování kabelů ke svorkám 36 Odstraňování problémů 38 Specifikace 39 2 | KDV-3241Y KDV-3241Y_Czech. indd 2 08. 2. 15 4:03:22 PM Před použitím 2VÝSTRAHA Abyste předešli zranění nebo požáru, dodržujte následující bezpečnostní opatření: • Abyste zabránili vzniku zkratu, nikdy do zařízení nevkládejte ani v něm nenechávejte kovové předměty (jako např. • Pokud v průběhu montáže narazíte na problémy, kontaktujte prodejce společnosti Kenwood. • Při koupi volitelného příslušenství si u prodejce společnosti Kenwood ověřte, že toto příslušenství s vaším modelem a ve vašem regionu funguje. [. . . ] Obrazovka ukazuje současné nastavení pro vybranou položku a další možnosti nastavení). Jazyk nabídky Vyberte jazyk pro nabídku nastavení a pro displej. Zvolíte-li pro nabídku nastavení nějaký jazyk, změní se podle tohoto jazyka také znaková sada pro MP3 štítek a pro podtitul DivX. Viz Poznámka pro zobrazování titulků DivX (strana 31). 3 Pro výběr druhé požadované možnosti použijte [5]/[∞], pak stiskněte [3] pro přesun do třetí úrovně. 4 Pro výběr požadovaného nastavení použijte [5]/[∞], pak stiskněte [ENTER] pro potvrzení vašeho výběru. Některé položky vyžadují další kroky. Zvukový disk/Titulek/Nabídka Vyberte jazyk, kterému dáváte přednost pro zvukovou stopu disku, titulek a pro nabídku disku. • Original: Odkazuje na původní jazyk, ve kterém byl disk nahrán. • Other: Chcete-li vybrat jiný jazyk, stiskněte číslicová tlačítka a poté ENTER, abyste vložili odpovídající čtyřmístné číslo podle seznamu kódů jazyků (strana 32). Jestliže jste vložili špatný kód jazyka, vložte čtyřmístné číslo a pak stiskněte kteroukoli číselnou klávesu. Jakmile se na obrazovce objeví – – – – , vložte správně čtyřmístné číslo. • Off: Tato možnost se objevuje pouze při Disc Subtitle (Titulky disku) Jestliže zvolíte Off, titulky disku se nezobrazují. 5 Stiskněte [DVD SETUP]. Nabídka Setup je ukončena. Stejnou operaci můžete provést stisknutím [DISC MENU/SETUP] nebo stisknutím PLAY [3] nebo [RETURN] na dálkovém ovladači. ⁄ • Chcete-li se vrátit na předcházející úroveň, stiskněte [2]. 18 | KDV-3241Y KDV-3241Y_Czech. indd 18 08. 2. 15 4:03:35 PM Zobrazení Audio Každý DVD disk má mnoho možností pro zvukový výstup. Nastavte možnosti AUDIO přehrávače podle typu audiosystému, který používáte. Formát obrazovky TV • 16:9: Vyberte, jestliže je připojena širokoúhlá TV s poměrem 16:9. • 4:3 Letter Box: Vyberte, jestliže je připojena standardní TV s poměrem 4:3. Zobrazuje širokoúhlý obraz s pruhy v horní a dolní části obrazovky. • 4:3 Pan Scan: Vyberte, jestliže je připojena standardní TV s poměrem 4:3. Automaticky zobrazuje širokoúhlý obraz na celou obrazovku a odřezává části, které se na obrazovku nevejdou. Dolby Digital/DTS/MPEG • Bitstream: Zvolte Bitstream, jestliže připojujete výstupní digitální optický konektor této jednotky k zesilovači nebo jinému zařízení s dekodérem Dolby Digital, DTS nebo MPEG. • PCM: Zvolte, když jednotku připojujete ke 2kanálovému digitálnímu stereofonnímu zesilovači. DVD disky kódované pro Dolby Digital nebo MPEG budou automaticky přizpůsobeny pro 2-kanálové PCM audio. • Off (pro DTS): Jestliže zvolíte Off, DTS signál není vyváděn přes optický výstupní konektor. ⁄ • V případě souboru DivX, formáty 4:3 Letter Box a 4:3 Pan Scan jsou stejné. B. L. E. (Zvětšení počtu úrovní černé) Chcete-li zvolit úrověň černé při přehrávání obrázků. • On: Rozšířená škála šedé. • Off: Standardní škála šedé. Dynamic Range Control (DRC) (Řízení dynamického rozsahu) Při formátu DVD můžete slyšet zvukovou stopu programu v nejpřesnějším a nejrealističtějším provedení díky technice digitálního zvuku. Přesto můžete požadovat snížení dynamického rozsahu zvukového výstupu (rozdíl mezi nejhlasitějším a nejtišším zvukem). [. . . ] • Pokud konektor nepasuje do konektoru vozidla, použijte běžně dostupný redukční konektor. 34 | KDV-3241Y KDV-3241Y_Czech. indd 34 08. 2. 15 4:03:42 PM Instalace/Vyjmutí jednotky Instalace Kovová montážní destička (lze běžně zakoupit) Protipožární přepážka nebo kovová podpěra Odstranění rámu z tvrdé gumy 1 Roztáhněte vrch a spodek rámu směrem ven, abyste mohli rám odstranit . (Když vracíte rám na své místo, otočte stranu drážkou dolů a připevněte jej. ) Pomocí šroubováku nebo podobné pomůcky ohněte výstupky montážního pouzdra a připevněte jej na místě. Samořezný šroub (lze běžně zakoupit) Šroub (M4X8) (lze běžně zakoupit) ⁄ • Rám snadno odstraníme, když je uvolněn přední panel. Demontáž zařízení 1 Přečtěte si oddíl <Odstranění rámu z tvrdé gumy> a pak odstraňte rám z tvrdé gumy. ⁄ • Ujistěte se, že jednotka je bezpečně nainstalovaná na svém místě. Je-li jednotka nestabilní, nemusí fungovat správně (například zvuk může přeskakovat). 2 Vyjměte šroub (M4 × 8) ze zadního panelu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDV-3241Y

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDV-3241Y bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag