Návod k použití KENWOOD KDC-W9537U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-W9537U. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-W9537U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-W9537U.


KENWOOD KDC-W9537U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (798 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-W9537U (753 ko)
   KENWOOD KDC-W9537U KAC-X1R (753 ko)
   KENWOOD KDC-W9537U BROCHURE (753 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-W9537U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Poté kartu vytáhněte. 4 CS 4 Podle kroků 1 a 2 zavřete kryt baterie/karty. 1 Připojení fotoaparátu 2 1 Indikátor Zapnutý: Probíhá nabíjení Vypnutý: Nabíjení dokončeno Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že je kryt baterie/karty uzavřen a uzamčen. Nabíjení baterie Připojte kabel USB a USB-AC adaptér k fotoaparátu a nabijte baterii. Pokyny pro nabíjení baterie v zahraničí viz „Použití nabíječky a napájecího adaptéru USB-AC v zahraničí“ (str. Před použitím nabíjejte baterii tak dlouho, dokud indikátor nezhasne (až 4 hodiny). Multikonektor Kryt konektoru Elektrická zásuvka nebo kabel USB (dodán s fotoaparátem) CS 5 Kdy je vhodné baterii nabít Baterii nabijte, jakmile se zobrazí níže uvedená chybová zpráva. [. . . ] Nová objednávka DPOF vytvořená tímto fotoaparátem vymaže objednávku vytvořenou jiným přístrojem. ● Tiskovou objednávku můžete vytvořit nejvýše pro 999 snímků na jedné kartě. Print All Print Multi Print All Index Print Order Zrušení tisku 1 Pokud se zobrazí zpráva [Do Not Remove USB Cable], stiskněte tlačítko m. 2 Pomocí joysticku FG vyberte položku [Cancel] a poté stiskněte tlačítko A. Tisková objednávka jednoho snímku [<] 12 Stiskněte tlačítko m. 13 Jakmile se zobrazí zpráva 1 2 Zobrazte nabídku nastavení. Vyberte v nabídce přehrávání q položku [Print Order] a poté stiskněte tlačítko A. ● „Použití nabídky nastavení“ (str. 27) [Remove USB Cable], odpojte kabel USB od fotoaparátu i tiskárny. CS 49 3 Pomocí tlačítek FG vyberte položku [<] a stiskněte tlačítko A. Print Order Print OK Objednání jednoho výtisku pro každý snímek na kartě [U] 4/30 1 2 3 0 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí joysticku FG vyberte položku [U] a poté stiskněte tlačítko A. Postupujte podle kroků 5 a 6 v části [<]. 4608×3456 100-0004 ‘13/02/26 12:30 NORM 4 Pomocí joysticku HI vyberte snímek, pro nějž chcete vytvořit tiskovou objednávku. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. Použití Vytiskne se pouze snímek. Vytiskne se snímek s časem pořízení. Zrušení všech tiskových objednávek 5 1 2 3 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí joysticku FG vyberte položku [Reset] a stiskněte tlačítko A. Podnabídka 2 No Date Time 6 Pomocí joysticku FG vyberte položku [Set] a stiskněte tlačítko A. 50 CS Zrušení tiskové objednávky pro vybrané snímky 1 2 3 4 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. „Zapnutí fotoaparátu a provádění počátečních nastavení“ (str. 7) Chybové hlášení ● Zobrazí-li se na displeji jedno z následujících hlášení, přečtěte si informace ve sloupci Provedení opravy. Chybové hlášení Provedení opravy Problém s kartou Vložte jinou kartu. Problém s kartou Přepínač karty na ochranu proti zápisu je na straně „LOCK“. • Vymažte nepotřebné snímky. *1 Problém s kartou • Vyměňte kartu. • Vymažte nepotřebné snímky. *1 Card Error Různé „Fotoaparát vydává při pořizování snímků zvuky. “ ● Fotoaparát může aktivovat objektiv a vydávat zvuky, i když není prováděna žádná činnost. Fotoaparát automaticky provádí činnosti spojené s automatickým ostřením, aby byl připraven snímat. Write Protect Memory Full Card Full Card Setup Memory Setup *1 *2 Problém s kartou Pomocí tlačítek FG vyberte položku [Format] a stiskněte Power Off tlačítko A. Poté pomocí tlačítek FG vyberte položku [Yes] a stiskněte tlačítko A. *2 Problém s interní pamětí Pomocí tlačítek FG vyberte položku [Memory Format] Power Off a stiskněte tlačítko A. Poté pomocí tlačítek FG vyberte položku [Yes] a stiskněte tlačítko A. *2 Než vymažete důležité snímky, zkopírujte je do počítače. Veškerá data budou smazána. Format Memory Format CS 53 Chybové hlášení Provedení opravy Problém s interní pamětí či kartou Nejsou-li k dispozici žádné snímky, několik jich pořiďte. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nesprávnému zacházení (jako je například provedení operace, která není popsána v návodu nebo jiných materiálech s pokyny). Jakákoli vada, ke které došlo kvůli opravě, úpravě, čištění atd. , při činnosti, která byla provedena někým jiným než společností Olympus nebo jejím autorizovaným servisním centrem. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli přepravě, pádu, nárazu atd. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli požáru, zemětřesení, povodním, úderu blesku nebo jiným přírodním katastrofám, znečištění životního prostředí a nepravidelným zdrojům napětí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-W9537U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-W9537U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag