Návod k použití KENWOOD KDC-W8534

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-W8534. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-W8534 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-W8534.


KENWOOD KDC-W8534 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1455 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-W8534 (1436 ko)
   KENWOOD KDC-W8534 KAC-X1R (1436 ko)
   KENWOOD KDC-W8534 BROCHURE (1436 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-W8534

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-W8534 NÁVOD K POUŽITÍ Czech/00 (KEE) KDC-W8534_00_Czech. Indd 1 05. 12. 8 6:24:21 PM Obsah Bezpečnostní pokyny Poznámky O CD discích AAC, MP3 a WMA Poznámky k zařízení s multifunkčními tlačítky Obecné funkce Napájení Výběr zdroje Ovládání hlasitosti Atenuátor Ovládání audio Výstup subwooferu Nastavení zvuku Ovládání zvukového pole Systém řízení zvuku Ovládání ekvalizéru Ovládání WOW Ovládání přemostění Režim paměti Režim obnovení paměti Odnímatelný čelní panel Nastavení úhlu čelního panelu TEL Mute (vypnutí zvuku) Výběr typu zobrazení Přepínání grafické části displeje Výběr tapety Výběr textu zobrazení Přepínání zobrazení textu Volba barvy písma Volba zobrazení na externím displeji 4 5 7 8 9 10 Funkce tuneru Ladění Ladění přímým zadáním Paměť předvolených stanic Automatické ukládání do paměti Vyvolání stanic z paměti 25 Funkce RDS Dopravní informace Přesouvání radiotextu PTY (Program Type) Předvolba typu programu Změna jazyka pro funkci PTY 27 Funkce ovládání CD/audio souboru/ externího disku 30 Přehrávání CD & audio souborů Přehrávání externího disku Rychlé převíjení vpřed a vzad Vyhledávání skladby nebo souboru Vyhledávání disku/Vyhledávání složky Přímé vyhledávání skladby nebo souboru Přímé vyhledání disku Opakování skladby/souboru/disku/složky Přehrávání ukázek skladeb Náhodné přehrávání Náhodné přehrávání zásobníku Náhodné přehrávání všech souborů Výběr složky Přepínání režimu přehrávání Vyhledávání podle písmena Vkládání názvů disků (DNPS) Rolování textu/názvu 2 | Česky KDC-W8534_00_Czech. Indd 2 05. 12. 8 6:24:21 PM Systém menu Systém menu Bezpečnostní kód Tón dotykového senzoru Manuální nastavení hodin Nastavení datumu Režim datumu Synchronizované hodiny DSI (Disabled System Indicator) Volitelné podsvětlení Ovládání osvětlení displeje Tlumení Nastavení vestavěného zesilovače Nastavení systému duální zóny B. M. S. odchylka kmitočtu Ovládání AMP Nastavení vysílání zpráv s časovačem Lokální vyhledávání Režim ladění AF (Alternative Frequency - alternativní kmitočet) Omezení RDS na region (funkce omezení na region) Automatické vyhledávání TP Monofonní příjem Nastavení přídavného vstupu displeje a pojmenování disku Výběr ruských znaků Rolování textu Nastavení vestavného přídavného vstupu Časovač vypnutí Nastavení čtení CD Stažení obrázku Hlasový index Zobrazení verze ACDrive firmwaru Zobrazení unikátního ID Nastavení demo režimu 37 Základní ovládání pomocí dálkového ovládání Příslušenství/ Postup při instalaci Připojování kabelů ke svorkám Instalace Vyjmutí přístroje Odstraňování problémů Specifi kace 47 49 50 52 53 54 58 WOW, SRS a symbol jsou obchodními značkami společnosti SRS Labs, Inc. Česky | 3 KDC-W8534_00_Czech. Indd 3 05. 12. 8 6:24:22 PM Bezpečnostní pokyny 2VÝSTRAHA Abyste předešli úrazu nebo vzniku požáru, dodržujte následující pokyny: • Aby nedošlo ke zkratu, nevkládejte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. • Během řízení nesledujte nebo nevěnujte po delší dobu pozornost displeji přístroje. [. . . ] Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nad tlačítkem [4] neobjeví nápis "REP". Viz <Poznámky k zařízení s multifunkčními tlačítky> (viz str. 9). 2 Zapněte nebo vypněte Náhodné přehrávání Stiskněte tlačítko [3] ("RDM"). Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná a vypíná Náhodné přehrávání. Je-li funkce zapnutá, zobrazí se "Random ON"/ "Disc Random ON"/ "Folder RDM ON". • Pokud přepnete ovladač na [¢], spustí se následující náhodně vybraná skladba. 2 Zapnutí nebo vypnutí opakovaného přehrávání Stiskněte tlačítko [4] ("REP"). Každým stisknutím tlačítka přepínáte Opakované přehrávání tak, jak je uvedeno níže. V režimu CD a externího disku Opakované přehrávání Opakování skladby Opakování disku (V měniči disků) VYPNUTO Zobrazení "Track Repeat ON" "Disc Repeat ON" "Repeat OFF" Funkce měniče disků V režimu audio souboru Opakované přehrávání Opakování souboru Opakování složky VYPNUTO Zobrazení "File Repeat ON" "Folder Repeat ON" "Repeat OFF" Náhodné přehrávání zásobníku Přehrávání skladeb ze všech disků uložených v měniči disků v náhodném pořadí. 1 Zvolte sekci funkce tlačítka Stiskněte tlačítko [NEXT]. Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nad tlačítkem [6] neobjeví nápis "M. RDM". Viz <Poznámky k zařízení s multifunkčními tlačítky> (viz str. 9). Přehrávání ukázek skladeb Přehrávání první části skladby na disku nebo složky audio souborů, které posloucháte, a vyhledání skladby, kterou chcete poslouchat. 2 Zapněte nebo vypněte Náhodné přehrávání zásobníku Stiskněte tlačítko [6] ("M. RDM"). Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná a vypíná Náhodné přehrávání zásobníku. Je-li funkce zapnutá, zobrazí se "Magazine RDM ON". • Pokud přepnete ovladač na [¢], spustí se následující náhodně vybraná skladba. 1 Zvolte sekci funkce tlačítka Stiskněte tlačítko [NEXT]. Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nad tlačítkem [2] neobjeví nápis "SCAN". Viz <Poznámky k zařízení s multifunkčními tlačítky> (viz str. 9). 2 Aktivujte Ukázky skladeb Stiskněte tlačítko [2] ("SCAN"). Zobrazí se "Scan ON"/ "Track Scan ON"/ "File Scan ON". 3 Když najdete skladbu, kterou si chcete poslechnout, deaktivujte funkci Stiskněte tlačítko [2]. 32 | Česky KDC-W8534_00_Czech. Indd 32 05. 12. 8 6:24:39 PM Funkce audio souboru Náhodné přehrávání všech souborů Náhodné přehrávání všech audio souborů zaznamenaných na disku. Zobrazení názvu složky Zobrazí název aktuální složky. 1 Zvolte sekci funkce tlačítka Stiskněte tlačítko [NEXT]. Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nad tlačítkem [3] neobjeví nápis "RDM". Viz <Poznámky k zařízení s multifunkčními tlačítky> (viz str. Zobrazení čísla složky Zobrazí číslo příslušející k právě vybrané složce. • Režim Výběru složky nefunguje, pokud je zvolena položka <Náhodné přehrávání všech souborů> (viz str. 33). 2 Zapněte Náhodné přehrávání všech souborů Stiskněte tlačítko [3] ("RDM") na dobu alespoň 1 sekundu. Je-li funkce zapnutá, zobrazí se "All Random ON". 3 Zvolte úroveň složky* Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM]. Tlačítkem [FM] se posunete o jednu úroveň níž a tlačítkem [AM] zase o jednu úroveň výš. Výběr složky na stejné úrovni Přepněte ovladač na [4] nebo [¢]. [. . . ] Vložené médium obsahuje data, která tento přehrávač nepřehrává. ➪ Vložte médium, jehož data tento přehrávač umí přehrát. ? No Disc: TOC Error: ? Error 05: Blank Disc: No Track: Error 15: No Music Data: Vložené médium obsahuje data, která tento přehrávač nepřehrává. ➪ Vložte médium, jehož data tento přehrávač umí přehrát. No Panel: Čelo řízené jednotky, připojené k tomuto přehrávači, bylo sejmuto. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-W8534

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-W8534 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag