Návod k použití KENWOOD KDC-W7534U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-W7534U. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-W7534U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-W7534U.


KENWOOD KDC-W7534U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1379 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-W7534U (1402 ko)
   KENWOOD KDC-W7534U KAC-X1R (1402 ko)
   KENWOOD KDC-W7534U BROCHURE (1402 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-W7534U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-W7534U NÁVOD K POUŽITÍ Czech/00 (KEE) KDC-W7534U_00_E_Czech. Indd 1 06. 2. 20 9:54:39 AM Obsah Bezpečnostní pokyny Poznámky O CD discích AAC, MP3 a WMA O zařízení USB Poznámky k zařízení s multifunkčními tlačítky Obecné funkce Napájení Výběr zdroje Ovládání hlasitosti Atenuátor System Q Ovládání audio Úprava detailů ovládání zvuku Nastavení zvuku Nastavení reproduktoru Výstup subwooferu TEL Mute (vypnutí zvuku) Nastavení úhlu čelního panelu Odnímatelný čelní panel Výběr typu zobrazení Přepínání grafické části displeje Výběr tapety Výběr textu zobrazení Přepínání zobrazení textu Volba barvy písma Volba zobrazení na externím displeji 4 5 7 8 10 11 12 Funkce tuneru Ladění Paměť předvolených stanic Automatické ukládání do paměti Vyvolání stanic z paměti 23 Funkce RDS Dopravní informace Přesouvání radiotextu PTY (Program Type) Předvolba typu programu Změna jazyka pro funkci PTY 25 Funkce ovládání CD/zařízení USB/ Audio souboru/Externího disku 28 Přehrávání CD & audio souborů Přehrávání zařízení USB Přehrávání externího disku Rychlé převíjení vpřed a vzad Vyhledávání skladby nebo souboru Vyhledávání disku/Vyhledávání složky Opakování skladby/souboru/disku/složky Přehrávání ukázek skladeb Náhodné přehrávání Náhodné přehrávání zásobníku Náhodné přehrávání všech souborů Přepínání režimu přehrávání Režim výběru Režim Výběr souboru Režim Výběr složky 1 Režim Výběr složky 2 Vyhledávání podle písmena Vkládání názvů disků (DNPS) Rolování textu/názvu 2 | Česky KDC-W7534U_00_E_Czech. Indd 2 06. 2. 20 9:54:39 AM Systém menu Systém menu Bezpečnostní kód Tón dotykového senzoru Manuální nastavení hodin Nastavení datumu Režim datumu Synchronizované hodiny DSI (Disabled System Indicator) Volitelné podsvětlení Ovládání osvětlení displeje Tlumení Nastavení vestavěného zesilovače Nastavení systému duální zóny B. M. S. odchylka kmitočtu Ovládání AMP Nastavení vysílání zpráv s časovačem Lokální vyhledávání Režim ladění AF (Alternative Frequency - alternativní kmitočet) Omezení RDS na region (funkce omezení na region) Automatické vyhledávání TP Monofonní příjem Nastavení přídavného vstupu displeje a pojmenování disku Výběr ruských znaků Rolování textu Nastavení vestavného přídavného vstupu Časovač vypnutí Nastavení čtení CD Hlasový index Zobrazení verze ACDrive firmwaru Zobrazení unikátního ID Paměť audio předvoleb Vyvolání audio předvoleb Nastavení demo režimu 36 Příslušenství/ Postup při instalaci Připojování kabelů ke svorkám Instalace Vyjmutí přístroje Odstraňování problémů Specifi kace 46 47 49 50 51 55 The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories. Česky | 3 KDC-W7534U_00_E_Czech. Indd 3 06. 2. 20 9:54:40 AM Bezpečnostní pokyny 2VÝSTRAHA Abyste předešli úrazu nebo vzniku požáru, dodržujte následující pokyny: • Aby nedošlo ke zkratu, nevkládejte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. • Během řízení nesledujte nebo nevěnujte po delší dobu pozornost displeji přístroje. [. . . ] 11). 2 Zapněte nebo vypněte Náhodné přehrávání Stiskněte tlačítko [3] ("RDM"). Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná a vypíná Náhodné přehrávání. Je-li funkce zapnutá, zobrazí se "Random ON"/ "Disc Random ON"/ "Folder RDM ON". • Pokud přepnete ovladač na [¢], spustí se následující náhodně vybraná skladba. 2 Zapněte Náhodné přehrávání všech souborů Stiskněte tlačítko [3] ("RDM") na dobu alespoň 1 sekundu. Je-li funkce zapnutá, zobrazí se "All Random ON". Zrušení Náhodného přehrávání všech souborů Stiskněte tlačítko [3] ("RDM"). • Pokud přepnete ovladač na [¢], spustí se následující náhodně vybraná skladba. Česky | 31 KDC-W7534U_00_E_Czech. Indd 31 06. 2. 20 9:54:56 AM Funkce ovládání CD/zařízení USB/Audio souboru/Externího disku Funkce média ACDrive Funkce audio souboru Přepínání režimu přehrávání Uspořádejte pořadí přehrávání skladeb podle kategorií. Režim výběru Rychlý výběr souboru nebo složky, které chcete poslouchat. 1 Zvolte sekci funkce tlačítka Stiskněte tlačítko [NEXT]. Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nad tlačítkem [1] neobjeví nápis "S. MODE". Viz <Poznámky k zařízení s multifunkčními tlačítky> (viz str. 11). 1 Zvolte sekci funkce tlačítka Stiskněte tlačítko [NEXT]. Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nad tlačítkem [5] neobjeví nápis "FSEL". Viz <Poznámky k zařízení s multifunkčními tlačítky> (viz str. 11). 2 Zvolte režim přehrávání Stiskněte tlačítko [1] ("S. MODE"). Každým stisknutím tlačítka přepínáte režim přehrávání podle následující tabulky. Režim přehrávání "PlayList Mode" "Genre Mode" "Artist Mode" "Album Mode" "Folder Mode" Kategorie, kterou chcete upravit Pořadí přehrávání skladeb. Podle složky zaznamenané na médiu. 2 Zvolte režim Výběr Stiskněte tlačítko [5] ("FSEL"/ "EXIT"). Zobrazení "FILE SELECT"*1 "FOLDER SELECT1"/ "FOLDER SELECT" "FOLDER SELECT2"*2 Ukončete režim výběru Režim výběru Viz <Režim Výběr souboru> (viz str. 34). • Informace o kategoriích jednotlivých skladeb jsou údaje zadané v programu Media Manager při vytváření média ACDrive. 43) můžete zrušit oznámení, pokud je režim zapnutý. • Rozšíření informací režimu přehrávání můžete zvolit pomocí knoflíku [AM] a [FM]. • Režim výběru nefunguje, pokud je zvolena položka <Náhodné přehrávání všech souborů> (viz str. • *1 Tuto funkci můžete ovládat, pokud je <Náhodné přehrávání> (viz str. • *2 Tuto funkci nelze ovládat, jestliže je při přehrávání média ACDrive nastaveno <Přepínání režimu přehrávání> (viz str. 32) na jinou hodnotu než "Folder Mode". 3 Vyberte soubor/ složku Viz vysvětlení prováděných postupů v jednotlivých režimech výběru. Posouvání zobrazení názvu souboru/složky na displeji Stiskněte tlačítko [FM] na ovládání po dobu alespoň 2 sekundy. Zrušení režimu Výběr Stiskněte tlačítko [2]/ [5] ("EXIT"). • Oznámení při výběru složky může být zrušeno pomocí funkce <Hlasový index> (viz str. • V režimu Výběr souboru se hlášení funkce <Hlasový index> (viz str. [. . . ] Jestliže kód "Error 77" nezhasne, obraťte se na prodejce Kenwood. Případně může být z nějakého důvodu jednotka porouchaná. Nakonec stiskněte tlačítko obnovení (reset) na přehrávači. Jestliže kód "Mecha Error" nezmizí, obraťte se na nejbližší servisní středisko. ? No Disc: TOC Error: ? Read Error: Zdrojové zařízení USB ? [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-W7534U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-W7534U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag