Návod k použití KENWOOD KDC-W707

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-W707. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-W707 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-W707.


KENWOOD KDC-W707 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1170 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-W707 (1155 ko)
   KENWOOD KDC-W707 KAC-X1R (1155 ko)
   KENWOOD KDC-W707 BROCHURE (1155 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-W707

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Poté kartu vytáhněte. 4 CS 4 Podle kroků 1 a 2 zavřete kryt baterie/karty. 1 Připojení fotoaparátu Indikátor Zapnutý: Probíhá nabíjení Vypnutý: Nabíjení dokončeno Multikonektor 2 Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že je kryt baterie/karty uzavřen a uzamčen. Nabíjení baterie Připojte kabel USB a USB-AC adaptér k fotoaparátu a nabijte baterii. Pokyny pro nabíjení baterie v zahraničí viz „Použití nabíječky a napájecího adaptéru USB-AC v zahraničí“ (str. Před použitím nabíjejte baterii tak dlouho, dokud indikátor nezhasne (až 3 hodiny). Kryt konektoru Elektrická zásuvka Kabel USB (dodán s fotoaparátem) CS 5 Kdy je vhodné baterii nabít Baterii nabijte, jakmile se zobrazí níže uvedená chybová zpráva. [. . . ] ● Po dokončení tisku se objeví obrazovka [Print Mode Select]. Print Mode Select Back MENU Tiskové objednávky V případě tiskové objednávky se počet kopií a informace o datu uloží do snímku na kartě. To umožňuje snadný tisk snímků na domácích nebo komerčních tiskárnách s podporou technologie DPOF. Počítač ani fotoaparát nejsou potřeba – stačí mít u sebe kartu s tiskovou objednávkou. ● Tiskové objednávky lze vytvářet pouze u snímků uložených na kartě. ● Objednávky DPOF vytvořené jiným zařízením nelze v tomto fotoaparátu měnit. Nová objednávka DPOF vytvořená tímto fotoaparátem vymaže objednávku vytvořenou jiným přístrojem. ● Tiskovou objednávku můžete vytvořit nejvýše pro 999 snímků na jedné kartě. Print All Print Multi Print All Index Print Order Zrušení tisku 1 Pokud se zobrazí zpráva [Do Not Remove USB Cable], stiskněte tlačítko m. 2 Pomocí joysticku FG vyberte položku [Cancel] a poté stiskněte tlačítko A. Tisková objednávka jednoho snímku [<] 12 Stiskněte tlačítko m. 13 Jakmile se zobrazí zpráva 1 2 Zobrazte nabídku nastavení. ● „Použití nabídky nastavení“ (str. 29) [Remove USB Cable], odpojte kabel USB od fotoaparátu i tiskárny. Vyberte v nabídce přehrávání q položku [Print Order] a poté stiskněte tlačítko A. CS 55 3 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [<] a stiskněte tlačítko A. Print Order Print OK Objednání jednoho výtisku pro každý snímek na kartě [U] 4/30 1 2 3 0 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [U] a stiskněte tlačítko A. 60) Objektiv „Objektiv je zevnitř zamlžený. “ ● Uvnitř fotoaparátu je pravděpodobně vysoká vlhkost. Před dalším použitím fotoaparátu vyjměte baterii a paměťovou kartu a nechte zcela vyschnout s otevřeným krytem baterie/ karty. 58 CS Displej „Informace na displeji nejsou dobře viditelné. “ ● Mohlo dojít ke kondenzaci. Vypněte napájení a počkejte, než se tělo fotoaparátu přizpůsobí okolní teplotě a vyschne. „Na fotografii se vyskytují světlé oblasti. “ ● Světlé oblasti jsou způsobené odrazem světla blesku od prachových částic ve vzduchu. K tomuto jevu dochází při používání blesku za tmy. Různé „Fotoaparát vydává při pořizování snímků zvuky. “ ● Fotoaparát může aktivovat objektiv a vydávat zvuky, i když není prováděna žádná činnost. Fotoaparát automaticky provádí činnosti spojené s automatickým ostřením, aby byl připraven snímat. Funkce data a času „Datum a čas se vrací do výchozího nastavení. “ ● Pokud jsou z fotoaparátu po dobu přibližně 3 dnů*1 vyjmuty baterie, hodnoty data a času se vrátí do výchozího stavu a je třeba je znovu nastavit. *1 Doba, po jejímž uplynutí dojde k obnovení výchozích hodnot data a času, závisí na tom, jak dlouho byly baterie ve fotoaparátu. „Zapnutí fotoaparátu a provádění počátečních nastavení“ (str. 7) CS 59 Chybové hlášení ● Zobrazí-li se na displeji jedno z následujících hlášení, přečtěte si informace ve sloupci Provedení opravy. Chybové hlášení Provedení opravy Problém s kartou Vložte jinou kartu. Problém s kartou Přepínač karty na ochranu proti zápisu je na straně „LOCK“. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nesprávnému zacházení (jako je například provedení operace, která není popsána v návodu nebo jiných materiálech s pokyny). Jakákoli vada, ke které došlo kvůli opravě, úpravě, čištění atd. , při činnosti, která byla provedena někým jiným než společností Olympus nebo jejím autorizovaným servisním centrem. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli přepravě, pádu, nárazu atd. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli požáru, zemětřesení, povodním, úderu blesku nebo jiným přírodním katastrofám, znečištění životního prostředí a nepravidelným zdrojům napětí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-W707

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-W707 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag