Návod k použití KENWOOD KDC-W7041U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-W7041U. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-W7041U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-W7041U.


KENWOOD KDC-W7041U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (663 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-W7041U (636 ko)
   KENWOOD KDC-W7041U KAC-X1R (636 ko)
   KENWOOD KDC-W7041U BROCHURE (636 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-W7041U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Poškození povrchu baterie (vrypy apod. ) mohou být příčinou přehřátí a výbuchu. Tlačte na kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí a karta se nevysune. Poté kartu vytáhněte. 4 CS 4 Podle kroků 1, 2 a 3 zavřete kryt baterie/karty. 1 2 Připojení fotoaparátu Kryt konektoru 1 Zámek krytu konektoru Pojistka 2 3 Multikonektor Při použití fotoaparátu se ujistěte, zda je kryt baterie/karty uzavřen a uzamčen. Nabíjení baterie Připojte kabel USB a napájecí adaptér USB k fotoaparátu a nabijte baterii. Pokyny pro nabíjení v zahraničí viz „Použití nabíječky a napájecího adaptéru USB-v zahraničí“ (str. Před použitím nabíjejte baterii tak dlouho, dokud indikátor nezhasne (až 4 hodiny). [. . . ] Vytiskne náhled všech snímků uložených v interní paměti nebo na kartě. Vytiskne snímky na základě tiskové objednávky na kartě. 6 Pomocí tlačítek FG vyberte nastavení [Borderless] nebo [Pics/ Sheet] a stiskněte tlačítko A. Použití Snímek se vytiskne s ohraničením ([Off]). Počet snímků na stránku ([Pics/ Sheet]) lze nastavit pouze v případě, že byla v kroku 4 vybrána možnost [Multi Print]. Podnabídka 4 Off/ On*1 (Počet snímků na stránku se liší v závislosti na tiskárně. ) *1 Podnabídka 2 Print All Print Multi Print All Index Print Order*1 *1 Nastavení dostupná v nabídce [Borderless] se u jednotlivých tiskáren mohou lišit. Pokud je v krocích 5 a 6 vybrána možnost [Standard], bude snímek vytištěn s použitím standardního nastavení tiskárny. Funkce [Print Order] je dostupná pouze v případě, že byla vytvořena tisková objednávka. 63) CS 61 7 8 Snímek vyberte pomocí tlačítek HI. Stisknutím tlačítka F proveďte tiskovou objednávku aktuálního snímku. Stisknutím tlačítka G upravte podrobná nastavení aktuálního snímku. Oříznutí snímku [P] [P 1 Pomocí tlačítek transfokátoru vyberte velikost ořezového rámečku a pomocí tlačítek FGHI rámeček posuňte do požadované pozice. Ořezový rámeček Zadání podrobného nastavení tisku 1 Pomocí joysticku FGHI vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko A. Podnabídka 5 Podnabídka 6 <X 0 až 10 Použití Umožňuje vybrat počet kopií. Vyberete-li možnost [With], snímky budou vytištěny s datem. Vyberete-li možnost [Without], snímky budou vytištěny bez data. Podle potřeby opakujte krok 4 a nakonec stiskněte tlačítko A. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. ● Nastavení se použije pro zbývající snímky s tiskovými objednávkami. 5 6 7 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Set] a stiskněte tlačítko A. CS 65 Praktické rady Pokud fotoaparát nepracuje správně nebo pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení, můžete v případě nejasností najít řešení v následujícím textu. Tlačítko spouště „Po stisknutí tlačítka spouště nedojde k pořízení snímku. “ ● Zrušte režim spánku. Z důvodu úspory energie fotoaparát vypne displej a přejde do režimu spánku, pokud není po zapnutí používán po dobu 3 minut. V tomto režimu nelze pořizovat snímky ani při plném stisknutí tlačítka spouště. Před snímáním probuďte fotoaparát použitím tlačítek transfokátoru nebo jiných tlačítek. Pokud není fotoaparát používán po dobu 5 minut, automaticky se vypne. ● Přepněte režim snímání stisknutím tlačítka q. ● Před pořízením snímku počkejte, než přestane blikat značka #(nabíjení blesku). ● Při delším používání fotoaparátu může dojít k nárůstu vnitřní teploty a následnému automatickému vypnutí. Pokud k tomu dojde, počkejte, než fotoaparát dostatečně nevychladne. Rovněž může dojít k nárůstu vnější teploty fotoaparátu, v tomto případě se však nejedná o závadu. Odstraňování potíží Baterie „Fotoaparát nepracuje, přestože jsou vloženy baterie. “ ● Vložte nabité baterie a dbejte přitom na jejich správnou orientaci. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nesprávnému zacházení (jako je například provedení operace, která není popsána v návodu nebo jiných materiálech s pokyny). Jakákoli vada, ke které došlo kvůli opravě, úpravě, čištění atd. , při činnosti, která byla provedena někým jiným než společností Olympus nebo jejím autorizovaným servisním centrem. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli přepravě, pádu, nárazu atd. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli požáru, zemětřesení, povodním, úderu blesku nebo jiným přírodním katastrofám, znečištění životního prostředí a nepravidelným zdrojům napětí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-W7041U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-W7041U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag