Návod k použití KENWOOD KDC-W7037

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-W7037. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-W7037 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-W7037.


KENWOOD KDC-W7037 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1185 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-W7037 (1147 ko)
   KENWOOD KDC-W7037 KAC-X1R (1147 ko)
   KENWOOD KDC-W7037 BROCHURE (1147 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-W7037

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Poté kartu vytáhněte. Pojistka baterie Baterii vkládejte značkou B směrem k pojistce baterie (jak je zobrazeno na obrázku). Poškození povrchu baterie (vrypy apod. ) mohou být příčinou přehřátí a výbuchu. 4 CS 4 Podle kroků 1 a 2 zavřete kryt baterie/karty. 1 Připojení fotoaparátu Multikonektor Indikátor Svítí: baterie se nabíjí Nesvítí: baterie je nabitá 2 Při použití fotoaparátu se ujistěte, zda je kryt baterie/karty uzavřen a uzamčen. Kryt konektoru Nabíjení baterie Připojte kabel USB a napájecí adaptér USB k fotoaparátu a nabijte baterii. Pokyny pro nabíjení v zahraničí viz „Použití nabíječky a napájecího adaptéru USB-v zahraničí“ (str. Před použitím nabíjejte baterii tak dlouho, dokud indikátor nezhasne (až 3 hodiny). Elektrická zásuvka Kabel USB (dodán s fotoaparátem) CS 5 Kdy je vhodné baterii nabít Baterii nabijte, jakmile se zobrazí níže uvedená chybová zpráva. [. . . ] Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [<] a stiskněte tlačítko A. Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Keep] a stiskněte tlačítko A. Pomocí tlačítek HI vyberte snímek s tiskovou objednávkou, kterou chcete zrušit. Pomocí joysticku FG nastavte počet kopií na hodnotu „0“. Podle potřeby opakujte krok 4 a nakonec stiskněte tlačítko A. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. ● Nastavení se použije pro zbývající snímky s tiskovými objednávkami. 5 6 7 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Set] a stiskněte tlačítko A. 58 CS Praktické rady Pokud fotoaparát nepracuje správně nebo pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení, můžete v případě nejasností najít řešení v následujícím textu. Tlačítko spouště „Po stisknutí tlačítka spouště nedojde k pořízení snímku. “ ● Zrušte režim spánku. Z důvodu úspory energie fotoaparát vypne displej a přejde do režimu spánku, pokud není po zapnutí používán po dobu 3 minut. V tomto režimu nelze pořizovat snímky ani při plném stisknutí tlačítka spouště. Před snímáním probuďte fotoaparát použitím tlačítka transfokátoru nebo jiného tlačítka. Pokud není fotoaparát používán po dobu 5 minut, automaticky se vypne. ● Přepněte režim snímání stisknutím tlačítka q. Problém s vybraným snímkem Zobrazte snímek na počítači pomocí programu pro úpravu fotografií nebo jiného grafického softwaru. Pokud snímek stále nelze zobrazit, soubor snímku je poškozený. Problém s vybraným snímkem Upravte snímek na počítači pomocí programu pro úpravu fotografií nebo jiného grafického softwaru. Problém s připojením Připojte fotoaparát správným způsobem k tiskárně nebo k počítači. Problém s tiskárnou Vložte do tiskárny papír. Problém s tiskárnou Doplňte v tiskárně inkoust. No Picture Card Error Picture Error Write Protect Memory Full The Image Cannot Be Edited Card Full Card Setup Battery Empty Power Off Format No Connection Memory Setup No Paper Power Off Memory Format No Ink *1 *2 Než vymažete důležité snímky, zkopírujte je do počítače. Veškerá data budou smazána. CS 61 Chybové hlášení Provedení opravy Problém s tiskárnou Odstraňte zaseknutý papír. Problém s tiskárnou Obnovte nastavení do stavu, v němž je možné tiskárnu používat. Problém s tiskárnou Vypněte tiskárnu i fotoaparát; zkontrolujte, zda u tiskárny nedochází k problémům, a poté oba přístroje znovu zapněte. Problém s vybraným snímkem Použijte tisk z počítače. Jammed Settings Changed*3 Print Error Cannot Print*4 *3 *4 Toto hlášení se zobrazí například v případě, že je z tiskárny vyjmut zásobník papíru. Během zadávání tiskových nastavení ve fotoaparátu tiskárnu nepoužívejte. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nesprávnému zacházení (jako je například provedení operace, která není popsána v návodu nebo jiných materiálech s pokyny). Jakákoli vada, ke které došlo kvůli opravě, úpravě, čištění atd. , při činnosti, která byla provedena někým jiným než společností Olympus nebo jejím autorizovaným servisním centrem. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli přepravě, pádu, nárazu atd. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli požáru, zemětřesení, povodním, úderu blesku nebo jiným přírodním katastrofám, znečištění životního prostředí a nepravidelným zdrojům napětí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-W7037

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-W7037 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag