Návod k použití KENWOOD KDC-W7031

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-W7031. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-W7031 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-W7031.


KENWOOD KDC-W7031 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2071 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-W7031 (2156 ko)
   KENWOOD KDC-W7031 KAC-X1R (2156 ko)
   KENWOOD KDC-W7031 BROCHURE (2156 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-W7031

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 76) ● Nedotýkejte se přímo kovových částí karty. Pojistka baterie 4 CS Vyjmutí karty Nabíjení baterie 2 Připojte kabel USB a napájecí adaptér USB k fotoaparátu a nabijte baterii. Pokyny pro nabíjení v zahraničí viz „Použití nabíječky a napájecího adaptéru USB-v zahraničí“ (str. Před použitím nabíjejte baterii tak dlouho, dokud indikátor nezhasne (až 3 hodiny). 1 Tlačte na kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí a karta se nevysune. Poté kartu vytáhněte. 4 Podle kroků 1, 2 a 3 zavřete kryt baterie/karty. 1 2 3 Při použití fotoaparátu se ujistěte, zda je kryt baterie/karty uzavřen a uzamčen. CS 5 Připojení fotoaparátu Pojistka 1 2 Kdy je vhodné baterii nabít Zámek krytu konektoru Baterii nabijte, jakmile se zobrazí níže uvedená chybová zpráva. [. . . ] Stisknutím tlačítka F proveďte tiskovou objednávku aktuálního snímku. Stisknutím tlačítka G upravte podrobná nastavení aktuálního snímku. Oříznutí snímku [P] [P 1 Pomocí tlačítek transfokátoru vyberte velikost ořezového rámečku a pomocí tlačítek FGHI rámeček posuňte do požadované pozice. Ořezový rámeček Zadání podrobného nastavení tisku 1 Pomocí joysticku FGHI vyberte požadované nastavení a stiskněte tlačítko A. Podnabídka 5 Podnabídka 6 <X 0 až 10 Použití Umožňuje vybrat počet kopií. Vyberete-li možnost [With], snímky budou vytištěny s datem. Vyberete-li možnost [Without], snímky budou vytištěny bez data. Vyberete-li možnost [With], snímky budou vytištěny s názvem souboru. Vybereteli možnost [Without], snímky budou vytištěny bez názvu souboru. Back MENU 2 Pomocí tlačítek FG vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko A. 9 Date S/ Bez Podle potřeby vyberte zopakováním kroků 7 a 8 další snímek, který chcete vytisknout, zadejte podrobná nastavení a nastavte možnost [Single Print]. 10 Stiskněte tlačítko A. Print Back MENU Print Cancel File Name S/ Bez P Umožňuje vybrat (Přejde na část snímku, která obrazovku s nastavením. ) bude vytištěna. 60 CS 11 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Print] a stiskněte tlačítko A. ● Spustí se tisk. ● Je-li v režimu [All Print] zvolena možnost [Option Set], zobrazí se obrazovka [Print Info]. ● Po dokončení tisku se objeví obrazovka [Print Mode Select]. Print Mode Select Back MENU Tiskové objednávky V případě tiskové objednávky se počet kopií a informace o datu uloží do snímku na kartě. To umožňuje snadný tisk snímků na domácích nebo komerčních tiskárnách s podporou technologie DPOF. Pokud není fotoaparát používán po dobu 12 minut, automaticky se vypne. ● Přepněte režim snímání stisknutím tlačítka q. ● Před pořízením snímku počkejte, než přestane blikat značka #(nabíjení blesku). ● Při delším používání fotoaparátu může dojít k nárůstu vnitřní teploty a následnému automatickému vypnutí. Pokud k tomu dojde, počkejte, než fotoaparát dostatečně nevychladne. Rovněž může dojít k nárůstu vnější teploty fotoaparátu, v tomto případě se však nejedná o závadu. Odstraňování potíží Baterie „Fotoaparát nepracuje, přestože jsou vloženy baterie. “ ● Vložte nabité baterie a dbejte přitom na jejich správnou orientaci. „Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné)“ (str. 5) ● Mohlo dojít k dočasnému snížení výkonu baterie v důsledku nízké teploty. Vyjměte baterie z fotoaparátu a zahřejte je tak, že si je na chvíli vložíte do kapsy. Karta/interní paměť „Je zobrazeno chybové hlášení. “ „Chybové hlášení“ (str. ● Uvnitř fotoaparátu je pravděpodobně vysoká vlhkost. Před dalším používáním fotoaparátu vyjměte baterii a paměťovou kartu a nechte zcela vyschnout s otevřeným krytem baterie/karty. 64 CS Displej „Informace na displeji nejsou dobře viditelné. “ ● Mohlo dojít ke kondenzaci. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli opravě, úpravě, čištění atd. , při činnosti, která byla provedena někým jiným než společností Olympus nebo jejím autorizovaným servisním centrem. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli přepravě, pádu, nárazu atd. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli požáru, zemětřesení, povodním, úderu blesku nebo jiným přírodním katastrofám, znečištění životního prostředí a nepravidelným zdrojům napětí. Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nedbalému nebo nesprávnému skladování (jako je například uchovávání produktu v prostředí s vysokými teplotami či vlhkostí nebo blízko repelentů, jako je naftalen, nebo škodlivých drog atd. ), při nesprávné údržbě atd. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-W7031

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-W7031 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag