Návod k použití KENWOOD KDC-W6537U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-W6537U. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-W6537U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-W6537U.


KENWOOD KDC-W6537U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1332 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-W6537U (1300 ko)
   KENWOOD KDC-W6537U KAC-X1R (1300 ko)
   KENWOOD KDC-W6537U BROCHURE (1300 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-W6537U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Poté kartu vytáhněte. 4 CS 4 Podle kroků 1 a 2 zavřete kryt baterie/karty. 1 2 Připojení fotoaparátu Konektor USB Kryt konektoru Při použití kamery se ujistěte, zda je kryt baterie/ karty uzavřen. Nabíjení baterie Připojte kabel USB a napájecí adaptér USB k fotoaparátu a nabijte baterii. Pokyny pro nabíjení v zahraničí viz „Použití nabíječky a napájecího adaptéru USB-v zahraničí“ (str. Před použitím nabíjejte baterii tak dlouho, dokud indikátor nezhasne (až 3 hodiny). Indikátor Svítí: baterie se nabíjí Nesvítí: baterie je nabitá Elektrická zásuvka Kabel USB (dodán s fotoaparátem) CS 5 Kdy je vhodné baterii nabít Baterii nabijte, jakmile se zobrazí níže uvedená chybová zpráva. [. . . ] Pomocí expoziční kompenzace proveďte nastavení v kladném směru (+), aby zobrazení bílé odpovídalo skutečnosti. Naproti tomu při snímání tmavých objektů je vhodné jas snížit. Barevný tón „Pořizování snímků v barvách odpovídajících skutečnosti“ ● Pořizování snímků s použitím vyvážení bílé (str. 21) Ve většině prostředí lze obvykle dosáhnout nejlepších výsledků při použití režimu [WB Auto]. Při fotografování některých objektů je však dobré vyzkoušet i jiná nastavení. (Platí to zejména pro stíněné objekty pod jasným nebem, objekty současně osvětlené přírodním i umělým světlem apod. ) Expozice (jas) „Pořizování snímků s přiměřeným jasem“ ● Pořizování snímků pomocí funkce [Face/iESP] (str. 25) Pro obličej při protisvětle se nastaví vhodná expozice a obličej bude rozjasněn. ● Pořizování snímků s použitím blesku [Fill In] (str. ● Pořizování snímků scény s bílými plážemi nebo sněhem Vyberte možnost [q Beach & Snow] ve scénickém režimu (str. 13). 42 CS Kvalita obrazu „Pořizování ostřejších snímků“ ● Pořizování snímků s optickým transfokátorem Při pořizování snímků nepoužívejte digitální transfokátor (str. ● Pořizování snímků s použitím nízké citlivosti ISO Je-li snímek pořízen s vysokou citlivostí ISO, může vznikat šum (malé barevné tečky a barevné nerovnoměrnosti, které v původní scéně nejsou), který se projeví zrnitostí snímku. 22) Tipy pro přehrávání a úpravy Přehrávání „Přehrávání snímků ve vnitřní paměti a na kartě“ ● Vyjmutí karty a zobrazení snímků ve vnitřní paměti „Vložení a vyjmutí baterie a karty (běžně dostupné)“ (str. Chceteli mít jistotu, že se k vašim osobním datům nedostane cizí osoba, před vyhozením kartu fyzicky poškoďte. ● Nelze přepínat mezi kartou a vnitřní pamětí. Při používání vnitřní paměti nejprve vyjměte kartu. ● Fotoaparát lze používat i bez paměťové karty, jelikož snímky lze ukládat do jeho vnitřní paměti. Přepínač karty SD/SDHC/SDXC na ochranu proti zápisu Karty SD/SDHC/SDXC na sobě mají přepínač na ochranu proti zápisu. Je-li přepínač na straně „LOCK“, není možné na kartu zapisovat, odstraňovat z ní data ani ji formátovat. Chcete-li zápis povolit, vraťte přepínač do původní polohy. Čtení z karty a zápis na kartu Když fotoaparát při snímání zapisuje data, indikátor aktuální paměti svítí červeně. Nikdy neotevírejte kryt baterie/karty ani neodpojujte kabel USB. Pokud tak učiníte, může kromě poškození snímků dojít také k tomu, že interní paměť či karta nebude již dále použitelná. LOCK CS 49 Počet uložitelných snímků (statických snímků)/délka nahrávání (videosekvence) při použití vnitřní paměti a paměťových karet Hodnoty počtu uložitelných statických snímků a délky nahrávání jsou přibližné. Skutečná kapacita se liší na základě podmínek snímání a použité karty. Statické snímky*1 Velikost snímku 4608×3456*2 6 4288×3216*3 4 3200×2400 3 1920×1440 7 640×480 *1 *2 *3 Komprese L M L M L M L M L M Počet uložitelných snímků Vnitřní paměť Karta SD/SDHC/SDXC (4 GB) 1 400 3 750 1 460 3 850 3 770 5 1 340 10 2 530 21 4 960 95 20 670 174 41 340 ]. Velikosti snímku jsou příklady při nastavení poměru stran na [ pouze u modelu KDC-W6537U/D-770 pouze u modelu VG-165/D-765 50 CS Videosekvence Velikost snímku Snímková frekvence 30 sn. /s 15 sn. /s 30 sn. /s 15 sn. /s Nahrávací čas Vnitřní paměť Karta SD/SDHC/SDXC (4 GB) Se zvukem Bez zvuku Se zvukem Bez zvuku 8s 8s 33 min 35 min 16 s 17 s 64 min 70 min 22 s 24 s 87 min 98 min 39 s 49 s 156 min 197 min 8 640×480 9 320×240 ● Maximální velikost souboru s videosekvencí je 2 GB, a to bez ohledu na kapacitu karty. Zvýšení počtu snímků, které lze pořídit Vymažte z interní paměti či karty nepotřebné snímky. V případě mazání důležitých snímků je nejprve uložte do počítače nebo jiného zařízení. 31) CS 51 Ochranné známky • Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. • Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Inc. [. . . ] Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli přepravě, pádu, nárazu atd. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli požáru, zemětřesení, povodním, úderu blesku nebo jiným přírodním katastrofám, znečištění životního prostředí a nepravidelným zdrojům napětí. Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nedbalému nebo nesprávnému skladování (jako je například uchovávání produktu v prostředí s vysokými teplotami či vlhkostí nebo blízko repelentů, jako je naftalen, nebo škodlivých drog atd. ), při nesprávné údržbě atd. Jakákoli vada, ke které došlo například kvůli vybitým bateriím. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-W6537U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-W6537U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag