Návod k použití KENWOOD KDC-W6527SE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-W6527SE. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-W6527SE bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-W6527SE.


KENWOOD KDC-W6527SE : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (885 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-W6527SE (842 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-W6527SE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Chcete-li baterii vyjmout, nejprve ji odjistěte posunutím pojistky ve směru šipky. Při použití kamery se ujistěte, zda je kryt baterie/karty uzavřen. 4 CS Nabíjení baterie Připojte kabel USB a napájecí adaptér USB k fotoaparátu a nabijte baterii. Před použitím nabíjejte baterii tak dlouho, dokud indikátor nezhasne (až 4 hodiny). Indikátor Indikátor Svítí: baterie se nabíjí Nesvítí: baterie je nabitá Připojení fotoaparátu Multikonektor Kdy je vhodné baterii nabít Baterii nabijte, jakmile se zobrazí níže uvedená chybová zpráva. Chybové hlášení Kryt konektoru Elektrická zásuvka Battery Empty Bliká červeně nebo kabel USB (dodán s fotoaparátem) Dodaný napájecí adaptér USB F-2AC (dále označovaný jako napájecí adaptér USB) se liší v závislosti na regionu, kde byl fotoaparát zakoupen. Pokud je součástí balení zásuvný napájecí adaptér USB, zapojte jej přímo do elektrické zásuvky. CS 5 Dodaný napájecí adaptér USB slouží pouze k nabíjení a přehrávání. Když je napájecí adaptér USB připojený k fotoaparátu, nepořizujte snímky. [. . . ] 2 Pomocí joysticku FG vyberte položku [Cancel] a poté stiskněte tlačítko A. Back MENU 2 Pomocí tlačítek FG vyberte položku [OK] a stiskněte tlačítko A. 42 CS 12 Stiskněte tlačítko m. 13 Jakmile se zobrazí zpráva [Remove USB Cable], odpojte kabel USB od fotoaparátu i tiskárny. 3 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [<] a stiskněte tlačítko A. Print Order Print OK 4/30 0 Tiskové objednávky V případě tiskové objednávky se počet kopií a informace o datu uloží do snímku na kartě. To umožňuje snadný tisk snímků na domácích nebo komerčních tiskárnách s podporou technologie DPOF. Počítač ani fotoaparát nejsou potřeba – stačí mít u sebe kartu s tiskovou objednávkou. Tiskové objednávky lze vytvářet pouze u snímků uložených na kartě. Objednávky DPOF vytvořené jiným zařízením nelze v tomto fotoaparátu měnit. Nová objednávka DPOF vytvořená tímto fotoaparátem vymaže objednávku vytvořenou jiným přístrojem. Tiskovou objednávku můžete vytvořit nejvýše pro 999 snímků na jedné kartě. 16M NORM 100-0004 ‘12/10/26 12:30 4 5 No Pomocí tlačítek HI vyberte snímek, pro nějž chcete vytvořit tiskovou objednávku. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. Použití Vytiskne se pouze snímek. Vytiskne se snímek s časem pořízení. Podnabídka 2 Date Time Tisková objednávka jednoho snímku [<] 1 2 Zobrazte nabídku nastavení. „Použití nabídky nastavení“ (str. 23) 6 Pomocí tlačítek FG vyberte možnost [Set] a stiskněte tlačítko A. V nabídce přehrávání q vyberte položku [Print Order] a poté stiskněte tlačítko A. CS 43 Objednání jednoho výtisku pro každý snímek na kartě [U] Zrušení tiskové objednávky pro vybrané snímky 1 2 3 1 2 3 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. V tomto režimu nelze pořizovat snímky ani při plném stisknutí tlačítka spouště. Před snímáním probuďte fotoaparát použitím tlačítka transfokátoru nebo jiného tlačítka. Pokud není fotoaparát používán po dobu 12 minut, automaticky se vypne. ● Přepněte režim snímání stisknutím tlačítka q. ● Před pořízením snímku počkejte, než přestane blikat značka #(nabíjení blesku). Různé „Fotoaparát vydává při pořizování snímků zvuky. “ ● Fotoaparát může aktivovat objektiv a vydávat zvuky, i když není prováděna žádná činnost. Fotoaparát automaticky provádí činnosti spojené s automatickým ostřením, aby byl připraven snímat. CS 45 Chybové hlášení Zobrazí-li se na displeji jedno z následujících hlášení, přečtěte si informace ve sloupci Provedení opravy. Chybové hlášení Provedení opravy Problém s kartou Vložte jinou kartu. Problém s kartou Přepínač karty na ochranu proti zápisu je na straně „LOCK“. • Vymažte nepotřebné snímky. *1 Problém s kartou • Vyměňte kartu. • Vymažte nepotřebné snímky. *1 Problém s kartou Pomocí tlačítek FG vyberte položku [Format] a stiskněte tlačítko A. Poté pomocí tlačítek FG vyberte položku [Yes] a stiskněte tlačítko A. *2 Problém s interní pamětí Pomocí tlačítek FG vyberte položku [Memory Format] a stiskněte tlačítko A. [. . . ] * Více informací o autorizované mezinárodní servisní síti společnosti Olympus najdete na webových stránkách http://www. olympus. com. 66 CS 4 Tato záruka se vztahuje pouze na výrobek, nevztahuje se na jiná zařízení příslušenství, jako jsou například kryt, řemínek, kryt objektivu a baterie. 5 Výhradní zodpovědnost společnosti Olympus je v rámci této záruky omezena na opravu nebo výměnu produktu. V rámci záruky je vyloučena jakákoli zodpovědnost za nepřímou nebo následnou ztrátu či škodu jakéhokoli druhu vzniklou zákazníkovi nebo způsobenou zákazníkem kvůli vadě produktu, obzvláště pak za ztrátu nebo škodu způsobenou na objektivech, filmech nebo jiných zařízeních či příslušenství používaných s produktem, případně za jakoukoli ztrátu vyplývající z opožděné opravy nebo ztráty dat. Ochranné známky • Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. • Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Inc. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-W6527SE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-W6527SE bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag