Návod k použití KENWOOD KDC-W6527

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-W6527. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-W6527 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-W6527.


KENWOOD KDC-W6527 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1153 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-W6527 (872 ko)
   KENWOOD KDC-W6527 KAC-X1R (872 ko)
   KENWOOD KDC-W6527 BROCHURE (872 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-W6527

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] KDC-W6527 RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM NÁVOD K POUŽITÍ © B64-2760-00/00 (E2W) B64-2760-00_Czech_r2. Indd 1 03. 11. 12, 10:41:05 PM Obsah Bezpečnostní pokyny Poznámky Poznámky k přehrávání MP3/WMA disků O CD discích Obecné funkce Napájení Výběr zdroje Řízení hlasitosti Atenuátor System Q Ovládání audio Nastavení reproduktoru Přepínání režimu zobrazení Výběr horní části textu na displeji Výběr spodní části textu na displeji Výběr části zobrazení úrovně Nastavení přídavného vstupu displeje Výstup subwooferu Nastavení úhlu čelního panelu Odnímatelný čelní panel TEL Mute (umlčení) 3 5 6 8 9 Výběr složky Vkládání názvů disků (DNPS) Přesouvání textu/názvu DNPP (Disc Name Preset Play) Systém menu 25 Funkce tuneru Ladění Ladění přímým zadáním Paměť předvolených stanic Automatické ukládání do paměti Vyvolání stanic z paměti 16 Funkce RDS Dopravní informace Přesouvání radiotextu PTY (Program Type) Předvolba typu programu Změna jazyka pro funkci PTY 18 Systém menu Bezpečnostní kód Tón dotykového sensoru Manuální nastavení hodin Synchronizované hodiny DSI (Disabled System Indicator) Volitelné podsvětlení Tlumení Nastavení funkce System Q Přepínání výstupu předzesilovače Volba umlčení vestavěného zesilovače Systém duální zóny Nastavení Systému duální zóny B. M. S. odchylka kmitočtu Nastavení vysílání zpráv s časovačem Lokální vyhledávání Režim ladění Automatické ukládání do paměti AF (Alternative Frequency - alternativní kmitočet) Omezení RDS na region (funkce omezení na region) Automatické vyhledávání TP Příjem mono Externí řízení zobrazení Přesouvání textu Nastavení vestavného přídavného vstupu Časovač vypnutí Nastavení čtení CD Ovládání AMP Základy obsluhy dálkovým ovladačem 21 Akcesoria/ Procedura instalowania 32 34 Funkce řízení CD/MP3/WMA/ Externí disk Přehrávání CD a MP3/WMA Přehrávání externího disku Rychlé převíjení vpřed a vzad Vyhledávání skladby nebo souboru Vyhledávání disku/Vyhledávání složky Přímé vyhledávání skladby nebo souboru Přímé vyhledání disku Opakování skladby/souboru/disku/složky Přehrávání ukázek skladeb Nahodilé přehrávání Nahodilé přehrávání zásobníku Podłączanie przewodów do końcówek 35 Instalacja Wyjmowanie aparatu Przewodnik wykrywania i usuwania usterek Specifikace 37 38 39 42 2 | Česky B64-2760-00_Czech_r2. Indd 2 03. 11. 12, 10:41:07 PM Bezpečnostní pokyny 2VÝSTRAHA Abyste předešli nebezpečí požáru, pečlivě dodržujte následující pokyny: • Přístroj zasuňte až nadoraz, aby byl bezpečně zajištěn. V opačném případě se může při havárii nebo nárazu uvolnit. • Při prodlužování přívodů k zapalování, baterii nebo zemního přívodu používejte pouze kabely určené pro automobily nebo kabely o průřezu 0, 75 mm² (AWG18) nebo větším, aby nedošlo k přetížení kabelu a zničení izolace. [. . . ] 7 Ukončete režim Vložení názvu Stiskněte tlačítko [NAME. S]. • Je-li postup zastaven na 10 vteřin, je název uvedený v dané chvíli uložen a režim Vložení názvu je ukončen. • Média, kterým mohou být vloženy názvy. - Interní CD přehrávač: 30 disků 24 | Česky B64-2760-00_Czech_r2. Indd 24 03. 11. 12, 10:41:45 PM Systém menu SRC 4 FM ¢ MENU AM Nabídka Displej Systém menu Nastavení funkcí, jako např. pípnutí během provádění operací atd. Postup výběru systému základních operací je vysvětlen zde. Reference k obsahu Položek menu a jejich nastavení je uvedena za vysvětlením tohoto procesu. Můžete pokračovat znovu od bodu 2 a nastavit další položky. 4 Ukončete režim Menu Stiskněte tlačítko [MENU]. • Jsou-li zobrazeny také další položky aplikovatelné na shora uvedené základní operace, je potom zaznamenána jejich tabulka nastavení. (Běžně je nastavení uvedené v tabulce nejvýše nastavení původní. ) Popis položek, které nejsou aplikovatelné ('Manuální nastavení hodin'atd. ) jsou uvedeny krok za krokem. 1 Aktivujte režim Menu Stiskněte tlačítko [MENU] na dobu alespoň 1 vteřiny. Zobrazí se "Menu". 2 Zvolte položku menu Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM]. Příklad: Chcete-li nastavit pípnutí, zvolte zobrazení "Beep". 3 Zvolte položku menu Stiskněte tlačítko [4] nebo [¢]. Příklad: Je-li zvoleno pípnutí "Beep", bude tlačítko při každém stisknutí zapnuté "Beep ON" nebo vypnuté "Beep OFF". Česky | 25 B64-2760-00_Czech_r2. Indd 25 03. 11. 12, 10:41:48 PM Systém menu V režimu podsvětlení 2 Zopakujte postup dle bodu 4 až 7 a vložte bezpečnostní kód ještě jednou. Nyní může být jednotka použita. • Zadáte-li nesprávný kód, zobrazí se "Waiting" a doba, po kterou je další zadání kódu blokováno. Po vypršení blokovací lhůty se zobrazí "CODE" a můžete zadání zopakovat. Bezpečnostní kód Při vyjmutí jednotky z auta je požadována autorizace Bezpečnostním kódem, proto personalizace jednotky tímto kódem pomáhá chránit zařízení před zloději. • Je-li funkce Bezpečnostního kódu aktivována, nelze zařízení uvolnit. Poznámka: váš Bezpečnostní kód je 4 místné číslo uvedené ve vašem průkazu "Car Audio Passport", který je součástí tohoto balíčku. 1 Aktivujte Standby Stiskněte tlačítko [SRC]. Zvolte zobrazení "STANDBY". Počet zadání nesprávného kódu 1 2 3 4 Čas blokace zadání kódu — 5 minutes 1 hour 24 hours 2 Aktivujte režim Menu Stiskněte tlačítko [MENU] na dobu alespoň 1 vteřiny. Je-li zobrazeno "Menu", je zobrazeno "Security". Tón dotykového sensoru Zapnutí/vypnutí kontroly operace zvukem (pípnutím). Zobrazení "Beep ON" "Beep OFF" Nastavení Ozve se pípnutí. Pípnutí je zrušeno. 3 Zvolte režim Bezpečnostního kódu Stiskněte tlačítko [4] nebo [¢] na dobu alespoň 1 vteřiny. Je-li zobrazeno "Enter", je zobrazeno "CODE". 4 Zvolte typ znaků Stiskněte tlačítko [4] nebo [¢]. 5 Zadejte čísla bezpečnostního kódu Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM]. Manuální nastavení hodin • Nastavení lze provést pouze tehdy, jsou-li vypnuté 'Synchronizované hodiny' (viz str. 27). 6 Zopakujte body 4 a 5 a dokončete zadání bezpečnostního kódu. 7 Potvrďte bezpečnostní kód Stiskněte tlačítko [¢] na dobu alespoň 3 vteřin. Je-li zobrazeno "Re-Enter", je zobrazeno "CODE". 1 Zvolte režim Nastavení hodin Stiskněte tlačítko [FM] nebo [AM]. Zvolte zobrazení "Clock ADJ". 8 Zopakujte postup dle bodu 4 až 7 a vložte bezpečnostní kód ještě jednou. [. . . ] ☞ Disk je možno vyjmout pouze během 10 minut po vypnutí zapalování. Jestliže uplynulo více než 10 minut, zapněte zapalování a stiskněte tlačítko vyjmutí (Eject). Není možné provést přímé hledání. ☞ Vypněte funkci náhodného přehrávání skladeb nebo jiné funkce. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-W6527

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-W6527 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag