Návod k použití KENWOOD KDC-W3541

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-W3541. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-W3541 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-W3541.


KENWOOD KDC-W3541 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (661 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-W3541 (647 ko)
   KENWOOD KDC-W3541 KAC-X1R (647 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-W3541

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-W3541 KDC-W3041 KDC-W312 KDC-W241 KDC-241 NÁVOD K POUŽITÍ Czech/00 (KEE) KDC-W3541_00_Czech. indd 1 07. 11. 26 4:19:52 PM Obsah Před použitím Základní obsluha Obecné funkce Funkce ladění Funkce přehrávání disku 3 4 Příloha Příslušenství/Postup při instalaci Připojování kabelů ke svorkám Instalace/Vyjmutí přístroje 13 15 16 18 19 20 Všeobecná obsluha Ovládání audio Nastavení zvuku Nastavení reproduktoru Přepínání zobrazení 6 Odstraňování problémů Specifi kace Obsluha ladění PTY (Program Type) Předvolba typu programu Změna jazyka pro funkci PTY 8 Obsluha hudebního disku/ zvukového souboru Výběr složky 9 10 Obsluha nabídky Systém nabídky Bezpečnostní kód Manuální nastavení hodin Nastavení přídavného vstupu displeje Nastavení demo režimu 2 | KDC-W3541/KDC-W3041/KDC-W312/KDC-W241/KDC-241 KDC-W3541_00_Czech. indd 2 07. 11. 26 4:19:53 PM Před použitím 2VÝSTRAHA Abyste předešli úrazu nebo vzniku požáru, dodržujte následující pokyny: • Aby nedošlo ke zkratu, nevkládejte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. • Jestliže při instalaci přístroje nastanou obtíže, obraťte se na prodejce Kenwood. • Při nákupu volitelného příslušenství zjistěte u prodejce Kenwood, zda bude fungovat s vaším modelem a ve vaší oblasti. • Znaky, které lze zobrazit na tomto zařízení, jsou : A-Z 0-9 @ " ‘ ` % & * + – = , . [. . . ] Je-li zobrazeno “RE-ENTER”, je zobrazeno “CODE”. 8 Proveďte kroky 4 – 7 a znovu zadejte bezpečnostní kód. Funkce bezpečnostního kódu je aktivována. ⁄ • Zadáte-li jiné číslo než je váš bezpečnostní kód, musíte zopakovat postup od kroku 4. 9 Ukončení režimu kódu zabezpečení Stiskněte tlačítko [B. BOOST]. Česky | 11 KDC-W3541_00_Czech. indd 11 07. 11. 26 4:20:01 PM Obsluha nabídky V pohotovostním režimu 4 Aktivujte režim nastavení přídavného vstupu displeje Stiskněte střed ovládacího knoflíku po dobu nejméně 1 vteřiny. Je zobrazen název momentálně zvoleného přídavného vstupu displeje. Manuální nastavení hodin 1 Aktivujte režim Nabídka Stiskněte tlačítko [B. BOOST] po dobu nejméně 1 vteřiny. Zobrazí se “MENU”. 2 Zvolte režim Nastavení hodin Stiskněte horní nebo dolní stranu ovládacího knoflíku. Zvolte zobrazení “CLK ADJ”. 5 Zvolte přídavný vstup displeje Stiskněte pravou nebo levou stranu ovládacího knoflíku. Každým stisknutím knoflíku se zobrazení přepíná následujícím způsobem. • “AUX” • “DVD” • “PORTABLE” • “GAME” • “VIDEO” • “TV” 3 Zvolte režim Nastavit hodiny Stiskněte střed ovládacího knoflíku po dobu nejméně 1 vteřiny. Zobrazení hodin bliká. 4 Nastavte hodiny Stiskněte horní nebo dolní stranu ovládacího knoflíku. Nastavte minuty Stiskněte pravou nebo levou stranu ovládacího knoflíku. 6 Ukončete režim nastavení přídavného vstupu ⁄ displeje Stiskněte tlačítko [B. BOOST]. 5 Ukončete režim Nastavení hodin Stiskněte tlačítko [B. BOOST]. • Po 10 sekundách prodlevy se zaznamená jméno pro daný čas a režim nastavení přídavného vstupu se zavře. ⁄ • Toto nastavení můžete provádět, když je “SYNC” ve stavu “OFF”. V pohotovostním režimu Nastavení demo režimu Nastavení demo režimu. Nastavení přídavného vstupu displeje Zvolení zobrazení při přepnutí na režim interního přídavného vstupu (AUX). 1 Aktivujte režim Nabídka Stiskněte tlačítko [B. BOOST] po dobu nejméně 1 vteřiny. Zobrazí se “MENU”. 1 Zvolte režim Přídavného vstupu Stiskněte tlačítko [SRC]. Zvolte zobrazení “AUX”. 2 Zvolte demo režim Stiskněte horní nebo dolní stranu ovládacího knoflíku. Zvolte zobrazení “DEMO”. 2 Aktivujte režim Menu Stiskněte tlačítko [B. BOOST] po dobu nejméně 1 vteřiny. Zobrazí se “MENU”. 3 Nastavení demo režimu Stiskněte střed ovládacího knoflíku po dobu nejméně 2 vteřiny. Stiskne-li se ovladač na dobu delší než 2 sekundy, změní se demo režim podle následujícího obrázku. Zobrazení “DEMO ON” “DEMO OFF” Nastavení Funkce předváděcího režimu je aktivována. Ukončete předváděcí režim (běžný režim). 3 Zvolte režim Nastavení přídavného vstupu displeje Stiskněte horní nebo dolní stranu ovládacího knoflíku. Zvolte zobrazení “NAME SET”. 12 | KDC-W3541/KDC-W3041/KDC-W312/KDC-W241/KDC-241 KDC-W3541_00_Czech. indd 12 07. 11. 26 4:20:02 PM Příloha O audio souborech • Model s možností přehrávání KDC-W3541, KDC-W3041, KDC-W312, KDC-W241 • Přehrávatelné audio soubory MP3 (. mp3), WMA (. wma) • Přehrávatelné disky CD-R/RW/ROM • Přehrávatelné formáty dat na disku Názvy souborů ISO 9660 úroveň 1/2, Joliet, Romeo, Dlouhý název souboru. I v případě, že audio soubory odpovídají výše uvedeným standardům, nemusí být, v závislosti na typu nebo stavu média či zařízení, přehrávání možné. • Pořadí přehrávání audio souborů V případě níže zobrazené struktury složek/souborů, jsou soubory přehrávány v pořadí od ① po ⑩. CD ( ) : Složka Folder : Audio soubor Audio fi Online příručku týkající se audio souborů můžete nalézt na webových stránkách www. kenwood. V této online příručce naleznete podrobnější informace a poznámky, které nejsou uvedeny v této příručce. Z tohoto důvodu si, prosím, prostudujte také online příručky. Slovníček nabídky • SWPRE (Přepínání výstupu) Přepíná preout mezi zadním výstupem (“R”) a výstupem pro nízké tóny (“SW”). • SPRM (Supreme) Technika pro extrapolaci a náhradu vhodným algoritmem, rozsah vysokých kmitočtů, který je ořezán, když kódujeme při nízké bitové rychlosti. [. . . ] výpadky zvuku). Vyjmutí přístroje 1 Postupujte podle části <Sejmutí rámečku z tvrdé gumy> a rámeček sejměte. 2 Ze zadního panelu vyjměte šroubek (M4 × 8). 3 Dva uvolňovací přípravky vsuňte podle obrázku hluboko do otvorů po obou stranách. 4 Uvolňovací přípravky stiskněte a zatlačte dolů, potom jednotku povytáhněte. Šroubek (M4×8) (lze běžně zakoupit) Příslušenství2 ¤ • Dejte pozor, abyste se nezranili o výstupky uvolňovacího přípravku. 5 Nakonec rukama vytáhněte jednotku úplně a dávejte pozor, abyste ji neupustili. 18 | KDC-W3541/KDC-W3041/KDC-W312/KDC-W241/KDC-241 KDC-W3541_00_Czech. indd 18 07. 11. 26 4:20:08 PM Odstraňování problémů Některé funkce tohoto zařízení mohou být vypnuty některými nastaveními tohoto zařízení. Níže uvedené zprávy ukazují stav systému. TOC ERR: • V zásobníku není žádný disk. Vložené médium obsahuje data, která tento přehrávač nepřehrává. Jestliže kód “E-77” nezhasne, obraťte se na prodejce Kenwood. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-W3541

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-W3541 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag