Návod k použití KENWOOD KDC-PSW9531

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-PSW9531. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-PSW9531 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-PSW9531.


KENWOOD KDC-PSW9531 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1601 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-PSW9531 (1578 ko)
   KENWOOD KDC-PSW9531 KAC-X1R (1578 ko)
   KENWOOD KDC-PSW9531 BROCHURE (1578 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-PSW9531

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-PSW9531 NÁVOD K POUŽITÍ © Czech/00 (KEE) KDC-PSW9531_E_Czech. indd 1 05. 5. 11 10:03:54 AM Obsah Bezpečnostní pokyny Poznámky O CD discích AAC, MP3 a WMA Poznámky k multifunkčnímu systému Obecné funkce Napájení Výběr zdroje Ovládání hlasitosti Atenuátor Ovládání audio Nastavení zvuku Výstup subwooferu Ovládání zvukového pole Systém řízení zvuku Ovládání ekvalizéru Ovládání WOW Ovládání přemostění Režim paměti Režim obnovení paměti Odnímatelný čelní panel Nastavení úhlu čelního panelu Výběr typu zobrazení Přepínání grafické části a spektrálního analyzátoru Výběr tapety Přepínání zobrazení textu Přepínání zobrazení textu Přepínání zobrazení ikony Volba barvy písma Volba zobrazení na externím displeji TEL Mute (vypnutí zvuku) 4 5 7 8 9 10 Funkce RDS Dopravní informace Přesouvání radiotextu PTY (Program Type) Předvolba typu programu Změna jazyka pro funkci PTY 30 Funkce ovládání CD/audio souboru/ externího disku 33 Přehrávání CD & audio souborů Přehrávání externího disku Rychlé převíjení vpřed a vzad Vyhledávání skladby nebo souboru Vyhledávání disku/Vyhledávání složky Přímé vyhledávání skladby nebo souboru Přímé vyhledání disku Opakování skladby/souboru/disku/složky Přehrávání ukázek skladeb Náhodné přehrávání Náhodné přehrávání zásobníku Náhodné přehrávání disku Výběr složky Přepínání režimu přehrávání Vyhledávání podle písmena Vkládání názvů disků (DNPS) Rolování textu/názvu Ovládací funkce DAB tuneru Ovládání DAB tuneru Paměť předvolby služby Vyvolání předvolby služby Funkce typ programu (PTY) Předvolba typu programu 39 Funkce tuneru Ladění Ladění přímým zadáním Paměť předvolených stanic Automatické ukládání do paměti Vyvolání stanic z paměti 28 2 | Česky KDC-PSW9531_E_Czech. indd 2 05. 5. 11 10:03:55 AM Systém menu Systém menu Bezpečnostní kód Tón dotykového senzoru Manuální nastavení hodin Nastavení datumu Režim datumu Synchronizované hodiny DSI (Disabled System Indicator) Volitelné podsvětlení Tlumení Nastavení kontrastu Nastavení převrácení zobrazení Nastavení vestavěného zesilovače Nastavení systému duální zóny B. M. S. odchylka kmitočtu Ovládání AMP Nastavení vysílání zpráv s časovačem Lokální vyhledávání Režim ladění AF (Alternative Frequency - alternativní kmitočet) Omezení RDS na region (funkce omezení na region) Automatické vyhledávání TP Monofonní příjem Nastavení přídavného vstupu displeje a pojmenování disku Rolování textu Nastavení vestavného přídavného vstupu Časovač vypnutí Nastavení čtení CD Stažení obrázku Hlasový index Zobrazení verze ACDrive firmwaru Zobrazení unikátního ID Nastavení demo režimu Přidaná nabídka pro DAB 42 Základní ovládání pomocí dálkového ovládání 51 Příslušenství/ Postup při instalaci 53 Připojování kabelů ke svorkám Instalace Vyjmutí přístroje Odstraňování problémů Specifikace 54 56 57 58 61 WOW, SRS a symbol jsou obchodními značkami společnosti SRS Labs, Inc. Česky | 3 KDC-PSW9531_E_Czech. indd 3 05. 5. 11 10:03:55 AM Bezpečnostní pokyny 2VÝSTRAHA Abyste předešli úrazu nebo vzniku požáru, dodržujte následující pokyny: • Aby nedošlo ke zkratu, nevkládejte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. mince nebo kovové nářadí). CD přehrávače/měniče připojené k této jednotce K této jednotce lze připojit CD přehrávače/měniče Kenwood uvedené na trh v roce 1998 a později. [. . . ] Každým stisknutím tlačítka přepínáte Opakované přehrávání tak, jak je uvedeno níže. 2 Zapněte nebo vypněte Náhodné přehrávání Otočením knoflíku [VOL] vyberte položku "Random". Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná a vypíná Náhodné přehrávání. Je-li funkce zapnutá, zobrazí se "Random ON". • Pokud přepnete ovladač na [¢], spustí se následující náhodně vybraná skladba. V režimu CD a externího disku Opakované přehrávání Opakování skladby Opakování disku (V měniči disků) VYPNUTO Zobrazení "Repeat ON"/ "Track Repeat ON" "Disc Repeat ON" "Repeat OFF" V režimu audio souboru Opakované přehrávání Opakování souboru Opakování složky VYPNUTO Zobrazení "File Repeat ON" "Folder Repeat ON" "Repeat OFF" Funkce měniče disků Náhodné přehrávání zásobníku Přehrávání skladeb ze všech disků uložených v měniči disků v náhodném pořadí. 1 Zobrazení multifunkčního zobrazení Přehrávání ukázek skladeb Přehrávání první části skladby na disku nebo složky audio souborů, které posloucháte, a vyhledání skladby, kterou chcete poslouchat. Stiskněte opakovaně tlačítko [NEXT], dokud se nezobrazí položka "M. RDM". Více informací najdete v části <Poznámky k multifunkčnímu systému> (strana 9). 1 Zobrazení multifunkčního zobrazení Stiskněte opakovaně tlačítko [NEXT], dokud se nezobrazí položka "Scan". Více informací najdete v části <Poznámky k multifunkčnímu systému> (strana 9). 2 Zapněte nebo vypněte Náhodné přehrávání zásobníku Otočením knoflíku [VOL] vyberte položku "M. RDM". Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná a vypíná Náhodné přehrávání zásobníku. Je-li funkce zapnutá, zobrazí se "Magazine Random ON". • Pokud přepnete ovladač na [¢], spustí se následující náhodně vybraná skladba. 2 Aktivujte Ukázky skladeb Otočením knoflíku [VOL] vyberte položku "Scan". Zobrazí se "Scan ON"/"Track Scan ON". Česky | 35 KDC-PSW9531_E_Czech. indd 35 05. 5. 11 10:04:16 AM Funkce ovládání CD/audio souboru/externího disku Funkce audio souboru Náhodné přehrávání disku Náhodné přehrávání všech audio souborů zaznamenaných na disku. Zobrazení čísla složky Zobrazí číslo příslušející k právě vybrané složce. Folder 2 1 Zobrazení multifunkčního zobrazení Stiskněte opakovaně tlačítko [NEXT], dokud se nezobrazí položka "Random". Více informací najdete v části <Poznámky k multifunkčnímu systému> (strana 9). Zobrazení názvu složky Zobrazí název aktuální složky. 2 Zapněte náhodné přehrávání disku Otočením knoflíku [VOL] vyberte položku "Random". Je-li funkce zapnutá, zobrazí se "Disc Random ON". 3 Zvolte úroveň složky* Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM]. Tlačítkem [AM] se posunete o jednu úroveň níž a tlačítkem [FM] zase o jednu úroveň výš. Výběr složky na stejné úrovni Přepněte ovladač na [4] nebo [¢]. Z [4] ovladače se přesunete na předchozí složku a z [¢] ovladače na následující složku. Návrat na nejvyšší úroveň* Otočením knoflíku [VOL] vyberte položku "Home". Stiskněte knoflík [VOL]. • * Nelze ovládat, pokud je položka <Přepínání režimu přehrávání> (viz str. 37) během přehrávání ACDrive disku nastavena na cokoliv jiného než "Folder Mode". Zrušení náhodného přehrávání disku Otočením knoflíku [VOL] vyberte položku "Random". Stiskněte knoflík [VOL]. • Pokud přepnete ovladač na [¢], spustí se následující náhodně vybraná skladba. Funkce audio souboru Výběr složky Rychlý výběr složky, kterou chcete poslouchat. Rolování zobrazení názvu složky Stiskněte tlačítko [FM] na ovládání po dobu alespoň 1 sekundy. 1 Zobrazení multifunkčního zobrazení Stiskněte opakovaně tlačítko [NEXT], dokud se nezobrazí položka "F. SEL". Více informací najdete v části <Poznámky k multifunkčnímu systému> (strana 9). • Výběr složky nefunguje, když je možnost <Náhodné přehrávání disku> (strana 36) zapnuta. 4 Zvolte složku, která má být přehrána Otočením knoflíku [VOL] vyberte položku "OK". Vypne se režim výběru složky a spustí se přehrávání audio souboru v zobrazené složce. 2 Aktivujte režim Výběru složky Otočením knoflíku [VOL] vyberte položku "F. SEL". V režimu Výběru je informace o složce zobrazena tak, jak je uvedeno níže. Ukončení režimu Výběru složky Otočením knoflíku [VOL] vyberte položku "EXIT". [. . . ] Pokud nelze vysunout CD disk nebo stále bliká displej, přestože byl disk znovu správně vložen, vypněte prosím zařízení a poraďte se v nejbližším servisním centru. No Disc: TOC Error: Unsupported File: Audio soubor je ve formátu, který tento přehrávač nepodporuje. ➪ ---Copy Protection: Bylo spuštěno přehrávání souboru chráněného proti kopírování. ➪ ---Can't Download: Download Error: Tento přehrávač z nějakého důvodu nefunguje správně. ➪ Zkuste postup znovu stisknutím tlačítka obnovení (Reset). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-PSW9531

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-PSW9531 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag