Návod k použití KENWOOD KDC-BT92SD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-BT92SD. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-BT92SD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-BT92SD.


KENWOOD KDC-BT92SD : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5311 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-BT92SD (5314 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-BT92SD

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] KDC-BT92SD NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM Než si přečtete tento návod k použití, zjistěte si kliknutím na tlačítko níže nejnovější vydanou verzi a změněné stránky. http://manual. kenwood. com/edition/im350/ Vyhledat nejnovější vydání © 2012 JVC KENWOOD Corporation 12FLIP_IM350_Ref_E_cs_01 Obsah Před použitím Názvy součástí a funkce Základní ovládání Před použitím Běžný provoz Používání seznamu nabídek 5 7 8 Začínáme s technologií Bluetooth Funkce snadného párování Registrace zařízení Bluetooth (párování) 25 Nastavení zvuku Ovládání zvuku Výběr přednastavené křivky ekvalizéru Manuální ovládání ekvalizéru Systém duální zóny 43 Základní ovládání pomocí dálkového ovládání 63 Příloha 65 Ovládání zvuku Bluetooth Základní obsluha Režim přehrávání 27 Nastavení DSP 29 Výběr typu vozidla Nastavení reproduktorů Nastavení X’Over Výběr polohy poslechu Jemné nastavení polohy poslechu Jemné nastavení úrovně poslechu Resetování nastavení DTA Předvolby paměti zvuku Vyvolání přednastaveného zvuku 47 Používání iPodu/iPhonu Základní obsluha Výběr skladby procházením iPodu Režim přehrávání Nastavení iPodu Výběr režimu vyhledávání Přímé vyhledávání Související vyhledávání Hledání podle abecedy Hledání přeskakováním 9 Obsluha hands-free telefonování Přijetí hovoru Během hovoru Čekání na hovor Jiné funkce Jak provést hovor Rychlé vytáčení (přednastavené vytáčení) Vytáčení čísla z telefonního seznamu Vytočení čísla ze seznamu hovorů Vytočte číslo Volání s hlasovým vytáčením Provedení záznamu do seznamu čísel pro přednastavené vytáčení Zobrazení typu telefonního čísla (kategorie) O zvukových souborech iPod/iPhone, které lze připojit k tomuto zařízení O zařízení USB Informace o aplikaci „KENWOOD Music Editor“ Mobilní telefon a audio přehrávač Bluetooth Seznam nabídek Seznam měst Příslušenství/Postup při instalaci Připojení kabelů ke konektorům Instalace/odpojení jednotky 53 Odstraňování problémů 71 72 74 76 Nastavení Bluetooth Nastavení Bluetooth Registrace zařízení Bluetooth (párování) Registrace kódu PIN Výběr zařízení Bluetooth které chcete připojit Odstranění registrovaného zařízení Bluetooth Stažení telefonního seznamu Test registrace zařízení Bluetooth Používání zařízení USB/ karty SD Základní obsluha Vyhledávání souboru Režim přehrávání Nastavení USB a SD Hledání přeskakováním Přímé vyhledávání skladeb 15 Specifikace 79 Nastavení displeje 33 Používání disku CD/ zvukového souboru 19 Základní obsluha Vyhledávání hudby Režim přehrávání Přímé vyhledávání skladeb Základní obsluha Nastavení zobrazení Přizpůsobení režimu 5řádkového zobrazení a režimu 3řádkového zobrazení a režimu zobrazení jako iPod Přizpůsobení režimu zobrazení analyzátoru spektra Přizpůsobení režimu zobrazení hodin Výběr barvy podsvícení Nastavení přídavného vstupu displeje SMS (Short Message Service) Stahování SMS SMS (Short Message Service) Nastavení odpovědi na zprávu SMS Nastavení textu odpovědi Vytvoření původní zprávy Ruční odpověď na zprávu SMS 59 Obsluha ladění Základní obsluha Nastavení tuneru Paměť uložených stanic Automatické ukládání do paměti Vyvolání stanic z paměti Ladění přímým zadáním PTY (typ programu) Předvolba typu programu Změna jazyka pro funkci PTY 21 Hodiny a další funkce Nastavení typu zobrazení času a data Nastavení hodin Nastavení data Nastavení města pro duální zobrazení hodin Výchozí nastavení Nastavení demo režimu Čelní panel chránící proti krádeži 39 3 | KDC-BT92SD Česky | 4 Před použitím 2VÝSTRAHA Abyste zabránili zranění osob nebo vzniku požáru, dbejte následujících opatření: Aby nedošlo ke zkratu, nevkládejte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. mince nebo kovové nářadí). Zamlžení čoček Nepoužívejte zařízení dříve, než zrušíte demo režim! Po zapnutí vytápění vozidla se v chladném počasí může stát, že se optika CD přehrávače v přístroji orosí nebo zamlží. Tomuto jevu se říká zamlžení čoček a v případě takové kondenzace vody na čočkách nemusí být možné přehrát disky CD. [. . . ] ✍✍Režim výběru SRC 2: Stiskněte tlačítko [SRC] a potom otáčejte otočným regulátorem [VOL]. Chcete-li nastavit vybraný zdroj, stiskněte otočný regulátor [VOL]. Stiskněte tlačítko [MENU]. 2 Vstupte do nastavení demo režimu Sejmutí čelního panelu „Forced CD-DA“ Otáčejte otočným regulátorem [VOL] a zatlačte na jeho střed, je-li zobrazena požadovaná položka. Otáčejte otočným regulátorem [VOL] a zatlačte na jeho střed, je-li zobrazena požadovaná položka. Stiskněte tlačítko [MENU]. 1 Stiskněte tlačítko pro uvolnění. Otevřete čelní panel. 2 Posuňte čelní panel směrem vlevo a vytáhnutím vpřed jej odpojte. 3 Nastavte demo režim 2 Aktivujte režim seznamu nabídek 3 Vstupte do režimu výchozího nastavení Otáčejte otočným regulátorem [VOL] a zatlačte na jeho střed, je-li zobrazena požadovaná položka. Displej „Initial Settings“ „SRC Select“ Přehled „Built-in AMP“ „DSI“ „F/W Update“ 4 Ukončete režim seznamu nabídek ¤ • Čelní panel je křehkým zařízením a může být úderem nebo nárazem snadno poškozen. • Udržujte čelní panel, když je oddělený, v pouzdře pro čelní panel. • Čelní panel (a kryt čelního panelu) nevystavujte přímému slunečnímu světlu ani nadměrnému horku nebo vlhku. Vyhněte se i místům, kde by se do přístroje mohla dostat voda nebo prach. 4 Vyberte položku nastavení, kterou chcete 5 Proveďte nastavení Nastaví metodu výběru zdroje. „Settings 1“/„2“ „Beep“ Zapnutí/vypnutí kontrolního zvukového signálu (pípnutí). „OFF“/„ON“ „Russian“ Když je toto nastavení zapnuto (ON), zobrazí se následující znakové řetězce rusky: název složky/ název souboru/ název skladby/ jméno interpreta/ název alba „OFF“/ „ON“ „Menu Language“ Můžete vybrat zobrazený jazyk pro položku seznamu nabídek. „English“/„Français“/„Español“/„Deutsch“/ „Italiano“/„Pyccкий“ „Power OFF Wait“ Nastavení automatického vypnutí napájení, pokračuje-li pohotovostní režim. Používání tohoto nastavení může šetřit vaši autobaterii. „-----“/: Funkce časovače VYPNUTÍ je VYPNUTÁ. „20min“/ „40min“/ „60min“: Zařízení bude vypnuto za minut. Otáčením otočného regulátoru [VOL] vyberte požadované nastavení a poté otočný regulátor [VOL] stiskněte. Stiskněte a podržte tlačítko [MENU] alespoň 1 sekundu a potom jej znovu krátce stiskněte. Nasazení čelního panelu 6 Ukončete režim seznamu nabídek 1 Zarovnejte výstupek na zařízení s jamkou na čelním panelu. 2 Zatlačte čelní panel dovnitř, dokud nezacvakne. Čelní panel je zajištěn na místě a zařízení lze nyní používat. 41 | KDC-BT92SD Česky | 42 Nastavení zvuku SRC MENU VOL „Sound Elevation“ „Volume offset“ „Rear Mute“ Pomocí DSP virtuálně zvyšuje zvukové pole. „OFF“/„Low“/„Middle“/„High“ Hlasitost každého zdroje může být nastavena odlišně od základní hlasitosti. „-8“ – „0“ (AUX: „-8“ – „+8“) Nastaví ztlumení zadního kanálu. „ON“/„OFF“ Nastaví ztlumení subwooferu. „ON“/„OFF“ Slouží k nastavení předvolby zvuku. Ve 3 krocích nastaví úroveň zdůraznění basů. „OFF“/„Level1“/„Level2“/„Level3“ Zvýší hlasitost zvuku v nízkých a vysokých frekvencích. [. . . ] Zařízení Bluetooth nemůže být zjištěno. Žádné další Bluetooth zařízení už nemůže být zaregistrováno. Zdroj zvuku Bluetooth  ?  Audio přehrávač Bluetooth nelze zaregistrovat (spárovat).  Když je v návodu k použití zmíněn kód PIN pro audio přehrávač Bluetooth, zaregistrujte jej dle části <Registrace kódu PIN> (strana 56), abyste zaregistrovali audio přehrávač Bluetooth. Pokud v návodu k použití není uveden žádný kód PIN, zkuste „0000“. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-BT92SD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-BT92SD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag