Návod k použití KENWOOD KDC-BT52U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-BT52U. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-BT52U bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-BT52U.


KENWOOD KDC-BT52U : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2180 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-BT52U (2130 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-BT52U

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Jak číst tento návod Postup nastavení funkcí Chcete-li vybrat a nastavit určitou položku v režimu nastavení funkcí, seznamte se s níže uvedeným příkladem: Označení „Obsah“ Kliknutím na položku „Obsah“ v horním levém rohu jednotlivých stránek přejdete na stránku s obsahem. KDC-BT52U NÁVOD K POUŽITÍ RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM Příklad: Nastavení kontrastu displeje 1 Přejděte do režimu nastavení funkcí Stiskněte a podržte ovládací knoflík. Zobrazí se text „Function“. 2 Vyberte položku funkce kontrastu Play Mode Settings Initial Settings Tuner Settings Clock&Date DISP&ILLUMI Display Dimmer Contrast DISP NEGA/POSI Než si přečtete tento návod k použití, zjistěte si klepnutím na tlačítko dole nejnovější vydanou verzi a změněné stránky. Otočením ovladače vyberte „Settings“ a poté ovladač stiskněte. Poté otočením ovládacího knoflíku vyberte možnost „DISP&ILLUMI“ a ovládací knoflík stiskněte. Nakonec otočením ovládacího knoflíku vyberte možnost „Contrast“ a ovládací knoflík stiskněte. Zkontrolujte nejnovější vydání V tomto návodu je výše uvedený provozní postup popisován takto: 2 Vyberte položku funkce kontrastu Ovládacím knoflíkem vyberte níže uvedené položky.   „Settings“ > „DISP&ILLUMI“ > „Contrast“ Stisknutím tlačítka [ položku. [. . . ] Stiskněte ovladač. Po úspěšném spárování se test připojení spustí automaticky. Po dokončení testu připojení se výsledky zobrazí jako funkce („OK“: povoleno; „NG“: zakázáno). Displej „Pairing“ „HF Connect“ „AUD Connect“ „PB Download“ Stiskněte ovladač. Popis Registrace v této jednotce Telefonování s hands-free Přehrávání audia Stahování telefonního seznamu 5 Ukončete režim testování připojení 32 | KDC-BT52U Česky | 33 Obsah Telefonování s hands-free Přijetí hovoru V tomto režimu můžete přijmout příchozí hovor. Stiskněte tlačítko [   ]. Vytáčení čísla z telefonního seznamu 1 Aktivujte režim Bluetooth Stiskněte tlačítko [   ]. Zobrazí se „BT MODE“. Vytočení čísla 1 Aktivujte režim Bluetooth Stiskněte tlačítko [   ]. Zobrazí se „BT MODE“. Vytočení čísla ze seznamu hovorů 1 Aktivujte režim Bluetooth Stiskněte tlačítko [   ]. Zobrazí se „BT MODE“. ⁄ • Následující operace odpojí linku: - Vložení CD - Připojení zařízení USB • Jméno volajícího se zobrazí, pokud byl již zaznamenán v telefonním seznamu. 2 Zvolte režim hledání názvu Otočením ovladače vyberte „Phone Book“ a poté ovladač stiskněte. 2 Vyberte režim vytočení čísla Otočením ovladače vyberte „Number Dial“ a poté ovladač stiskněte. 2 Vyberte režim záznamu hovorů Otáčením ovladače vyberte „Incoming Calls“, „Outgoing Calls“ nebo „Missed Calls“ a poté ovladač stiskněte. „Incoming Calls“: Příchozí volání „Outgoing Calls“: Odchozí volání „Missed Calls“: Zmeškaná volání 3 Vyhledávání čísla/jména v telefonním seznamu Typ procesu Výběr telefonního čísla Výběr jména Výběr iniciály Potvrzení telefonního čísla Proces Otočte ovladačem. Stiskněte ovladač. 3 Zadejte telefonní číslo Otáčením ovladače vyberte číslo a potom stiskněte ovladač vpravo. Odmítnutí příchozího hovoru Stiskněte tlačítko [   ]. 4 Proveďte hovor Stiskněte tlačítko [   ]. 3 Vyberte jméno nebo telefonní číslo Otočte ovladačem. Jak vymazat vložené telefonní číslo číslici po číslici: Stiskněte ovladač směrem doleva. 4 Proveďte hovor Stiskněte tlačítko [   ]. 4 Proveďte hovor Stiskněte tlačítko [   ]. ⁄ • Můžete zadat nejvýše 32 číslic. ⁄ • Stisknutím tlačítka [DISP] přepnete mezi zobrazením jména a telefonního čísla. • Seznam odchozích hovorů, seznam příchozích hovorů a seznam zmeškaných hovorů jsou seznamy hovorů z této jednotky. Nejsou to hovory uložené v paměti mobilního telefonu. ⁄ • Pokud se telefonní seznam ještě nestáhnul automaticky, stáhněte jej postupem dle části <Stažení telefonního seznamu> (strana 42). • Stisknutím tlačítka [DISP] přepnete mezi zobrazením jména a telefonního čísla. • Během vyhledávání se hledají písmena bez diakritiky, jako např. „u“ místo písmena „ü“. 34 | KDC-BT52U Česky | 35 Obsah Telefonování s hands-free Rychlé vytáčení (přednastavené vytáčení) 1 Aktivujte režim Bluetooth Stiskněte tlačítko [   ]. Zobrazí se „BT MODE“. Zápis do seznamu čísel předvoleb vytáčení 1 Zadejte telefonní číslo, které chcete zaregistrovat Vyberte si číslo podle následujícího: Vytáčení čísla/ Volání čísla ze seznamu hovorů/ Volání čísla z telefonního seznamu Během hovoru Přerušení hovoru Stiskněte tlačítko [SRC]. Přepnutí na Soukromý režim Stiskněte ovladač směrem doprava nebo doleva. Stisknutím tohoto knoflíku přepnete mezi režimem soukromého hovoru („PRIVATE“) a hovoru s handsfree. Čekání na hovor Přijetí dalšího příchozího hovoru při potlačené funkci Současný hovor Stiskněte tlačítko [   ]. Přijetí dalšího příchozího hovoru po Ukončení současného hovoru Stiskněte tlačítko [SRC]. Pokračování v běžícím hovoru 2 Vyberte režim přednastaveného vytáčení Otočením ovladače vyberte „Preset Call“ a poté ovladač stiskněte. 2 Aktivujte režim předvoleb paměti Stiskněte tlačítko [PRESET]. 3 Vyberte číslo, které chcete vyvolat z paměti Otočením ovladače vyberte vyvolávané číslo („P1“ – „P6“) a poté ovladač stiskněte. 3 Vyberte číslo a uložte je do paměti Otočením ovladače vyberte číslo paměti („P1“ – „P6“) a ovladač stiskněte a podržte. ⁄ • V závislosti na typu vašeho mobilního telefonu může přepnutí na soukromý hovor vybrat zdroj, který byl použit před zahájením připojení hands-free. Pokud k tomu dojde, zdroj nemůže být přepnut zpět na režim hovoru hands-free pomocí této jednotky. Chcete-li se vrátit na režim hovoru hands-free, proveďte operaci na vašem mobilním telefonu. 1 Stiskněte ovladač. [. . . ] Informace o likvidaci starého elektrického a elektronického vybavení a baterií (pro země EU, které převzaly systém třídění odpadu) P  rodukty a baterie se symbolem (přeškrtnutý odpadkový kontejner) nesmí byt likvidovány jako komunální odpad. Staré elektrické a elektronické vybavení a baterie mají být recyklovány v zařízení určeném pro manipulaci s těmito předměty a jejich zbytkovými produkty. Kontaktujte místní správní orgán ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná recyklace a třídění odpadu napomůže zachování přírodních zdrojů, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-BT52U

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-BT52U bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag