Návod k použití KENWOOD KDC-BT47SD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-BT47SD. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-BT47SD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-BT47SD.


KENWOOD KDC-BT47SD : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3375 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-BT47SD (3342 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-BT47SD

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] OBSAH Bezpečnost 2 Údržba Začínáme s technologií Bluetooth 16 Funkce snadného párování Registrace zařízení Bluetooth (párování) Příprava 3 KDC-BT47SD RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM Jak upevnit/uvolnit čelní panel Resetování přístroje Dálkové ovládání Obsluha hands-free telefonování 18 Jak provést hovor Proveďte hovor hlasovým vytáčením Přijetí hovoru Během hovoru Čekání na hovor Vymazání zprávy o odpojení Stažení telefonního seznamu NÁVOD K POUŽITÍ Základní funkce Zrušení ukázky displeje Nastavení předváděcího režimu Nastavení hodin Výchozí nastavení před spuštěním 4 Začínáme 6 Poslouchání zvuku přes Bluetooth 21 8 Volba režimu opakované přehrávání Volba režimu náhodné přehrávání Přepnutí mezi zařízeními Bluetooth Poslouchání rádia Nastavení režimu [SETTINGS] Přehrávání z jiných externích zařízení 9 Poslouchání disku / USB zařízení / SD / iPodu 10 Spuštění přehrávání disku Spuštění přehrávání zařízení USB nebo iPodu Vyjmutí zařízení USB nebo iPod Spuštění přehrávání SD Vyjmutí SD karty Volba režimu opakované přehrávání Volba režimu náhodné přehrávání Náhodné přehrávání všech skladeb Výběr složky/skladby/souboru Abecední vyhledávání pro iPod Volba režimu ovládání aplikace a iPodu Nastavení režimu [SETTINGS] Nastavení Bluetooth Registrace zařízení Bluetooth (párování) Výběr zařízení Bluetooth Test registrace zařízení Bluetooth Nastavení Bluetooth 22 SMS (Short Message Service) Stahování SMS Zobrazení SMS Nastavení textu odpovědi Vytvoření původní zprávy Nastavení zpráv SMS 26 Než si přečtete tuto příručku, klepnutím na tlačítko níže vyhledejte nejnovější vydání a upravené stránky. http://manual. kenwood. com/edition/im349/ Funkce nastavení 28 Vyhledat nejnovější vydání Používání dálkového ovládání (KCA-RC405; volitelné příslušenství) 30 Dálkový snímač Výměna baterie jednotky dálkového ovládání Obsluha hands-free telefonování Přímé ladění zdroje „TUNER“ Přímé vyhledávání hudby ve zdroji „USB“/ „SD“/„CD“ Montáž/zapojení 32 Řešení problémů Specifikace © 2011 JVC KENWOOD Corporation 12eAIO_IM349_Ref_E_cs_01 37 39 Bezpečnost ¤VÝSTRAHA Před ovládáním jednotky zastavte auto. ■■ Aby nedošlo ke zkratu, nevkládejte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. ■■ Upozornění: Nastavte hlasitost tak, abyste v autě slyšeli zvuky z venčí. [. . . ] ■■ Chcete-li režim Bluetooth zrušit, stiskněte tlačítko . ■■ Je-li již registrováno 5 nebo více zařízení Bluetooth, nemůžete zaregistrovat další zařízení Bluetooth. Registrace speciálního zařízení Bluetooth 1 Stiskněte pro přechod do režimu Bluetooth. 2 Otáčejte regulátorem hlasitosti, abyste provedli volbu režimu [SETTINGS], a potom regulátor hlasitosti stiskněte, abyste vstoupili do režimu. 3 Otáčejte regulátorem hlasitosti, abyste provedli volbu režimu [PAIRING], a potom regulátor hlasitosti stiskněte, abyste vstoupili do režimu. 4 Otáčením regulátoru hlasitosti vyberte položku [S-DVC SELECT] a volbu stisknutím regulátoru zadejte. 5 Otáčejte regulátorem hlasitosti, abyste zvolili název zařízení, potom jej stiskněte pro potvrzení. 6 Projděte krok postupu 4 části <Registrování z této jednotky> a dokončete registraci (párování). ■■ Pokud zařízení není v seznamu, vyberte „OTHER PHONE“. 9 Držte tlačítko OBSAH 4 Otočením regulátoru hlasitosti vyberte 3 Na displeji se zobrazí „CONFIRM DVC“. položku [PHONE SELECT] nebo [AUDIO SELECT] a volbu stisknutím regulátoru zadejte. 5 Otočte regulátorem hlasitosti pro výběr jména Bluetooth zařízení. 6 Stiskněte regulátor hlasitosti pro nastavení Bluetooth zařízení. ■■ „✱ (název zařízení)“: Vybrané zařízení Bluetooth je zaneprázdněno. ■■ „- (název zařízení)“: Vybrané zařízení Bluetooth je v pohotovostním režimu. ■■ „(prázdné) (název zařízení)“: Volba zařízení Bluetooth byla potlačena. 7 Držte tlačítko , aby došlo k ukončení postupu. ■■ Chcete-li režim Bluetooth zrušit, stiskněte tlačítko . Test registrace zařízení Bluetooth Můžete zkontrolovat, zda lze zařízení Bluetooth pomocí této jednotky registrovat. 1 Stiskněte a podržte pro vstup do režimu snadného párování Na displeji se zobrazí „PAIRING“. Po dokončení hledání se zobrazí nápis „FINISHED“. ■■ Když se na displeji zobrazí „(název zařízení)“, vyberte možnost „[NEW DEVICE]“ a stiskněte ovládací regulátor. ■■ Pokud se zobrazí zpráva „DEVICE FULL“, smažte zařízení Bluetooth a pokus opakujte. 1. Otočením regulátoru hlasitosti vyberte zařízení Bluetooth a volbu potvrďte stisknutím a podržením regulátoru. 2. Otáčejte regulátorem hlasitosti, abyste zvolili „YES“, potom jej stiskněte pro potvrzení. [. . . ] Vně přístroje se nebezpečné záření nevyskytuje. Prohlášení o shodě podle Směrnice EMC 2004/108/ES Prohlášení o shodě podle R&TTE Směrnice 1999/5/ES Výrobce: JVC KENWOOD Corporation 3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, Japonsko Zástupce v EU: Kenwood Electronics Europe BV Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nizozemí English Hereby, Kenwood declares that this unit KDC-BT47SD is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. Français Par la présente Kenwood déclare que l’appareil KDC-BT47SD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Par la présente, Kenwood déclare que ce KDC-BT47SD est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/ CE qui lui sont applicables. Deutsch Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KDC-BT47SD in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-BT47SD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-BT47SD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag