Návod k použití KENWOOD KDC-237

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-237. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-237 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-237.


KENWOOD KDC-237 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (612 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-237 (597 ko)
   KENWOOD KDC-237 (595 ko)
   KENWOOD KDC-237 KAC-X1R (598 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-237

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-237 NÁVOD K POUŽITÍ Czech/00 (KEE) KDC-237_Czech r2. indd 1 06. 10. 31 5:52:42 PM Obsah Bezpečnostní pokyny Poznámky Obecné funkce Napájení Výběr zdroje Ovládání hlasitosti Atenuátor Ovládání audio Nastavení zvuku Bass Boost Nastavení reproduktoru Přepínání zobrazení Odnímatelný čelní panel TEL Mute (vypnutí zvuku) 3 4 6 Systém menu 17 Funkce tuneru Ladění Paměť předvolených stanic Automatické ukládání do paměti Vyvolání stanic z paměti 10 Systém menu Tón dotykového senzoru Manuální nastavení hodin Synchronizované hodiny DSI (Disabled System Indicator) Tlumení Nastavení vysílání zpráv s časovačem Lokální vyhledávání Režim ladění AF (Alternative Frequency - alternativní kmitočet) Omezení RDS na region (funkce omezení na region) Automatické vyhledávání TP Monofonní příjem Nastavení přídavného vstupu displeje Nastavení vestavného přídavného vstupu Časovač vypnutí Nastavení demo režimu Příslušenství/ Postup při instalaci Připojování kabelů ke svorkám 12 Instalace Odstraňování problémů Specifi kace 15 21 22 24 25 26 Funkce RDS Dopravní informace PTY (Program Type) Předvolba typu programu Změna jazyka pro funkci PTY Funkce CD přehrávače Přehrávání CD Rychlé převíjení vpřed a vzad Vyhledávání skladby Opakování skladby Přehrávání ukázek skladeb Náhodné přehrávání 2 | Česky KDC-237_Czech r2. indd 2 06. 10. 31 5:52:43 PM Bezpečnostní pokyny 2VÝSTRAHA Abyste předešli úrazu nebo vzniku požáru, dodržujte následující pokyny: • Aby nedošlo ke zkratu, nevkládejte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. • Montáž a zapojení výrobku vyžadují zručnost a zkušenosti. Z bezpečnostních důvodů přenechte montáž a zapojení odborníkům. Nevkládejte CD o průměru 8 cm (3") Při použití kompaktních disků o průměru 8 cm (3") s adaptérem se může adaptér z disku uvolnit a přístroj poškodit. Zamlžení optiky Po zapnutí vytápění vozidla se v chladném počasí může stát, že se optika CD přehrávače v přístroji orosí nebo zamlží. Tento stav se nazývá zamlžení optiky a CD pak přehrávat nelze. [. . . ] Každým stisknutím knoflíku dojde k pauze a přehrávání. Vyjměte CD Stiskněte tlačítko [0]. ⁄ • Po vypnutí přístroje můžete disk ještě po dobu 10 minut vysunout. Česky | 15 KDC-237_Czech r2. indd 15 06. 10. 31 5:52:51 PM Funkce CD přehrávače Vyhledávání skladby Zvolte skladbu, kterou chcete poslouchat. Přepněte ovladač na [4] nebo [¢]. Opakování skladby Opakování přehrávání skladby, kterou posloucháte. Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná a vypíná Opakování skladby. Pokud je zapnuté, zobrazí se "TRAC REP". Přehrávání ukázek skladeb Přehrání začátku každé skladby na disku, který posloucháte, a vyhledání skladby, kterou si chcete poslechnout. 1 Aktivujte Ukázky skladeb Stiskněte tlačítko [SCAN]. Zobrazí se "TRAC SCN". 2 Když najdete skladbu, kterou si chcete poslechnout, deaktivujte funkci Stiskněte tlačítko [SCAN]. Náhodné přehrávání Přehrávání všech skladeb na disku v náhodném pořadí. Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná a vypíná Náhodné přehrávání. Je-li funkce zapnutá, zobrazí se "DISC RDM". ⁄ • Pokud přepnete ovladač na [¢], spustí se následující náhodně vybraná skladba. 16 | Česky KDC-237_Czech r2. indd 16 06. 10. 31 5:52:53 PM Systém menu Ovladač Indikátor RDS Nabídka Displej Systém menu Nastavení funkcí, jako např. pípnutí během provádění operací atd. Postup výběru systému základních operací je vysvětlen zde. Reference k obsahu Položek menu a jejich nastavení je uvedena za vysvětlením tohoto procesu. 4 Ukončete režim Menu Stiskněte tlačítko [MENU]. ⁄ • Jsou-li zobrazeny také další položky aplikovatelné na shora uvedené základní operace, je potom zaznamenána jejich tabulka nastavení. (Běžně je uvedeno v tabulce nejvýše nastavení původní. ) Popis položek, které nejsou aplikovatelné (<Manuální nastavení hodin> atd. ) jsou uvedeny krok za krokem. 1 Aktivujte režim Menu Stiskněte tlačítko [MENU] na dobu alespoň 1 sekundy. Zobrazí se "MENU". 2 Zvolte položku menu Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM]. Příklad: Chcete-li nastavit pípnutí, zvolte zobrazení "BEEP". V pohotovostním režimu Tón dotykového senzoru Zapnutí/vypnutí kontroly operace zvukem (pípnutím). Zobrazení "BEEP ON" "BEEP OFF" Nastavení Ozve se pípnutí. Pípnutí je zrušeno. 3 Zvolte položku menu Přepněte ovladač na [4] nebo [¢]. Příklad: Pokud zvolíte "BEEP", každým stisknutím knoflíku přepínáte mezi "BEEP ON" nebo "BEEP OFF". Můžete pokračovat znovu od kroku 2 a nastavit další položky. Česky | 17 KDC-237_Czech r2. indd 17 06. 10. 31 5:52:53 PM Systém menu V pohotovostním režimu Tlumení Můžete ztlumit jas displeje pomocí funkce ztlumení. Zobrazení "DIM ON" "DIM OFF" Nastavení Displej je ztlumen. Displej není ztlumen. Manuální nastavení hodin ⁄ • Nastavení lze provést pouze tehdy, jsou-li vypnuté <Synchronizované hodiny> (viz str. 18). 1 Zvolte režim Nastavení hodin Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM]. Zvolte zobrazení "CLK ADJ". 2 Zvolte režim Nastavit hodiny Stiskněte ovladač alespoň na 1 sekundu. [. . . ] Základní propojení kabelového svazku je uvedeno v 1 dále. Pokud je konektor ISO propojen podle 2 nebo 3, propojte kabely podle vyobrazení. Pokud chcete instalovat tento přístroj do vozů Volkswagen apod. , musíte připojit kabely podle následujícího vyobrazení 2. Žlutá Modrá/Bílá Rudá Černá Baterie Řízené napájení Zapalování (ACC) Zemní (uzemňovací) vodič Fialová Fialová/černá Šedá Šedá/černá Bílá Bílá/černá Zelená Zelená/černá Zadní pravý (+) Zadní pravý (–) Přední pravý (+) Přední pravý (–) Přední levý (+) Přední levý(–) Zadní levý (+) Zadní levý (–) 1 (Základní zapojení) Špička A-7 (rudá) na ISO konektoru vozidla je propojena se zapalováním a špička A-4 (žlutá) je připojena k trvalému napájení. Kabel k zapalování (Rudá) Přístroj Kabel k baterii (Žlutá) Špička A-7 (Rudá) Vozidlo Špička A-4 (Žlutá) 2 Špička A-7 (rudá) na ISO konektoru vozidla je připojena k trvalému napájení a špička A-4 (žlutá) je propojena se zapalováním. Kabel k zapalování (Rudá) Přístroj Kabel k baterii (Žlutá) Špička A-7 (Rudá) Vozidlo Špička A-4 (Žlutá) 3 Špička A-4 (žlutá) na ISO konektoru vozidla není připojena vůbec a špička A-7 (rudá) je připojena k trvalému napájení (nebo jak špička A-7 (rudá), tak A-4 (žlutá) jsou připojeny k trvalému napájení). Kabel k zapalování (Rudá) Přístroj Kabel k baterii (Žlutá) Špička A-7 (Rudá) Vozidlo Špička A-4 (Žlutá) ⁄ • Jestliže jsou kabely propojeny podle 3, není napájení přístroje ovládáno zapalováním. Proto vždy napájení přístroje vypněte, když je vypnuté zapalování. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-237

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-237 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag