Návod k použití KENWOOD KDC-234SG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-234SG. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-234SG bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-234SG.


KENWOOD KDC-234SG : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (500 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-234SG (843 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-234SG

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-234SG NÁVOD K POUŽITÍ Czech/00 (KEE) KDC-234SG_00_Czech r1. Indd 1 05. 8. 23 11:55:09 AM Obsah Bezpečnostní pokyny Poznámky O CD discích Obecné funkce Napájení Výběr zdroje Ovládání hlasitosti Atenuátor System Q Ovládání audio Nastavení zvuku Nastavení reproduktoru Zobrazení času Nastavení hodin Odnímatelný čelní panel TEL Mute (vypnutí zvuku) 3 4 5 6 Příslušenství/ Postup při instalaci Připojování kabelů ke svorkám Instalace Vyjmutí přístroje Odstraňování problémů Specifi kace 14 15 17 18 19 21 Funkce tuneru Ladění Režim ladění Paměť předvolených stanic Automatické ukládání do paměti Vyvolání stanic z paměti Monofonní příjem 10 Funkce CD přehrávače Přehrávání CD Rychlé převíjení vpřed a vzad Vyhledávání skladby Opakování skladby Přehrávání ukázek skladeb Náhodné přehrávání 12 2 | Česky KDC-234SG_00_Czech r1. Indd 2 05. 8. 23 11:55:10 AM Bezpečnostní pokyny 2VÝSTRAHA Abyste předešli nebezpečí požáru, pečlivě dodržujte následující pokyny: • Aby nedošlo ke zkratu, nevkládejte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. mince nebo kovové nástroje). Zamlžení optiky Po zapnutí vytápění vozidla se v chladném počasí může stát, že se optika CD přehrávače v přístroji orosí nebo zamlží. Tento stav se nazývá zamlžení optiky a CD pak přehrávat nelze. V takové situaci disk vyjměte a vyčkejte, až se zamlžení postupně odpaří. [. . . ] Zobrazení hodin bliká. 4 Nastavte hodiny Přepněte ovladač na [FM] nebo [AM]. Nastavte minuty Přepněte ovladač na [4] nebo [¢]. 5 Ukončete režim Nastavení hodin Stiskněte tlačítko [CLK]. Odnímatelný čelní panel Čelní panel je možné sejmout a odnést jej s sebou, což pomáhá odradit zloděje. Sejmutí čelního panelu Stiskněte tlačítko Release (Uvolnit). Čelní panel je odjištěn a lze jej sejmout. • Čelní panel je křehkým zařízením a může být úderem nebo ránou snadno poškozen. • Nevystavujte čelní panel přímým slunečním paprskům nebo vysokým teplotám a vlhkosti. Vyhněte se i místům, kde by se do přístroje mohla dostat voda nebo prach. Nasazení čelního panelu 1 Spojte výstupky na zařízení s drážkami na čelním panelu. Výstupky Drážky 2 Zatlačte na čelní panel tak, aby cvaklo zajištění. Čelní panel je nyní zajištěn na svém místě a zařízení je možno používat. Zvolte zobrazení "CD". • Je-li vloženo CD, svítí indikátor "IN". Rychlé převíjení vpřed a vzad Rychlé převíjení vpřed Podržte ovladač na [¢]. Tlačítko uvolněte v místě požadované reprodukce. Tlačítko uvolněte v místě požadované reprodukce. Pauza a přehrávání Stiskněte ovladač. Každým stisknutím knoflíku dojde k pauze a přehrávání. Vyjměte CD Stiskněte tlačítko [0]. Vyhledávání skladby Zvolte skladbu, kterou chcete poslouchat. Přepněte ovladač na [4] nebo [¢]. 12 | Česky KDC-234SG_00_Czech r1. Indd 12 05. 8. 23 11:55:14 AM Opakování skladby Opakování přehrávání skladby, kterou posloucháte. Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná a vypíná Opakování skladby. Pokud je zapnuté, indikátor "REP" svítí. Přehrávání ukázek skladeb Přehrání začátku každé skladby na disku, který posloucháte, a vyhledání skladby, kterou si chcete poslechnout. 1 Aktivujte Ukázky skladeb Stiskněte tlačítko [SCAN]. Indikátor "SCN" je aktivní. 2 Když najdete skladbu, kterou si chcete poslechnout, deaktivujte funkci Stiskněte tlačítko [SCAN]. Náhodné přehrávání Přehrávání všech skladeb na disku v náhodném pořadí. Stisknutím tohoto tlačítka se zapíná a vypíná Náhodné přehrávání. Je-li funkce zapnutá, indikátor "RDM" svítí. • Pokud přepnete ovladač na [¢], spustí se následující náhodně vybraná skladba. Česky | 13 KDC-234SG_00_Czech r1. Indd 13 05. 8. 23 11:55:14 AM Příslušenství/ Postup při instalaci Příslušenství 1 . . . . . . . . . . 1 2 . . . . . . . . . . 2 3 . . . . . . . . . . 1 • Pokud není zapnuté napájení (nebo je zapnuté, ale okamžitě ho vypnete), může se kabel reproduktoru zkratovat, nebo pokud se dotknul šasí vozu, může se aktivovat ochranná funkce. • Jestliže váš vůz nemá přípravu pro tuto speciální instalaci, obraťte se na prodejce Kenwood. • Jestliže má anténa ISO konektor, použijte výhradně převodní anténní adapter (ISO-JASO). • Ujistěte se, že jsou všechny spoje dobře zajištěné a zasunuté nadoraz. • Jestliže zapalování vozidla nedisponuje polohou ACC nebo kabel zapalování je připojen na trvalý zdroj napájení, např. kabel od baterie, nelze napájení přístroje ovládat zapalováním (tj. [. . . ] ☞ Nastavte kompenzaci hlasitosti, podle pokynů v části <Ovládání audio> (viz str. ✔ Jeden z kabelů reproduktorů může být někde ve vozidle poškozen šroubem. ☞ Zapojte kabely tak, aby byl výstupní konektor připojen k jinému reproduktoru. Všeobecně ? ? Nelze zapnout napájení. ☞ Až zkontroljete, že nejsou zkratovány kabely, nahraďte pojistku novou se stejnými hodnotami. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-234SG

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-234SG bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag