Návod k použití KENWOOD KDC-2031SA/G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD KDC-2031SA/G. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD KDC-2031SA/G bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD KDC-2031SA/G.


KENWOOD KDC-2031SA/G : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (400 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD KDC-2031SA/G (385 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD KDC-2031SA/G

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] RADIOPŘIJÍMAČ S CD PŘEHRÁVAČEM KDC-2031SA/G NÁVOD K POUŽITÍ Czech/00 (KEE) B64-2942-00_Czech_r3. Indd 1 04. 10. 1 9:33:41 PM Obsah Bezpečnostní pokyny Poznámky O CD discích Obecné funkce Napájení Výběr zdroje Řízení hlasitosti Atenuátor System Q Ovládání audio Nastavení zvuku Nastavení reproduktoru Zobrazení času Nastavení hodin Ovládání ztlumení podsvětlení displeje DSI (Disabled System Indicator) Odnímatelný čelní panel TEL Mute (umlčení) 3 4 5 6 Příslušenství/ Postup při instalaci 14 Připojování kabelů ke svorkám Instalace Vyjmutí přístroje Odstraňování problémů Specifi kace 15 17 18 19 21 Funkce tuneru Ladění Režim ladění Monofonní příjem Paměť předvolených stanic Automatické ukládání do paměti Vyvolání stanic z paměti 10 Funkce CD přehrávače Přehrávání CD Rychlé převíjení vpřed a vzad Vyhledávání skladby Opakování skladby Přehrávání ukázek skladeb Nahodilé přehrávání 12 2 | Česky B64-2942-00_Czech_r3. Indd 2 04. 10. 1 9:33:43 PM Bezpečnostní pokyny 2VÝSTRAHA Abyste předešli nebezpečí požáru, pečlivě dodržujte následující pokyny: • Aby nedošlo ke zkratu, nevkládejte do přístroje ani v něm nenechávejte kovové předměty (např. mince nebo kovové nástroje). Zamlžení optiky Po zapnutí vytápění vozidla se v chladném počasí může stát, že se optika CD přehrávače v přístroji orosí nebo zamlží. Tento stav se nazývá zamlžení optiky a CD pak přehrávat nelze. V takové situaci disk vyjměte a vyčkejte, až se zamlžení postupně odpaří. [. . . ] "CALL" zmizí a audio systém se opět aktivuje. 2 Nastavte DSI Zároveň s tlačítkem [1] a [3], stiskněte tlačítko [SRC]. Pokaždé, jakmile se dokončí krok 1 a 2, se zapne a vypne DSI. Odnímatelný čelní panel Čelní panel je možné sejmout a odnést jej s sebou, což pomáhá odradit zloděje. Sejmutí čelního panelu Stiskněte tlačítko Release (Uvolnit). Čelní panel je odjištěn a lze jej sejmout. • Čelní panel je křehkým zařízením a může být úderem nebo ránou snadno poškozen. Proto jej vždy uchovávejte v přiloženém speciálním pouzdře. • Nevystavujte čelní panel ani pouzdro přímým slunečním paprskům nebo vysokým teplotám a vlhkosti. Zvolte zobrazení "CD". • Je-li vloženo CD, svítí indikátor "IN". Rychlé převíjení vpřed a vzad Rychlé převíjení vpřed Podržte ovladač na [¢]. Tlačítko uvolněte v místě požadované reprodukce. Tlačítko uvolněte v místě požadované reprodukce. Pauza a přehrávání Stiskněte ovladač. Každým stisknutím knoflíku dojde k pauze a přehrávání. Vyjměte CD Stiskněte tlačítko [0]. Vyhledávání skladby Zvolte skladbu, kterou chcete poslouchat. Přepněte ovladač na [4] nebo [¢]. 12 | Česky B64-2942-00_Czech_r3. Indd 12 04. 10. 1 9:33:57 PM Opakování skladby Opakování přehrávání skladby, kterou posloucháte. Stiskem tohoto tlačítka se zapíná a vypíná Opakování skladby. Je-li jednotka zapnutá, indikátor "REP" svítí. Přehrávání ukázek skladeb Přehrání začátku každé skladby na disku, který posloucháte a vyhledání skladby, kterou si chcete poslechnout. 1 Aktivujte Ukázky skladeb Stiskněte tlačítko [SCAN]. Svítí kontrolka "SCN". 2 Když najdete skladbu, kterou si chcete poslechnout, deaktivujte funkci Stiskněte tlačítko [SCAN]. Nahodilé přehrávání Přehrávání všech skladeb na disku v nahodilém pořadí. Stiskem tohoto tlačítka se zapíná a vypíná Nahodilé přehrávání. Je-li jednotka zapnutá, indikátor "RDM" svítí. • Pokud přepnete ovladač na [¢], spustí se výběr následující skladby. Česky | 13 B64-2942-00_Czech_r3. Indd 13 04. 10. 1 9:33:58 PM Příslušenství/ Postup při instalaci Příslušenství 1 . . . . . . . . . . 1 2 . . . . . . . . . . 2 3 . . . . . . . . . . 1 Postup při instalaci 1. Aby nedošlo ke zkratu, vyjměte klíč ze zapalování a z baterie odpojte svorku -. Vstupy a výstupy každé části správně zapojte. Konektor B na kabelovém svazku připojte k reproduktorovému kabelu vašeho vozu. Konektor A na kabelovém svazku připojte k externí napájecí zásuvce vašeho vozu. Stiskněte tlačítko reset. • Pokud se nezapne napájení (nebo se zapne, ale okamžitě se vypne), může docházet ke zkratu v kabelu reproduktoru nebo se může dotýkat kostry vozidla a aktivuje se tak bezpečnostní funkce. • Jestliže váš vůz nemá přípravu pro tuto speciální instalaci, obraťte se na prodejce Kenwood. [. . . ] ☞ Kabely připojte správně, řiďte se podle části <Připojování kabelů ke svorkám>. Funkce umlčení telefonem se zapíná, ačkoliv kabel umlčení telefonem není vůbec připojen. ✔ Kabel umlčení telefonem se dotýká kovové části vozidla. ☞ Zabraňte dotyku kabelu umlčení telefonem s kovov ými částmi vozidla. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD KDC-2031SA/G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD KDC-2031SA/G bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag