Návod k použití KENWOOD DPX304

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD DPX304. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD DPX304 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD DPX304.


KENWOOD DPX304 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2917 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD DPX304 (2844 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD DPX304

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Umožní vám přístroj optimálně využít a prodloužit jeho životnost. Návod si pečlivě uschovejte pro další použití. Před pořizováním důležitých snímků se s fotoaparátem seznamte a pořiďte několik zkušebních snímků. Obrázky displeje a fotoaparátu použité v tomto návodu k obsluze vznikly během vývojové fáze a mohou se lišit od finálního výrobku. [. . . ] Tuto možnost vyberte, je-li vaší prioritou plynulé zobrazení. 90, 91 Displayed Grid Picture Mode Settings Histogram Settings Mode Guide — — 90 15 Live View Boost — — Frame Rate Art LV Mode — U Disp/8/PC Možnost Flicker reduction Popis MENU c U g — LV Close Up Mode Peaking Settings Backlit LCD Sleep Auto Power Off 8 (pípnutí) USB Mode Omezuje efekt blikání za určitého osvětlení, například při osvětlení zářivkami. Když blikání není potlačeno nastavením [Auto], nastavte [50Hz] nebo [60Hz] podle běžně dostupné frekvence napájení v oblasti, ve které fotoaparát používáte. [mode1]: Namáčknutím tlačítka spouště zrušíte přiblížení. [mode2]: Přiblížení se nezruší při namáčknutí tlačítka spouště. Umožňuje přepínání rozhraní barev mezi černou a bílou. Pokud po stanovenou dobu nebude provedena žádná akce, podsvícení kvůli úspoře stavu baterie pohasne. Pokud je vybrána možnost [Hold], podsvícení zůstane aktivní. Pokud po stanovenou dobu nebude provedena žádná akce, fotoaparát přejde do režimu spánku (úspora energie). Fotoaparát lze znovu aktivovat namáčknutím tlačítka spouště. Volbou nastavení [Off] lze vypnout zvukovou signalizaci aretace ostření při namáčknutí spouště. Zvolí režim pro připojení fotoaparátu k počítači nebo tiskárně. Také je vhodná pro sekvenční snímání (str. 43) a snímání se samospouští („Sekvenční snímání a použití samospouště“ (str. Zvolte nejkratší expoziční dobu dostupnou při použití blesku. Zvolíte-li nastavení [On], hodnota se přičte k hodnotě expoziční kompenzace a provede se ovládání intenzity blesku. c — 58 — — — — — — W # Custom Možnost # X-Sync. # Slow Limit w+F W g 91 91 37, 57 X K/Color/WB Možnost K Set Popis MENU c X g Můžete vybrat režim kvality obrazu JPEG z kombinací tří velikostí obrazu a čtyř kompresních poměrů. 1) Tlačítky HI vyberte kombinaci ([K1]– [K4]) a změnu proveďte tlačítky FG. 2) Stiskněte tlačítko Q. Back D Set 1 2 3 4 Y SF X F W N F W SF 56 Pixel Count Set Velikost snímku Komprimační poměr Pixel Count Zvolte počet pixelů pro snímky velikosti [X] a [W]. 1) Vyberte možnost [Pixel Count] v Uživatelské nabídce c na kartě X. 2) Vyberte možnost [Xiddle] nebo [Wmall] a stiskněte tlačítko I. 3) Zvolte počet pixelů a stiskněte tlačítko Q. Back Set Pixel Count Xiddle Wmall 2560×1920 1280×960 4 Funkce nabídky (Uživatelské menu) 56 Shading Comp. WB All > W Keep Warm Color #+WB Color Space Vyberete-li nastavení [On], provede se korekce vinětace podle typu objektivu. [. . . ] Toto telekomunikační zařízení je v souladu s požadavky technických standardů NTC. Pro zákazníky v Mexiku Na používání tohoto zařízení se uplatní dvě následující podmínky: (1) Vybavení nebo zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) vybavení nebo zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz. Pro zákazníky ze Singapuru: Odpovídá IDA Standard DB104634 12 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ CS 143 Ochranné známky • Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. • Macintosh je ochranná známka společnosti Apple Inc. • Logo SDXC Logo je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC. • Eye-Fi je ochranná známka společnosti Eye-Fi, Inc. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD DPX304

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD DPX304 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag