Návod k použití KENWOOD DNX9210BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD DNX9210BT. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD DNX9210BT bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD DNX9210BT.


KENWOOD DNX9210BT : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1034 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD DNX9210BT (3228 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD DNX9210BT

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DNX9210BT NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGA NÍHO SYSTÉMU GPS NAVIGA NÍ SYSTÉM GPS © B64-4948-08C Obsah Licenční dohody s koncovým uživatelem 4 Začínáme Používání navigačního systému Pomoc, když ji potřebujete 10 10 10 Najdi a jeď! Nalezení restaurace Sledování trasy Přidání pomocného bodu Použití objížďky Zastavení trasy 11 11 12 12 12 12 Hlavní stránky Zobrazení stránky Mapa Používání funkce myTrends Trasový počítač Vynulování informací o cestě Stránka Seznam odboček Stránka Další odbočka Zobrazení křižovatky Stránka s informacemi o GPS 17 17 17 17 17 18 18 18 18 Kam vést? Nalezení v blízkosti jiné pozice Možnosti stránky Jet! Nalezení adresy Nalezení místa hláskováním názvu Používání klávesnice na displeji Nalezení míst v jiné oblasti Upřesnění hledání 13 13 13 13 14 14 14 14 Vytvoření a úprava tras Vytvoření nové vlastní trasy Úprava vlastních tras Uložení a úprava aktivní trasy Navigace podle uložené trasy Odstranění všech uložených tras Zastavení na trase Přidání objížďky k trase Použití objížďky kolem určitých oblastí Přidání vlastní objížďky Použití náhledu více tras Používání funkce trafficTrends 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 Oblíbené Uložení nalezených míst Uložení aktuální pozice Nastavení domovské destinace Zobrazení uložených míst Úprava uložených míst Odstranění Oblíbené položky 15 15 15 15 16 16 16 Používání funkce ecoRoute™ Informace o funkci ecoRoute Vytvoření profilu vozidla Vynulování profilu vozidla Kalibrace spotřeby paliva Používání funkce ecoChallenge Skóre funkce ecoChallenge Skrytí skóre funkce ecoChallenge Vynulování skóre Zobrazení úspory paliva Zpráva o ujetých kilometrech Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech Export zprávy o ujetých kilometrech Nastavení tras s menší spotřebou paliva 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 2 Návod k použití navigačního systému GPS Dopravní informace Vysvětlení dopravních informací FM TMC Doprava ve vaší oblasti Doprava na vaší trase Zobrazení mapy dopravy Zobrazení zpoždění na trase 23 23 23 23 23 23 Dodatek Aktualizace softwaru Aktualizace mapových dat Bezpečnostní kamery Uživatelské body zájmu (Points of Interest – POI) Hledání uživatelských bodů zájmu Odstranění uživatelských bodů zájmu Uložení protokolů cest 26 26 26 26 27 27 27 27 Přizpůsobení nastavení Přizpůsobení navigačního systému Změna nastavení systému Změna nastavení mapy Změna nastavení navigace Úprava nastavení displeje Předvolby trasy Aktualizace nastavení času Nastavení jazyků Přidání zabezpečení 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 Ikony použité v této příručce Příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro předcházení úrazům a potenciálně nebezpečným situacím. Text obsahuje zvláštní pokyny, dodatečná vysvětlení, omezení a odkazy na stránky. Symboly použité v návodu Pokud jste vyzváni ke „stisknutí“ nějaké položky na displeji, použijte k tomu prst. Malé šipky (>), které se používají v textu, vyzývají ke stisknutí řady položek. Například pokud je v textu uvedeno „Stiskněte možnost Kam vést?> Oblíbené“, měli byste stisknout možnost Kam vést? [. . . ] 2 Vyberte jednu z možností vyhledávání. Upřesnění hledání Pokud chcete hledání upřesnit, můžete vyhledávat poblíž jiného města. 3 Zadejte část názvu a stiskněte možnost Hotovo. Používání klávesnice na displeji Jakmile se objeví klávesnice na displeji, stiskněte písmeno nebo číslo, které chcete zadat. • Stisknutím ikony zadáte mezeru. • Stisknutím ikony odstraníte znak nebo stisknutím • Stisknutím ikony a podržením odstraníte celé zadání. • Stisknutím možnosti • Stisknutí tlačítka &?% umožňuje zadat zvláštní znaky. 14 Návod k použití navigačního systému GPS Oblíbené Všechna svá oblíbená místa si můžete uložit do oblíbených položek. Do oblíbených položek si můžete uložit také svou domovskou destinaci. Uložení nalezených míst 1 Jakmile naleznete místo, které chcete uložit, stiskněte možnost Uložit na stránce Jet! Uložení aktuální pozice 1 Stiskněte možnost Zobrazit mapu. Pozice se uloží do Oblíbených. 3 Stiskněte možnost Uložit pozici. Nastavení domovské destinace Jako domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které se vracíte nejčastěji. 2 Zvolte možnost. • Zadat vlastní adresu – pomocí klávesnice na displeji zadejte adresu pozice. • Použít aktuální pozici – jako domovská destinace se nastaví vaše aktuální pozice. • Zvolit z naposledy nalezených – vyberte pozici z naposledy nalezených pozic. Po nastavení domovské destinace stiskněte možnost Nástroje > Moje data > Nastavit domovskou destinaci. Česky 15 Oblíbené Zobrazení uložených míst 1 Stiskněte možnost Kam vést? 3 Stiskněte kategorii. Odstranění Oblíbené položky 1 Stiskněte možnost Nástroje > Moje data. 3 Vyberte oblíbenou položku, která se má odstranit. 4 Stiskněte možnost Odstranit. Úprava uložených míst 1 Stiskněte možnost Kam vést? 5 Stiskněte položku, kterou chcete upravit. • Změnit název – pomocí klávesnice na obrazovce zadejte nový název pozice. • Změnit symbol mapy – stiskněte nový symbol. • Změnit telefonní číslo – zadejte telefonní číslo. • Změnit kategorie – vytvořte nebo změňte kategorii, ve které je pozice uložena. 16 Návod k použití navigačního systému GPS Hlavní stránky Tato část obsahuje podrobnosti o stránce Mapa, Trasový počítač, Seznam odboček, Asistent řazení do jízdních pruhů a stránce s informacemi o GPS. Zobrazení stránky Mapa Stisknutím možnosti Zobrazit mapu otevřete mapu. Pokud chcete zobrazit více informací, než je uvedeno níže, stiskněte odpovídající místo na mapě. Ikona vozidla ukazuje vaši aktuální pozici. 3 Několikrát po sobě navštivte oblíbenou položku. 4 Pokud se informace funkce myTrends zobrazí na ukazateli navigace, zobrazíte jeho stisknutím informace o trase. ➊ ➎ ➏ ➋ ➐ ➌ ➍ ⁄ • Při prvním použití navigačního systému funkce myTrends nefunguje. Abyste mohli funkci myTrends používat efektivně, musí být vaše frekventované cíle označeny jako oblíbené a pravidelný vzor řidičských návyků musí být založen na pravidelných jízdách po dobu tří dnů. ➊ Vzdálenost k další odbočce. Stisknutím zobrazíte a poslechnete si informace o další odbočce. V této oblasti se rovněž zobrazí pomocný pruh. Trasový počítač Trasový počítač zobrazuje aktuální rychlost a poskytuje užitečné statistiky o cestě. [. . . ] Některé databáze uživatelských bodů zájmu obsahují různé výstražné informace k určitým bodům, jako jsou například bezpečnostní kamery nebo oblasti, kde se pohybují děti školního věku. Jakmile se budete k takovému místu blížit, zařízení vás na něj upozorní. Odpovídáte za to, že použití informací o bezpečnostních kamerách je v souladu se zákony vaší země. Hledání uživatelských bodů zájmu Chcete-li zobrazit uživatelské body zájmu načtené ve vašem navigačním systému, stiskněte možnost Kam vést?> Doplňky > Uživatelské body zájmu. Odstranění uživatelských bodů zájmu Chcete-li z navigačního systému odstranit všechny uživatelské body zájmu, stiskněte možnost Nástroje > Moje data > Odstranit uživatelské body zájmu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD DNX9210BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD DNX9210BT bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag