Návod k použití KENWOOD DNX8220BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD DNX8220BT. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD DNX8220BT bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD DNX8220BT.


KENWOOD DNX8220BT : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1136 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD DNX8220BT (9038 ko)
   KENWOOD DNX8220BT INSTALLATION MANUAL (326 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD DNX8220BT

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX8220BT DNX7220 NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS © B64-4151-08 190-00905-41_0B. indd 1 2/21/2008 11:37:56 AM Obsah Bezpečnostní pokyny a důležité informace Začínáme Úvodní nastavení 8 8 4 Najdi a běž!Nalezení restaurace Sledování trasy 9 9 10 Mapa a ostatní nástroje Zobrazení obrazovky Mapa Obrazovka Počítač ukaz. cestu Obrazovka Seznam odboček Stránka s informacemi o GPS 15 15 15 16 16 Kam vést?Nalezení adresy Nalezení místa pomocí mapy Porozumění stránce s informacemi Nalezení naposledy nalezených míst Nalezení míst v jiné oblasti Zúžení výběru 11 11 11 12 12 12 12 Moje pozice Uložení nalezených míst Uložení aktuální pozice Nastavení domovské destinace Nalezení uložených míst Úprava uložených míst Odstranění uloženého místa 13 13 13 13 14 14 14 Vytvoření a úprava tras Vytvoření nové uložené trasy Úprava uložené trasy Přidání průjezdní destinace Pomocný bod k trase Uložení aktivní trasy Navigace podle uložené trasy Nový výpočet trasy Odstranění všech uložených tras Zastavení na trase Přidání objížďky k trase Přidání objížděk 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 2 Návod k použití navigačního systému GPS DNX7220/DNX8220BT 190-00905-41_0B. indd 2 2/21/2008 11:38:00 AM Použití protokolů Úprava protokolu prošlé trasy Použití protokolu ujetých mil Dopravní informace Zobrazení dopravních událostí Objíždění dopravní situace Dopravní symboly Změna dopravních nastavení Přidání odběru přijímače dopravních informací 19 19 19 20 20 20 21 21 22 Změny nastavení Změna obecných nastavení Změna nastavení mapy Změna nastavení navigace Úprava dopravních nastavení Zobrazení informací (syst. [. . . ] Nepřerušovaný sloupec označuje, že GPS satelit je připraven k použití. Nastavení GPS Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko Nastavení > Obecné > GPS. GPS můžete nastavit rovněž stiskem tlačítka Nastavení GPS na stránce s informacemi o GPS. • Použití uvnitř–stiskem tlačítko Ano vypnete přijímač GPS. • Nastavit pozici–nastavení pozice, pokud je povolena možnost Použití uvnitř. • WAAS/EGNOS–povolit nebo zakázat systémy WAAS/EGNOS. WAAS a EGNOS jsou satelitní systémy a systémy pozemních stanic, které poskytují korekce GPS signálů a tím zajišťují ještě vyšší stupeň přesnosti pozice. Více informací o systémech WAAS a EGNOS naleznete na webové stránce www. garmin . com/aboutGPS/waas. html. Stránka Další odbočka • Pokud si chcete prohlédnout všechny odbočky během trasy, a . Stiskněte tlačítko a , stiskněte tlačítko pokud na mapě chcete zvětšit nebo zmenšit odbočku. 16 Návod k použití navigačního systému GPS DNX7220/DNX8220BT 190-00905-41_0B. indd 16 2/21/2008 11:38:27 AM Vytvoření a úprava tras Tato část popisuje postup vytvoření a přizpůsobení tras. Vytvoření nové uložené trasy Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko Nástroje > Moje data > Trasy. 2 Zvolte jednu z možností a stiskněte tlačítko Další. 3 Zvolte jednu z možností a stiskněte tlačítko Další. 4 Pokud chcete přidat zastávku, stiskněte tlačítko Ano, potom stiskněte tlačítko Další. 5 Zvolte své předvolby řazení a výpočtu trasy a stiskněte tlačítko Další. 6 Stiskněte tlačítko Dokončit. Přidání průjezdní destinace Pomocný bod k trase Při vytváření trasy můžete k této trase přidat průjezdní body (zastávky). Přidávat body můžete i během úpravy trasy, jak je uvedeno níže. Pro zahájení úprav trasy postupuje podle pokynů uvedených na předchozí straně. Po dokončení stiskněte tlačítko Hotovo. • Automatické uspořádání–seřadí body tak, aby trasa byla co nejkratší. • Odebrat–stiskněte bod, který chcete odebrat, a potom stiskněte tlačítko Odebrat. • Změna pořadí–stiskněte bod, který chcete přemístit, a poté stiskněte tlačítko Přemístit nahoru nebo Přemístit dolů. • Zobrazit–umožňuje zobrazit stránku s informacemi o libovolném bodě na trase. Podrobnosti o stránce s informacemi najdete na straně 12. Úprava uložené trasy Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko Nástroje > Moje data > Trasy. 4 Stiskněte položku a proveďte úpravy. • Přejmenovat–zadejte nový název trasy pomocí klávesnice na displeji. • Upravit/zobrazit body–přidejte, uspořádejte, odeberte a zobrazte body trasy a změňte jejich pořadí. [. . . ] Některé uživatelské databáze s body zájmu obsahují různé výstražné informace k určitým bodům, jako jsou například bezpečnostní kamery nebo oblasti, kde se pohybují děti školního věku. Jakmile se budete k takovému místu blížit, přístroj vás na něj upozorní. Aktualizace mapových dat Navigační systém vás bude při spuštění pravidelně upozorňovat, jakmile bude předem nahrané mapy považovat za zastaralé. Kartu SD s aktualizovanými mapovými daty si můžete zakoupit u společnosti Garmin nebo se obrátit na prodejce společnosti Kenwood nebo servisní středisko společnosti Kenwood, kde vám sdělí podrobnosti. Aktualizace mapových dat: 1 Přejděte na webové stránky www. garmin. com/Kenwood. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD DNX8220BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD DNX8220BT bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag