Návod k použití KENWOOD DNX7230DAB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD DNX7230DAB. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD DNX7230DAB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD DNX7230DAB.


KENWOOD DNX7230DAB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1140 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD DNX7230DAB (3746 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD DNX7230DAB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DNX7230DAB DNX5230BT DNX5230DAB DNX4230BT DNX4230DAB NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS © IM366_Nav_E_Cs_00 Obsah Licenční dohody s koncovým uživatelem 4 Navigace Zahájení trasy Náhled více tras Jízda po trase Používání navigační mapy Přidání bodu k trase Použití objížďky Zastavení trasy Aktualizace rychlostních limitů Používání navržených tras Používání služeb u dálnice Hledání služeb u dálnice Navigace na dálnici Používání funkce Najít vpředu Funkce vyhnutí se silnicím Přidání vlastní oblasti objížďky Objížďka cesty Deaktivování vlastních objížděk Odstranění vlastních objížděk Aktivace pokročilých objížděk Použití objížďky kolem určitých oblastí Navigace mimo silnice 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 Začínáme Používání navigačního systému Pomoc, když ji potřebujete Hledání v tématech nápovědy Ikony stavové lišty Družicové signály Příjem satelitních signálů GPS Používání tlačítek na displeji Používání klávesnice na displeji Přidání zkratky Odebrání zkratky 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 Hledání poloh Hledání polohy podle kategorie Vyhledávání v kategorii Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání Změna oblasti vyhledávání Hledání čerpacích stanic a cen Hledání adresy Hledání města Hledání křižovatky Hledání polohy pomocí souřadnic Hledání polohy prohlížením mapy Hledání polohy pomocí rychlého vyhledávání Uložení domovské destinace Cesta domů Úprava informací o domovské destinaci Hledání naposledy nalezených míst Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh Hledání parkoviště Nastavení simulované polohy Uložení polohy Uložení aktuální polohy Zahájení trasy k oblíbené poloze. Úprava oblíbené polohy Přiřazení kategorií k oblíbené poloze Odstranění oblíbené polohy 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 Stránky Mapa Přizpůsobení vrstev mapy Zobrazení protokolu cesty Změna datového pole mapy Změna perspektivy mapy Přizpůsobení tlačítek mapy Odstranění tlačítek z mapy Zobrazení seznamu odboček Zobrazení celé trasy na mapě Zobrazení další odbočky Prohlížení křižovatek Zobrazení dopravních upozornění Zobrazení informací o cestě Vynulování informací o cestě Zobrazení aktuálních informací o poloze Hledání služeb v okolí Získání popisu trasy do aktuální polohy 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 2 Návod k použití navigačního systému GPS Používání aplikací Informace o aplikaci Smartphone Link Stažení aplikace Smartphone Link Připojení k aplikaci Smartphone Link Odesílání polohy z telefonu Vypnutí hovorů během připojení Informace o službách Garmin Live Předplatné služeb Garmin Live Informace o funkci ecoRoute Vytvoření profilu vozidla Vynulování profilu vozidla Kalibrace spotřeby paliva Používání funkce ecoChallenge Skóre funkce ecoChallenge Skrytí skóre funkce ecoChallenge Vynulování skóre Zobrazení spotřeby paliva Zpráva o ujetých kilometrech Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech Export zprávy o ujetých kilometrech Nastavení tras s menší spotřebou paliva Zobrazení zpráv myGarmin Zobrazení předpovědi počasí Zobrazení počasí poblíž jiného města Zobrazení meteorologického radaru Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí Kontrola stavu vozovky Plánování cesty Úprava plánu cesty Navigace k oblíbené trase Úprava oblíbené cesty Zobrazení předchozích tras a cílů Použití světového času Zobrazení mapy světa Hledání parkoviště 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 29 29 29 29 Dopravní informace 30 Aktivaci předplatného pro dopravní informace 30 Porozumění dopravním informacím 30 Příjem dopravních informací pomocí aplikace Smartphone Link 30 Informace o ikoně Doprava 30 Doprava na vaší trase 31 Zobrazení dopravy na vaší trase 31 Ruční nastavení vyhnutí se husté dopravě na trase 31 Cesta jinou trasou 31 Zobrazení dopravy na mapě 31 Hledaní zpoždění na trase 31 Zobrazení dopravní nehody na mapě 31 Porozumění dopravním informacím 31 Informace o dopravních kamerách 32 Uložení dopravní kamery 32 Zobrazení dopravní kamery 32 Přidání předplatného pro dopravní informace 32 Přizpůsobení nastavení Přizpůsobení navigačního systému Změna nastavení mapy Aktivace map Změna nastavení navigace Úprava nastavení displeje Předvolby trasy Aktualizace nastavení času Nastavení jazyků Přidání zabezpečení Nastavení zařízení a soukromí Obnovení nastavení 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 Dodatek Aktualizace softwaru Aktualizace mapových dat Bezpečnostní kamery Uživatelské ody zájmu (Points of Interest – POI) Hledání bodů zájmu 35 35 35 35 36 36 Ikony použité v této příručce Příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro předcházení úrazům a potenciálně nebezpečným situacím. Text obsahuje zvláštní pokyny, dodatečná vysvětlení, omezení a odkazy na stránky. Česky 3 Licenční dohody s koncovým uživatelem Softwarová licenční dohoda POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE DNX7230DAB / DNX5230BT / DNX5230DAB / DNX4230BT / DNX4230DAB SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ DOHODY. a její dceřiné společnosti (dále jen „Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě (dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok, vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran. Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami o autorských právech. [. . . ] 2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížď ku. > Služby u 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost Další. 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost Další. Zvolená oblast je na mapě vystínována. 2 Pomocí šipek zvolte nadcházející sjezd. 4 Vyberte bod zájmu. Navigace na dálnici 1 Na mapě vyberte možnost dálnice > . 2 Vyberte možnost Jet!. Používání funkce Najít vpředu Pokud následující sjezd hledané služby nenabízí, můžete vyhledávat dále po trase. 1 Během navigace po trase zvolte na mapě možnost > Služby u dálnice. 2 Vyberte záložku služby u dálnice, která se nenachází na následujícím sjezdu. > zobrazíte další 6 Vyberte možnost Hotovo. Objížď ka cesty 1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížď ky. 3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost Další. 4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další. 5 Vyberte možnost Hotovo. Funkce vyhnutí se silnicím 1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Objížď ky. 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost Uložit. Deaktivování vlastních objížděk Uživatelskou objížďku můžete zakázat, aniž byste ji odstranili. 1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížď ky. 3 Zvolte možnost > Zakázat. Česky 19 Navigace Odstranění vlastních objížděk 1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížď ky. 2 Zvolte možnost: • Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte . možnost • Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a > Odstranit. zvolte možnost Navigace mimo silnice Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim Mimo silnice. 2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit. Trasa bude přepočítána jako přímá trasa do polohy. Aktivace pokročilých objížděk Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Pokročilé objížď ky. Použití objížď ky kolem určitých oblastí Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se stavbami, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu. 2 Na mapě zvolte možnost > Objížď ka. 3 Vyberte možnost Příštích 0, 5 mil na trase, Příští 2 míle na trase, Příštích 5 mil na trase nebo Objížď ka cesty nebo cest na trase. [. . . ] Kdykoliv si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné. Každý region, který si zakoupíte, má své datum ukončení platnosti. Aktualizace mapových dat Aktualizovaná mapová data si můžete zakoupit u společnosti Garmin nebo můžete požádat o podrobnosti prodejce společnosti Kenwood či servisní středisko společnosti Kenwood. 1 Přejděte na webové stránky www. garmin. com/Kenwood. 3 Mapu aktualizujte podle pokynů na webových stránkách. Česky 35 Dodatek Uživatelské ody zájmu (Points of Interest – POI) Databáze s body zájmu si můžete ručně stáhnout od různých společností na Internetu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD DNX7230DAB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD DNX7230DAB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag