Návod k použití KENWOOD DNX7200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD DNX7200. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD DNX7200 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD DNX7200.


KENWOOD DNX7200 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7557 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD DNX7200 (5900 ko)
   KENWOOD DNX7200 INSTALLATION MANUAL (1263 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD DNX7200

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DNX7200 NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS PŘÍRUČKA K INSTALACI ZAŘÍZENÍ B64-3809-08 190-00771-41_0A. indd 1 2/7/2007 5:41:03 PM UPOZORNĚNÍ Předtím, než spustíte váš navigační systém Kenwood určený do auta, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Vždy potom postupujte podle pokynů, které jsou zde obsaženy. Společnost Kenwood není odpovědná za potíže nebo nehody, které vyplývají z nedodržení pokynů uvedených v této příručce. Garmin® je registrovanou obchodní značkou společnosti Garmin Ltd. nebo jejích poboček a nesmí být použita bez výslovného povolení společnosti Garmin. [. . . ] Upravit/změnit body (Edit/Review Points) — přidat, uspořádat, odebrat, změnit pořadí a změnit body jedné trasy. Více informací naleznete na následující straně. Změnit předvolby (Change Preference) — změnit předvolby výpočtu na Kratší čas, Kratší vzdálenost nebo Off-road. Odstranit trasu (Delete Route) — odstraní tuto trasu. Návod k použití navigačního systému GPS DNX7200 15 190-00771-41_0A. indd 15 2/7/2007 5:41:19 PM Vytvořit a upravit Trasy Přidat zastávky k vaší trase Při vytváření můžete na trasu přidávat průběžné body (také nazývané body na trase nebo zastávky). Pro zahájení úprav trasy postupuje podle pokynů uvedených na předchozí straně. ➊ Stiskněte tlačítko Upravit/změnit ➋ Stiskněte tlačítko Přidat (Add). body (Edit/Review Points). ➌ Stiskněte místo, kam chcete bod přidat. ➍ Stiskněte způsob a potom vyberte ➎ Přidejte body dle uvážení. Po — seřadí body tak, aby trasa byla co nejkratší. dokončení stiskněte tlačítko Hotovo. bod. Automatické uspořádání (Auto Arrange) Odebrat (Remove) — stiskněte bod, který chcete odebrat, a potom stiskněte tlačítko Odebrat. Změna pořadí (Re-order) — stiskněte bod, který chcete přemístit, a poté stiskněte tlačítko Přemístit nahoru nebo Přemístit dolů. Po dokončení stiskněte tlačítko Hotovo (Done). 16 Návod k použití navigačního systému GPS DNX7200 190-00771-41_0A. indd 16 2/7/2007 5:41:20 PM Vytvořit a upravit Trasy Uložit aktivní trasu Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko Volby (Tools) > Me udaje (My Data) > Trasy (Routes) > Uložit aktivní trasu (Active Route). Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko Volby > Me udaje > Trasy > Navigovat podle uložené trasy (Navigate Saved Route). Stiskněte trasu, podle které chcete navigovat. Přidat k trase objížďku od Navigovat podle uložené trasy Nový výpočet trasy Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko Volby > Me udaje > Trasy > Přepočítat trasu (Recalculate Route). Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko Volby > Me udaje > Trasy > > Odstranit všechny uložené trasy (Delete All Saved Routes). Odstranit všechny uložené trasy Zastavit vaši trasu Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko Stop. Potom stiskněte tlačítko Ano (Yes). Pokud potřebujete odbočit z aktuální trasy, otevřete obrazovku Menu a stiskněte tlačítko Objížďka (Detour). 1 kilometr, 5 kilometrů, nebo 10 kilometrů — vyberte vzdálenost objížďky. Například pokud je na dopravních značkách napsáno, že je ulice zavřena v úseku pěti kilometrů, ze seznamu stiskem vyberte možnost 5 kilometrů. Navigační systém přepočítá vaší trasu na dalších pět kilometrů. Objížďka po cestách na trase (Detour by Road(s) In Route — zvolte cesty na vaší trase, kterým se chcete vyhnout. Pokud je například nájezd na dálnici uzavřen, ze seznamu silnic vyberte daný nájezd. Navigační systém přepočte trasu bez tohoto nájezdu. Objížďka z důvodu události na trase (Detour by Traffic Event on Route) — pokud používáte FM přijímač dopravních informací, můžete se vyhnout nepříznivé situaci na trase. Odebrat všechny objížďky (Remove All Detours) — stiskněte toto tlačítko a odeberete všechny objížďky zadané pro danou trasu. Návod k použití navigačního systému GPS DNX7200 17 190-00771-41_0A. indd 17 2/7/2007 5:41:20 PM Vytvořit a upravit Trasy Přidat vyhýbání Na obrazovce Menu stiskněte tlačítko Nastavit (Settings) > Navigace (Navigation) > > Nastavení vyhnutí (Avoidance Setup). [. . . ] Tato funkce umožňuje, aby přístroj průběžně vyhledával lepší trasu k vašemu cíli. Funkci Průběžné automatické vyhledávání trasy využijete, pokud dojde k dopravní nehodě nebo pokud je přístup na odbočky na vaší trase časově omezen. se na vaší mapě zobrazí, pokud je k dispozici lepší trasa než ta, po které momentálně jedete. Nastaveni vyhnuti — viz strana 18. Detailní mapy — zobrazí informace o předem nahraných podrobných mapách. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD DNX7200

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD DNX7200 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag