Návod k použití KENWOOD DNX4230BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD DNX4230BT. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD DNX4230BT bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD DNX4230BT.


KENWOOD DNX4230BT : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3653 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD DNX4230BT (3746 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD DNX4230BT

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 5 Zámek krytu prostoru na baterie a kartu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 56 * V této příručce představuje ikona j operace prováděné pomocí ovládacího kolečka. 2 CS 1 Příprava na fotografování 9 F (Nahoru)/ Tlačítko F (Expoziční kompenzace) (str. 11, 25, 31) Tlačítko I (Vpravo)/ # Tlačítko (Blesk) (str. 10, 14 – 15, 25) • Otočením vyberte požadovanou možnost. G (Dolů)/ jY (Sekvenční snímání/samospoušť) (str. [. . . ] 2) Zvolte počet pixelů a stiskněte tlačítko Q. Back Set Pixel Count Xiddle Wmall 3200×2400 1280×960 34 CS 53 Y Record Možnost Název souboru Popis MENU c Y g [Auto]: I po vložení nové karty budou zachována čísla souborů z karty předchozí. Číslování souborů bude pokračovat od posledního použitého čísla nebo od nejvyššího čísla na kartě. [Reset]: Po vložení nové karty budou složky číslovány od hodnoty 100 a názvy souborů od 0001. Pokud je vložena karta, která již obsahuje snímky, čísla souborů budou začínat od čísla následujícího po nejvyšším čísle souboru na kartě. MENU Popis Vyberete-li nastavení [Off], videosekvence budou nahrávány beze zvuku. c — 4 Úprava nastavení fotoaparátu Z Movie Možnost Movie R Omezení ruchu větru Z g — — b K Utility Možnost Pixel Mapping Nastavení dotykového displeje Touch Calibration Eye-Fi* Popis MENU c b g 71 — — 72 Funkce kalibrace snímače umožňuje přístroji zkontrolovat a nastavit obrazový snímač a funkce zpracování obrazu. Výběrem možnosti [Off] lze dotykový displej deaktivovat. Umožňuje aktivovat nebo deaktivovat odesílání při použití karty Eye-Fi. * Používejte v souladu s místními předpisy. Na palubě letadel a na jiných místech, kde je zakázáno používání bezdrátových zařízení, vyjměte kartu Eye-Fi z fotoaparátu nebo pro položku [Eye-Fi] vyberte možnost [Off]. Fotoaparát nepodporuje „nekonečný“ režim Eye-Fi. 54 CS   Funkce F MENU c S [F funkce] Tlačítku Fn můžete přiřadit libovolný počet z následujících funkcí. Zaškrtněte políčka funkcí, které chcete přiřadit. • Všechny televizory nemusí podporovat všechny popsané funkce. Výběr zobrazení ovládacího panelu (K Control Settings) Vyberte ovládání zobrazené v každém z režimů snímání. Zobrazené ovládací prvky lze změnit zaškrtnutím políček. A Change Color Saturation 4 Úprava nastavení fotoaparátu INFO IS OFF INFO i WB WB AUTO AUTO 4:3 LF WB Auto Cancel HD P AUTO AUTO n Živý průvodce Živé ovládání P/A/S/M/P IS OFF i WB WB AUTO AUTO 4:3 LF WB Auto HD P AUTO AUTO n Živé ovládání ART/SCN Nabídka uměleckých filtrů ART 1 1 Pop Art INFO Portrait IS OFF INFO i SCN 1 WB WB AUTO AUTO 7 4:3 Exit Set LF WB Auto HD Exit Set P AUTO AUTO n Nabídka scén Živé ovládání CS 57 Přidávání zobrazení informací (G/Info Settings) Pomocí [q Info] můžete přidat následující zobrazení informací o přehrávání. Přidaná zobrazení jsou zobrazena opakovaným stisknutím tlačítka INFO během přehrávání. Můžete se rovněž rozhodnout nezobrazovat výchozí zobrazení. ×10 2013. 02. 26 12:30 SD 20 Shadow Highlight SD 20 Zobrazení histogramu Zobrazení světel a stínů 4 Úprava nastavení fotoaparátu Chcete-li vybrat počet zobrazených políček, zaškrtněte požadované položky pro [G Settings]. W W 2013. 02. 26 12:30 SD 20 L N 100-0020 2013. 02. 26 12:30 SD 20 Přehrávání jednoho snímku T 2013. 02. 26 12:30 SD 20 4 snímky T 2013. 02. 26 12:30 SD 21 9 snímků, 25 snímků Náhledové zobrazení 58 CS 5 Tisk snímků Tisková objednávka (DPOF) Data objednávek digitálního tisku můžete uložit na paměťovou kartu. Bude uvádět snímky k vytištění a počet kopií každého snímku. Snímky můžete potom nechat vytisknout ve fotolaboratoři podporující tisk DPOF nebo je můžete vytisknout sami připojením fotoaparátu přímo k tiskárně DPOF. K vytvoření objednávky tisku je nutná paměťová karta. Vytvoření objednávky tisku 1 2 Stiskněte během přehrávání tlačítko Q a vyberte možnost [<]. Vyberte možnost [<] nebo [U] a stiskněte tlačítko Q. Jednotlivé snímky Pomocí tlačítek HI zvolte snímek, pro který chcete nastavit tiskovou rezervaci, poté stisknutím tlačítek FG nastavte počet výtisků. • Opakováním tohoto kroku nastavte rezervaci dalších snímků. Po výběru všech požadovaných obrázků stiskněte tlačítko Q. Všechny snímky Vyberte možnost [U] a stiskněte tlačítko Q. Print Order 5 Tisk snímků < ALL Back Set 3 Zvolte formát data a času a stiskněte tlačítko Q. Ne Datum Čas Snímky se tisknou bez data a času. [. . . ] Společnost Olympus si vyhrazuje právo odmítnout bezplatný servis v případě, že není záruční list zcela vyplněn nebo pokud není připojen žádný z výše uvedených dokumentů nebo pokud jsou obsažené informace nekompletní nebo nečitelné. 2 Záruční list lze vystavit jen jednou, proto si jej uschovejte na bezpečném místě. * Více informací o autorizované mezinárodní servisní síti společnosti Olympus najdete na webových stránkách http://www. olympus. com. 86 CS Poznámky; 1 Tato záruka je doplňková záruka a nemá vliv na zákonná práva zákazníka. 2 Pokud máte jakékoli otázky ohledně záruky, zavolejte do jednoho z autorizovaných servisů Olympus uvedených v pokynech. Ochranné známky • Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD DNX4230BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD DNX4230BT bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag