Návod k použití KENWOOD DNN9230DAB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD DNN9230DAB. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD DNN9230DAB bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD DNN9230DAB.


KENWOOD DNN9230DAB : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1208 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD DNN9230DAB (889 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD DNN9230DAB

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] DNN9230DAB NÁVOD K POUŽITÍ NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS PŘIPOJENÝ NAVIGAČNÍ SYSTÉM © IM365_Nav_E_Cs_00 Obsah Licenční dohody s koncovým uživatelem Začínáme Navigace 4 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 Používání navigačního systému Pomoc, když ji potřebujete Hledání v tématech nápovědy Ikony stavové lišty Družicové signály Zobrazení satelitních signálů GPS Používání tlačítek na displeji Používání klávesnice na displeji Přidání zkratky Odebrání zkratky Hledání poloh Hledání polohy podle kategorie Vyhledávání v kategorii Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání Změna oblasti vyhledávání Hledání čerpacích stanic a cen Hledání adresy Hledání města Hledání křižovatky Hledání polohy pomocí souřadnic Hledání polohy prohlížením mapy Hledání polohy pomocí rychlého vyhledávání Uložení domovské destinace Cesta domů Úprava informací o domovské destinaci Hledání naposledy nalezených míst Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh Hledání parkoviště Nastavení simulované polohy Uložení polohy Uložení aktuální polohy Zahájení trasy k oblíbené poloze Úprava oblíbené polohy Přiřazení kategorií k oblíbené poloze Odstranění oblíbené polohy 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 Zahajování trasy Náhled více tras Jízda po trase Používání navigační mapy Použití multidotykových ovládacích prvků Přidání bodu k trase Použití objížďky Zastavení trasy Aktualizace rychlostních limitů Používání navržených tras Používání služeb u dálnice Hledání služeb u dálnice Navigace na dálnici Používání funkce Najít vpředu Funkce vyhnutí se silnicím Přidání vlastní oblasti objížďky Objížďka cesty Deaktivování vlastních objížděk Odstranění vlastních objížděk Aktivace pokročilých objížděk Použití objížďky kolem určitých oblastí Navigace mimo silnice 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 21 21 Stránky Mapa Přizpůsobení vrstev mapy Zobrazení protokolu cesty Změna datového pole mapy Změna perspektivy mapy Přizpůsobení tlačítek mapy Odstranění tlačítek z mapy Zobrazení seznamu odboček Zobrazení celé trasy na mapě Zobrazení další odbočky Prohlížení křižovatek Zobrazení dopravních upozornění Zobrazení informací o cestě Vynulování informací o cestě Zobrazení aktuálních informací o poloze Hledání služeb v okolí Získání popisu trasy do aktuální polohy 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 Hlasový příkaz Tipy pro funkci Hlasový příkaz 17 Zahájení trasy pomocí hlasových příkazů 17 Hledání adresy 17 17 2 Návod k použití navigačního systému GPS Používání aplikací Informace o aplikacích Informace o funkci ecoRoute Vytvoření profilu vozidla Vynulování profilu vozidla Kalibrace spotřeby paliva Používání funkce ecoChallenge Skóre funkce ecoChallenge Skrytí skóre funkce ecoChallenge Vynulování skóre Zobrazení spotřeby paliva Zpráva o ujetých kilometrech Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech Export zprávy o ujetých kilometrech Nastavení tras s menší spotřebou paliva Plánování cesty Úprava plánu cesty Navigace k oblíbené cestě Úprava oblíbené cesty Import tras Zobrazení předchozích tras a cílů Použití světového času Zobrazení mapy světa Používání funkce Dynamické parkování Informace o funkci Dopravní kamery v reálném čase Používání funkce Doby promítání filmů 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 Přizpůsobení nastavení Přizpůsobení navigačního systému Změna nastavení mapy Aktivace map Změna nastavení navigace Úprava nastavení displeje Předvolby trasy Aktualizace nastavení času Nastavení jazyků Přidání zabezpečení Nastavení zařízení a soukromí Obnovení nastavení 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 32 32 Dodatek Aktualizace softwaru Aktualizace mapových dat Bezpečnostní kamery Uživatelské ody zájmu (Points of Interest – POI) Hledání bodů zájmu 33 33 33 33 34 34 Dopravní informace Aktivace předplatného pro dopravní informace Porozumění dopravním informacím Dopravní informace prostřednictvím Dopravní služby INRIX Informace o ikoně Doprava Doprava na vaší trase Zobrazení dopravy na vaší trase Ruční nastavení vyhnutí se husté dopravě na trase Cesta jinou trasou Zobrazení dopravy na mapě Hledaní zpoždění na trase Zobrazení dopravní nehody na mapě Porozumění dopravním informacím 29 29 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 Ikony použité v této příručce Příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro předcházení úrazům a potenciálně nebezpečným situacím. Text obsahuje zvláštní pokyny, dodatečná vysvětlení, omezení a odkazy na stránky. Česky 3 Licenční dohody s koncovým uživatelem Softwarová licenční dohoda POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE DNN9230DAB SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ DOHODY. a její dceřiné společnosti (dále jen „Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě (dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok, vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran. [. . . ] Pokud se odchýlíte od původní trasy, zařízení přepočítá trasu a poskytne nové popisy trasy. • Volbou možnosti navigační funkce. zobrazíte zkratky pro mapu a Použití multidotykových ovládacích prvků Pomocí multidotykových ovládacích prvků můžete přepnout zobrazení při používání navigační mapy. • „Štípnutím“ prstů na displeji směrem k sobě můžete zobrazení oddálit. • Roztažením dvou prstů od sebe na displeji můžete zobrazení přiblížit. 18 Návod k použití navigačního systému GPS Přidání bodu k trase 1 Během navigace trasy se volbou možnosti vrátíte do hlavního menu. 5 Vyberte možnost Přidat do aktivní trasy. Aktualizace rychlostních limitů POZNÁMKA Funkce ikony Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a nenahrazuje odpovědnost řidiče při nedodržení rychlostních limitů uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin a JVC KENWOOD nepřejímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která můžete obdržet z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek Během cesty po hlavních silnicích se může objevit ikona zobrazující aktuální rychlostní limit. a > Nastavit Použití objížď ky Během jízdy podle navigace můžete použít objížďky, abyste se vyhnuli překážkám, například dopravním zácpám nebo stavbám. 2 rychlostní ⁄ • Pokud je trasa, po které podle navigace právě jedete, jedinou rozumnou volbou, není nutné, aby zařízení vypočítalo objížďku. Používání navržených tras Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování (strana 15). Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na uloženou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi. Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace. Na mapě zvolte možnost > Objížď ka. Zastavení trasy Na mapě zvolte možnost . Používání služeb u dálnice ⁄ • Služby u dálnice lze používat pouze na významnějších dálnicích a silnicích. Během navigace po trase můžete nalézt čerpací stanice, prodejny potravin, ubytování a restaurace blízko nadcházejících sjezdů. Služby jsou uvedeny na záložkách podle kategorií. Plyn Jídlo Ubytování Toalety Česky 19 Navigace Hledání služeb u dálnice 1 Na mapě vyberte možnost > Služby u dálnice. Přidání vlastní oblasti objížď ky Vlastní objížďky vám umožňují objet určité oblasti nebo úseky cesty. Podle potřeby můžete vlastní objížďky zakázat nebo povolit. 1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížď ky. 2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížď ku. > Služby u dálnice 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost Další. 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost Další. Zvolená oblast je na mapě vystínována. 2 Pomocí šipek zvolte nadcházející sjezd. 4 Vyberte bod zájmu. Navigace na dálnici 1 Na mapě vyberte možnost > . 3 Vyberte možnost Jet!. Používání funkce Najít vpředu Pokud následující sjezd hledané služby nenabízí, můžete vyhledávat dále po trase. 1 Během navigace po trase zvolte na mapě možnost > Služby u dálnice. 2 Vyberte záložku služby u dálnice, která se nenachází na následujícím sjezdu. > zobrazíte další 6 Vyberte možnost Hotovo. Objížď ka cesty 1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížď ky. [. . . ] Kdykoliv si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné. Každý region, který si zakoupíte, má své datum ukončení platnosti. Aktualizace mapových dat Aktualizovaná mapová data si můžete zakoupit u společnosti Garmin nebo můžete požádat o podrobnosti prodejce společnosti Kenwood či servisní středisko společnosti Kenwood. 1 Přejděte na webové stránky www. garmin. com/Kenwood. 3 Mapu aktualizujte podle pokynů na webových stránkách. Česky 33 Dodatek Uživatelské ody zájmu (Points of Interest – POI) Databáze s body zájmu si můžete ručně stáhnout od různých společností na Internetu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD DNN9230DAB

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD DNN9230DAB bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag