Návod k použití KENWOOD DDX8024BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD DDX8024BT. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD DDX8024BT bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD DDX8024BT.


KENWOOD DDX8024BT : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9585 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD DDX8024BT (12418 ko)
   KENWOOD DDX8024BT INSTALLATION MANUAL (1538 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD DDX8024BT

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 62) ● Nedotýkejte se přímo kovových částí karty. Vyjmutí karty 1 Pojistka baterie 2 Tlačte na kartu, dokud neuslyšíte cvaknutí a karta se nevysune. Poté kartu vytáhněte. 4 CS 4 Podle kroků 1 a 2 zavřete kryt baterie/karty. 1 Připojení fotoaparátu Indikátor Svítí: baterie se nabíjí Nesvítí: baterie je nabitá 2 Při použití fotoaparátu se ujistěte, zda je kryt baterie/karty uzavřen a uzamčen. Nabíjení baterie Připojte kabel USB a napájecí adaptér USB k fotoaparátu a nabijte baterii. Pokyny pro nabíjení v zahraničí viz „Použití nabíječky a napájecího adaptéru USB-v zahraničí“ (str. Před použitím nabíjejte baterii tak dlouho, dokud indikátor nezhasne (až 4 hodiny). [. . . ] Pomocí joysticku FG vyberte položku [U] a poté stiskněte tlačítko A. Postupujte podle kroků 5 a 6 v části [<]. 16M NORM 100-0004 ‘13/02/26 12:30 4 Pomocí joysticku HI vyberte snímek, pro nějž chcete vytvořit tiskovou objednávku. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. Použití Vytiskne se pouze snímek. Vytiskne se snímek s časem pořízení. 3 Zrušení všech tiskových objednávek 5 1 2 3 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí joysticku FG vyberte položku [Reset] a stiskněte tlačítko A. Podnabídka 2 No Date Time 6 Pomocí joysticku FG vyberte položku [Set] a stiskněte tlačítko A. CS 49 Zrušení tiskové objednávky pro vybrané snímky 1 2 3 4 Postupujte podle kroků 1 a 2 v části [<] (str. Pomocí tlačítek FG vyberte položku [<] a stiskněte tlačítko A. Pomocí joysticku FG vyberte položku [Keep] a stiskněte tlačítko A. Pomocí joysticku HI vyberte snímek s tiskovou objednávkou, kterou chcete zrušit. Pomocí joysticku FG nastavte počet kopií na hodnotu „0“. Podle potřeby opakujte krok 4 a nakonec stiskněte tlačítko A. Pomocí joysticku FG vyberte položku [X] (tisk data) a stiskněte tlačítko A. ● Nastavení se použije pro zbývající snímky s tiskovými objednávkami. 5 6 7 Pomocí joysticku FG vyberte položku [Set] a stiskněte tlačítko A. 50 CS Praktické rady Pokud fotoaparát nepracuje správně nebo pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení, můžete v případě nejasností najít řešení v následujícím textu. Tlačítko spouště „Po stisknutí tlačítka spouště nedojde k pořízení snímku. “ ● Zrušte režim spánku. Fotoaparát automaticky provádí činnosti spojené s automatickým ostřením, aby byl připraven snímat. Write Protect Memory Full Card Full Card Setup Memory Setup *1 *2 Problém s kartou Pomocí tlačítek FG vyberte položku [Format] a stiskněte Power Off tlačítko A. Poté pomocí tlačítek FG vyberte položku [Yes] a stiskněte tlačítko A. *2 Problém s interní pamětí Pomocí tlačítek FG vyberte položku [Memory Format] Power Off a stiskněte tlačítko A. Poté pomocí tlačítek FG vyberte položku [Yes] a stiskněte tlačítko A. *2 Než vymažete důležité snímky, zkopírujte je do počítače. Veškerá data budou smazána. Format Memory Format 52 CS Chybové hlášení Provedení opravy Problém s interní pamětí či kartou Nejsou-li k dispozici žádné snímky, několik jich pořiďte. Problém s vybraným snímkem Zobrazte snímek na počítači pomocí programu pro úpravu fotografií nebo jiného grafického softwaru. Pokud snímek stále nelze zobrazit, soubor snímku je poškozený. Problém s vybraným snímkem Upravte snímek na počítači pomocí programu pro úpravu fotografií nebo jiného grafického softwaru. Problém s baterií Vyměňte baterii. Chybové hlášení Settings Changed*3 No Picture Print Error Provedení opravy Problém s tiskárnou Obnovte nastavení do stavu, v němž je možné tiskárnu používat. Problém s tiskárnou Vypněte tiskárnu i fotoaparát; zkontrolujte, zda u tiskárny nedochází k problémům, a poté oba přístroje znovu zapněte. Problém s vybraným snímkem Použijte tisk z počítače. Picture Error Cannot Print*4 *3 The Image Cannot Be Edited *4 Toto hlášení se zobrazí například v případě, že je z tiskárny vyjmut zásobník papíru. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nesprávnému zacházení (jako je například provedení operace, která není popsána v návodu nebo jiných materiálech s pokyny). Jakákoli vada, ke které došlo kvůli opravě, úpravě, čištění atd. , při činnosti, která byla provedena někým jiným než společností Olympus nebo jejím autorizovaným servisním centrem. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli přepravě, pádu, nárazu atd. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo kvůli požáru, zemětřesení, povodním, úderu blesku nebo jiným přírodním katastrofám, znečištění životního prostředí a nepravidelným zdrojům napětí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD DDX8024BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD DDX8024BT bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag