Návod k použití KENWOOD DDX8022BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD DDX8022BT. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD DDX8022BT bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD DDX8022BT.


KENWOOD DDX8022BT : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6358 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD DDX8022BT (9038 ko)
   KENWOOD DDX8022BT INSTALLATION MANUAL (326 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD DDX8022BT

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS DNX8220BT DDX8022BT MONITOR S DVD PŘIJÍMAČEM NÁVOD K POUŽITÍ Prohlášení o shodě podle R&TTE Směrnice 1999/5/ EC Výrobce: Kenwood Corporation 2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan Zástupce v EU: Kenwood Electronics Europe BV Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands Czech/00 (KEE) *DNX_DDX8_E_1_CS. indb 1 08. 3. 18 4:30:36 PM Obsah Jak číst tuto příručku Před použitím Poznámky 4 6 7 Základní funkce 10 Ovládání navigace 14 Ovládání zařízení iPod Připojení zařízení iPod Je funkční při zobrazení panelu snadného ovládání Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání Seznam zařízení iPod 34 34 34 35 36 Používání navigačního systému 14 Ovládání jiných zdrojů při zobrazené navigační obrazovce 14 Přístupnění ke vkládacímu otvoru pro paměťové karty SD (pouze DNX8220BT) 16 Sledování DVD/VCD & poslech DVD audio Funkce dostupné na obrazovce přehrávání Je funkční při zobrazení panelu snadného ovládání Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání Nabídka disku DVD Ovládání zoomu VCD 18 18 19 20 21 22 Ovládání USB zařízení 38 Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání 38 Seznam USB 39 Výběr složky 39 Sledování TV 40 Hudební disk & Poslech zvukového souboru 23 Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání 23 Nastavit název disku 25 Výběr složky (funkce audio souborů) 25 Sledování video souboru/obrazového souboru 26 Funkce dostupné na obrazovce Přehrávání Je funkční při zobrazení panelu snadného ovládání Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání Ovládání obrázku Výběr složky 26 26 27 28 28 Funkce dostupné na obrazovce TV 40 Je funkční při zobrazení panelu snadného ovládání 40 Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání 41 Nabídka TV (pouze s připojeným KTC-D500E jako volitelným příslušenstvím) 42 Režim hledání 42 Automatická paměť 43 Manuální paměť 43 Výběr předvoleb 44 Nastavit název stanice 44 Nabídka Ovládání zvuku přes Bluetooth 45 Před použitím 45 Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání 45 Ovládání napájení externího zařízení 46 Poslouchání rádia Funkce dostupné při zobrazení obrazovky ovládání Režim hledání Automatická paměť Manuální paměť Výběr předvoleb Text rádia Dopravní informace Hledejte typ programu 29 29 30 30 31 31 32 32 33 Ztlumení hlasitosti zvuku při příjmu telefonního hovoru 47 Zadávání znaků Jak používat obrazovku zadávání znaků 48 48 Ovládání obrazovky 49 2 DNX8220BT/DDX8022BT *DNX_DDX8_E_1_CS. indb 2 08. 3. 18 4:30:38 PM Ovládání zařízení Hands Free 50 Ovládání zvuku Nabídka ovládání zvuku Ovládání zvuku Ovládání ekvalizéru Nastavení grafického ekvalizéru Ovládání zóny Ovládání SRS WOW Uživatelské nastavení SRS WOW Ovládání pozadí Nastavení ovládání pozadí Poloha Jemné ovládání polohy 88 88 88 89 89 90 90 91 91 92 92 93 Před použitím 50 Stáhnutí telefonního záznamníku 50 Funkce obrazovky ovládání 50 Po přijetí hovoru 51 Volání po zadání telefonního čísla 52 Rychlé vytáčení 52 Řízení tónových služeb 53 Volání pomocí telefonního záznamníku 53 Volání pomocí zaznamenaných odchozích/ příchozích hovorů 55 Volání pomocí rozpoznávání hlasu 55 Nastavení hands free telefonu 56 Registrace hlasu 57 Registrace hlasu pomocí klíčového slova 58 Přednastavení telefonního čísla 59 SMS (Short Message Service) 60 Dálkové ovládání Vkládání baterie Přepínač režimu dálkového ovládání Běžné funkce (režim AUD) DVD/DVD audio/VCD/CD/Audio soubory (režim DVD) Rádio (režim AUD) NAVI (režim NAVI) TV (režim TV) 94 94 94 95 96 97 98 99 Nabídka Nastavení Nabídka Nastavení Nastavení zvuku Nastavení reproduktoru Úroveň kanálu Nastavení DTA Nastavení sítě rozdělující kmitočty Nastavení DVD Nastavení jazyka Nastavení rodičovské kontroly Nastavení systému Nastavení rozhraní AV Uživatelské rozhraní Tlačítko pro nastavení přímého zdroje Vkládání pozadí Odstranění pozadí Výběr pozadí Nastavení dotykového panelu Nastavení hodin Nastavení monitoru Nastavení bezpečnostního kódu Nastavení TV Nastavení RDS Nastavení zařízení iPod Nastavení Bluetooth Registrace jednotky Bluetooth Registrace kódu PIN zařízení Bluetooth Registrace zvláštního zařízení Bluetooth Spojení zařízení Bluetooth Smazání zařízení Bluetooth Nastavení DivX Nastavení paměti Nastavení externího zařízení 62 62 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 74 75 75 76 76 77 78 80 80 81 81 82 83 83 84 84 85 85 86 Kódy jazyků DVD Nápověda Řešení potíží Nápověda Chyba Specifikace 100 102 103 104 Česky 3 *DNX_DDX8_E_1_CS. indb 3 08. 3. 18 4:30:39 PM Jak číst tuto příručku Tato příručka používá pro vysvětlení funkcí ilustrace. Režim hledání Obrazovky a panely ukázané v této příručce jsou příklady použité pro poskytnutí jasného vysvětlení postupu. Z tohoto důvodu se mohou lišit od skutečných displejů nebo panelů na vašem zařízení, popř. se mohou lišit některé vzory. Nastavuje vyhledávání stanice. Režim je přepínán v následujícím pořadí po každé, když se dotknete obrazovky. Zobrazení "AUTO1" "AUTO2" "MANU" Nastavení Automaticky naladí stanici s kvalitním příjmem. [. . . ] ( "Front R") "Front L": Tón vystupuje z předního levého reproduktoru. "Front R": Tón vystupuje z předního pravého reproduktoru. "Front All": Tón vystupuje z obou předních reproduktorů. "Off": Pípnutí se neozve. 56 DNX8220BT/DDX8022BT *DNX_DDX8_E_1_CS. indb 56 08. 3. 18 4:31:35 PM 5 Nastavuje pípnutí příchozí SMS zprávy. 8 Určí, zda bude použit telefonní seznam mobilního telefonu, seznam odchozích hovorů nebo seznam příchozích hovorů. p Uloží hlasový záznam pro výběr kategorie telefonního čísla při rozeznávání hlasu. Viz <Registrace hlasu pomocí klíčového slova> (strana 58). q Uloží telefonní číslo pro tlačítko na obrazovce Ovládání Hands Free. Viz <Přednastavení telefonního čísla> (strana 59). w Vrátí se do obrazovky Ovládání hands-free. Registrace hlasu Zaregistruje hlas pro účely rozpoznávání hlasu do telefonního seznamu . 1 Vyberte jméno pro registraci Postupujte podle <Volání pomocí telefonního záznamníku> (strana 53). 1 1 Vybírá jméno. Zapne se "REC" pro hlasový záznam zadaný pro rozpoznávání hlasu. 2 Zobrazte obrazovku Registrace hlasu ⁄ • Z intervalů pro automatickou odpověď nastavených na tomto zařízení a na mobilním telefonu platí ten interval, který je kratší. • Aby se neozývalo pískání nebo ozvěna, vyberte ten reproduktor, který je dále od mikrofonu. 3 Vyslovte slovo, které má být registrováno (první pokus) 3 2 2 Registruje hlas. 3 Ukončí registraci hlasu. Vyslovte do 2 vteřin po pípnutí. 4 Vyslovte slovo, které má být registrováno (druhý pokus) Další strana 3 Česky 57 *DNX_DDX8_E_1_CS. indb 57 08. 3. 18 4:31:36 PM Ovládání zařízení Hands Free 5 Ukončete registraci hlasu Registrace hlasu pomocí klíčového slova Uloží hlasový záznam pro výběr kategorie telefonního čísla při rozeznávání hlasu. 1 Zobrazte obrazovku Seznam klíčových slov Zobrazte obrazovku "Hands Free" a stiskněte [Setup]. Viz <Funkce obrazovky ovládání> (strana 50). ⁄ • Není-li hlas rozpoznán, zobrazí se zpráva. • Opakujte postup od prvního pokusu, pokud jde o jiný hlas než při prvním pokusu. 2 Vyberte kategorii telefonního čísla, kterou chcete registrovat 1 2 3 4 5 1 Vybere kategorii telefonního čísla. Zapne se "REC" pro hlasový záznam zadaný pro rozpoznávání hlasu. 2 Registruje hlas pro vybranou kategorii telefonního čísla. 3 Přehraje hlas pro vybranou kategorii telefonního čísla. [. . . ] Kontaktujte svůj místní správní orgán ohledně umístění nejbližšího takového zařízení. Správná reciklace a třídení odpadu napomůže zachování přírodních zdroju, stejně jako ochraně našeho zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy. Toto zařízení není výrobcem instalováno do vozidla při výrobě, ani profesionálním dovozcem vozidel do členských států EU. About DivX DivX is a popular media technology created by DivX, Inc. DivX media Files contain highly compressed video with high visual quality that maintains a relatively small file size. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD DDX8022BT

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD DDX8022BT bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag