Návod k použití KENWOOD DDX5024

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce KENWOOD DDX5024. Doufáme, že uživatelská příručka pro KENWOOD DDX5024 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku KENWOOD DDX5024.


KENWOOD DDX5024 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5964 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   KENWOOD DDX5024 (5951 ko)
   KENWOOD DDX5024 MANUAL 2 (5979 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze KENWOOD DDX5024

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] ● V zájmu neustálého zlepšování produktů si společnost Olympus vyhrazuje právo na aktualizaci nebo změnu informací obsažených v tomto návodu. Kontrola obsahu balení nebo Digitální fotoaparát Řemínek Lithium-iontová baterie (LI-50B) Napájecí adaptér USB (F-2AC) Kabel USB (CB-USB7) Instalační disk KENWOOD Další nezobrazené příslušenství: záruční karta Obsah se může lišit v závislosti na místě zakoupení. Názvy součástí 5 6 1 2 7 1 Očko pro řemínek 2 Kryt konektoru 3 Minikonektor HDMI 4 Multikonektor 5 Blesk 6 Kontrolka samospouště / osvětlení AF 7 Objektiv 8 Zámek krytu baterie / karty 9 Závit pro stativ 10 Reproduktor 11 Kryt baterie / karty 3 4 8 9 10 11 2 CS 1 4 5 2 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Tlačítko n Mikrofon Displej Tlačítko spouště Tlačítko  (videozáznamy) Tlačítka transfokátoru Kontrolka Tlačítko A (OK) Křížový ovladač INFO (změna zobrazení informací) # (blesk) Y (samospoušť)/  (odstranit) 10 Tlačítko  11 Tlačítko q (přepínání mezi snímáním a přehráváním) Křížový ovladač F (nahoru) Připevnění řemínku fotoaparátu H (doleva) I (doprava) Utáhněte řemínek tak, aby se neuvolnil. G (dolů) Symboly FGHI určují, zda lze stisknout křížový ovladač nahoru/dolů/doleva/doprava. CS 3 Vložení a vyjmutí baterie a paměťové karty (k dostání v prodejní síti) Baterii vložte tak, aby značka C směřovala k pojistce baterie (viz obrázek). Poškození povrchu baterie (škrábance atd. ) mohou způsobit zahřátí nebo explozi. Odemkněte pojistku baterie jejím posunutím ve směru šipky a poté baterii vyjměte. 1 Podle kroku 1 a 2 otevřete kryt baterie / karty. Kryt baterie / karty 2 3 Zasuňte kartu rovně do fotoaparátu, dokud nezacvakne. Přepínač ochrany proti zápisu 1 Zámek prostoru pro baterii / kartu Před otevřením krytu baterie / karty fotoaparát vypněte. 2 Do tohoto fotoaparátu vždy používejte karty SD/ SDHC/SDXC nebo kartu Eye-Fi. [. . . ] ● Stisknutím tlačítka q přepnete na režim snímání. ● Před fotografováním vyčkejte, dokud kontrolka #(nabíjení blesku) nepřestane blikat. ● Při delším používání fotoaparátu se vnitřní teplota může zvýšit, což povede k automatickému vypnutí. Pokud k tomu dojde, počkejte, dokud se fotoaparát dostatečně neochladí. Vnější teplota fotoaparátu se během používání může také zvýšit, ale to je normální a nejedná se o závadu. Odstraňování závad Baterie „Fotoaparát nepracuje, přestože jsou vloženy baterie. “ ● Vložte nabité baterie správným směrem. „Vložení a vyjmutí baterie a paměťové karty (k dostání v prodejní síti)“ (str. 5) ● Výkon baterie může být dočasně snížen kvůli nízké teplotě. Vyjměte baterii z fotoaparátu a zahřejte je tak, že si ji na chvíli vložíte do kapsy. Karta / vnitřní paměť „Je zobrazeno chybové hlášení. “ „Chybové hlášení“ (str. 45) 44 CS Displej „Informace na displeji nejsou dobře viditelné. “ ● Mohlo dojít ke kondenzaci. Vypněte napájení a před fotografováním vyčkejte, dokud se tělo fotoaparátu nepřizpůsobí okolní teplotě a neuschne. „Na fotografii jsou světlé oblasti. “ ● Při fotografování s bleskem v tmavém prostředí se mohou na snímku objevit odrazy blesku na prachových částicích ve vzduchu. Chybové hlášení ● Zobrazí-li se na displeji jedno z následujících hlášení, přečtěte si informace ve sloupci Provedení opravy. 24) Objekt nacházející se v protisvětle bude zjasněn. ● Pořizování snímků na bílé pláži nebo zasněžené scény Vyberte možnost [q Beach & Snow] ve scénickém režimu (str. 13). Rychle se pohybující objekt Objekt mimo střed snímku CS 47 ● Pořizování snímků s použitím kompenzace expozice (str. 24) Upravte jas při zobrazení fotografované scény. Při fotografování bílých objektů (například sněhu) jsou snímky obvykle tmavší než ve skutečnosti. Pomocí kompenzace expozice lze nastavit kladnou (+) kompenzaci, aby byla bílá zachycena věrně. Při fotografování černých objektů lze naopak použít zápornou (-) kompenzaci. Kvalita obrazu „Pořizování ostřejších snímků“ ● Fotografování s nízkou citlivostí ISO Pokud je snímek pořízen s vysokou citlivostí ISO, může se na snímku objevit šum (malé barevné body a barevná nevyrovnanost, která neexistuje ve skutečné scéně) a snímek může být zrnitý. 25) Barevný odstín „Pořizování snímků v barvách odpovídajících skutečnosti“ ● Pořizování snímků s použitím vyvážení bílé (str. 24) Ve většině situací lze dosáhnout nejlepších výsledků s nastavením [WB Auto], ale v některých případech může být vhodné vyzkoušet i jiné nastavení. (To platí zejména pro stín pod jasnou oblohou, směs přirozeného a umělého osvětlení a podobně. ) Tipy pro přehrávání/úpravy Přehrávání „Přehrávání snímků ve vnitřní paměti a na kartě“ ● Vyjměte kartu a zobrazte snímky ve vnitřní paměti „Vložení a vyjmutí baterie a paměťové karty (k dostání v prodejní síti)“ (str. 4) „Prohlížení snímků s vysokou kvalitou obrazu na televizoru s vysokým rozlišením“ ● Připojte fotoaparát k televizoru pomocí kabelu HDMI (prodáván samostatně) „Přehrávání snímků na televizoru d [TV Out]“ (str. [. . . ] Jakákoli vada, ke které došlo kvůli opravě, úpravě, čištění atd. , při činnosti, která byla provedena někým jiným než společností Olympus nebo jejím autorizovaným servisním centrem. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo s důsledku přepravy, pádu, nárazu atd. Jakákoli vada nebo poškození, ke kterým došlo v důsledku požáru, zemětřesení, povodní, úderu blesku nebo jiných přírodních katastrof, znečištění životního prostředí a nepravidelných zdrojů napětí. Jakákoli vada, ke které došlo kvůli nedbalému nebo nesprávnému skladování (jako je například uchovávání produktu v prostředí s vysokými teplotami či vlhkostí nebo blízko repelentů, jako je naftalen, nebo škodlivých drog atd. ), při nesprávné údržbě atd. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky KENWOOD DDX5024

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu KENWOOD DDX5024 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag