Návod k použití JONSERED ST 2111 E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce JONSERED ST 2111 E. Doufáme, že uživatelská příručka pro JONSERED ST 2111 E bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku JONSERED ST 2111 E.


JONSERED ST 2111 E : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2267 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze JONSERED ST 2111 E

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Poznámka Optimální rozlisení tohoto výrobku je rozlisení zobrazené na obrazovce. Nastavte rozlisení pocítace na stejnou hodnotu, jako je optimální rozlisení tohoto výrobku. 9 Úvod Pohled zepedu Poznámka Tlacítka pouzívejte pouze lehkým dotykem prsty. Tlacítko MENU [MENU/ ] Oteve nebo zave nabídku na obrazovce. Slouzí také k zavení nabídky na obrazovce a návratu do pedchozí nabídky. [. . . ] UP monitoru je nutné pouzít kabel USB dodaný Pro propojení portu USB pocítace a portu s tímto monitorem. 2. 3. Pomocí kabelu USB propojte port DOWN monitoru USB a zaízení USB. Postupy pouzívání jsou stejné jako postupy pro pouzívání pipojení externího zaízení k pocítaci. · · Lze pipojit a pouzívat klávesnici a mys. Lze pehrát soubor z mediálního zaízení. (Píklady mediálních zaízení: pehrávac MP3, digitální kamera atd. ) · Lze spoustt, pesunovat, kopírovat nebo mazat soubory v pamovém zaízení. (Píklady pamových zaízení: externí pam, pamová karta, ctecí zaízení, pehrávac MP3 s pevným diskem atd. ) · Lze pouzívat dalsí zaízení USB, která lze pipojit k pocítaci. 16 Zapojení Poznámka Pokud pipojujete zaízení k portu kabelu. DOWN monitoru, pipojte zaízení pomocí odpovídajícího (Chcete-li zakoupit kabel nebo externí zaízení, obrate se na servisní stedisko píslusného výrobku. ) Spolecnost Samsung není zodpovdná za problémy nebo poskození externích zaízení zpsobená pouzitím nevhodného kabelu pro pipojení. Nkteré výrobky nepodporují standard USB, mze proto dojít k nesprávné funkci zaízení. Pokud zaízení nefunguje správn ani po pipojení k pocítaci, obrate se na servisní stedisko zaízení nebo pocítace. Pipojení sluchátek Poznámka Sluchátka lze pipojit k monitoru. 1. Pipojte sluchátka ke konektoru pro pipojení sluchátek. Pouzívání stojanu Otocný stojan Prostednictvím ) lze otocit monitor doleva nebo doprava v úhlu 350° a nastavit tak monitor podéln. Pryz na spodní cásti stojanu zabrauje posunutí monitoru. V takovém pípad nejprve zjistte zdroj potízí a pak kontaktujte servisní stedisko nebo prodejce. Posouzení provozních podmínek monitoru Pokud na obrazovce není obraz nebo se zobrazí zpráva , , Not Optimum Mode", , , Recommended Mode 1920 X 1200 60 Hz", odpojte kabel od pocítace, ale nevypínejte monitor. Pokud se na obrazovce objeví zpráva nebo pokud má obrazovka bílou barvu, znamená to, ze je v provozním rezimu. V tomto pípad zkontrolujte, jaký problém nastal u pocítace. Seznam pro kontrolu Poznámka Nez se obrátíte na odbornou pomoc, pectte si informace v této cásti a ovte, zda se vám problém nepodaí vyesit vlastními silami. V pípad poteby zavolejte na telefonní císlo uvedené v cásti Informace nebo kontaktujte svého prodejce. Na obrazovce není zádný obraz. Nelze zapnout monitor. Q: A: Q: A: Je napájecí kabel správn pipojen?Zkontrolujte pipojení napájecího kabelu a pítomnost napájecího naptí. (V pípad pipojení pomocí kabelu D-sub. ) Zkontrolujte pipojení kabelu signálu. (Pipojení pomocí kabelu DVI) Pokud je na obrazovce stále zobrazena chybová zpráva a monitor je správn pipojen, zkontrolujte, zda je monitor nastaven na analogový signál. Pokud je na obrazovce stále zobrazena (chybová) zpráva a monitor je správn pipojen, zkontrolujte, zda je monitor nastaven na analogový signál. Stisknutím tlacítka //SOURCE zkontrolujte znovu zdroj vstupního signálu. [. . . ] Nainstalujte ovladac monitoru dle pokyn v cásti Instalace ovladace monitoru. Problémy týkající se zvuku Q: A: Bez zvuku. Ujistte se, ze zvukový kabel je ádn pipojen k portu audio-in na monitoru i k portu audio-out na zvukové kart. 80 Odstraování potízí Pokud je i po nastavení hlasitosti na maximum úrove pílis nízká, zkontrolujte ovládání hlasitosti v softwaru zvukové karty v pocítaci. Provete kontrolu v pípad, ze správn nefunguje funkce MagicTuneTM. Q: A: Funkce MagicTuneTM je k dispozici pouze na pocítacích PC (VGA) s OS Windows, který podporuje funkci Plug and Play. Pokud chcete zkontrolovat, zda je funkce MagicTuneTM pro vás pocítac dostupná, postupujte podle níze uvedených krok (pro systém Windows XP): Control Panel (Ovládací panely) Performance and Maintenance (Výkon a údrzba) System (Systém) Hardware Device Manager (Správce zaízení) Monitors (Monitory) Po odstranní monitoru Plug and Play vyhledejte polozku , , Monitor Plug and Play" pomocí prvodce novým hardwarem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky JONSERED ST 2111 E

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu JONSERED ST 2111 E bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag