Návod k použití JONSERED ST 2106

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce JONSERED ST 2106. Doufáme, že uživatelská příručka pro JONSERED ST 2106 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku JONSERED ST 2106.


JONSERED ST 2106 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2267 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze JONSERED ST 2106

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud pouzíváte spoic obrazovky, nastavte jej do rezimu aktivní obrazovky. Vyobrazení zde uvedená mají jen referencní úcel a nevztahují se na vsechny pípady (nebo zem). Odkaz na pokyny ohledn potlacení efektu zbytkového obrazu Nepouzívejte poskozený napájecí kabel nebo zástrcku ani poskozenou nebo uvolnnou zásuvku. · V opacném pípad mze dojít k úrazu elektrickým proudem nebo pozáru. Kdyz zasunujete napájecí zástrcku do zásuvky nebo ji vytahujete, nedotýkejte se jí vlhkýma rukama. [. . . ] Ve vtsin pípad probhne instalace monitoru automaticky, pokud si uzivatel nepeje zvolit odlisné nastavení. Vadné body Panely TFT-LCD jsou vyrobené pokrocilou polovodicovou technologií s pesností 1 ppm (jedna miliontina). Pixely v CERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ barv se nkdy jeví svtlejsí, mohou být pozorovány i cerné pixely. Není to zpsobeno spatnou kvalitou panelu, mzete jej bez obav pouzívat. Poznámka Provedení a specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Zaízení tídy B (Informacní komunikacní zaízení pro domácí pouzití) Tento výrobek spluje pozadavky smrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí pouzití a lze jej pouzívat bzných obytných oblastech. (Zaízení tídy B ovlivuje ostatní zaízení elektromagnetickými vlnami mén nez zaízení tídy A Specifikace PowerSaver Tento monitor má vestavn systém ízení spoteby s názvem PowerSaver. Systém umozuje dosáhnout úspory energie pepnutím monitoru do rezimu s nízkou spotebou, pokud se urcitou dobu nepouzívá. Pi stisknutí nkteré z kláves na klávesnic se monitor automaticky vrátí k bznému provozu. Chcete-li spoit energii, vypnte monitor, kdykoli jej nebudete potebovat neb delsí dobu pouzívat. Systém PowerSaver funguje s pocítaci, které jsou osazeny videokartou kompatibilní se standardem VESA DPM. K nastavení této funkce pouzijte softwarový nástroj nainstalovaný v pocítaci. Stav Indikátor napájení Spoteba energie Bzný provoz Modrý 35 watt Rezim úspory energie Modrý blikající Mén nez 1 watt Napájení vypnuto (vypínac) EPA/ENERGY 2000 Vypnutý Mén nez 1 watt Tento monitor vyhovuje specifikaci EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000 pi pouzití s pocítacem s funkcí VESA DPM. Spolecnost JONSERED, jako partner programu ENERGY STAR®, prohlasuje, ze tento výrobek spluje smrnice programu ENERGY STAR® pro energetickou úspornost. Specifikace Pednastavené rezimy casování Pokud signál penesený z pocítace odpovídá následujícím pednastaveným rezimm casování, bude nastavení obrazovky upraveno automaticky. Interakce monitoru a pocítacových systém zajistí nejlepsí pracovní podmínky a nastavení monitoru. Ve vtsin pípad probhne instalace monitoru automaticky, pokud si uzivatel nepeje zvolit odlisné nastavení. Vadné body Panely TFT-LCD jsou vyrobené pokrocilou polovodicovou technologií s pesností 1 ppm (jedna miliontina). Pixely v CERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ barv se nkdy jeví svtlejsí, mohou být pozorovány i cerné pixely. Není to zpsobeno spatnou kvalitou panelu, mzete jej bez obav pouzívat. Poznámka Provedení a specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Zaízení tídy B (Informacní komunikacní zaízení pro domácí pouzití) Tento výrobek spluje pozadavky smrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí pouzití a lze jej pouzívat bzných obytných oblastech. (Zaízení tídy B ovlivuje ostatní zaízení elektromagnetickými vlnami mén nez zaízení tídy A Specifikace PowerSaver Tento monitor má vestavn systém ízení spoteby s názvem PowerSaver. Systém umozuje dosáhnout úspory energie pepnutím monitoru do rezimu s nízkou spotebou, pokud se urcitou dobu nepouzívá. Pi stisknutí nkteré z kláves na klávesnic se monitor automaticky vrátí k bznému provozu. Chcete-li spoit energii, vypnte monitor, kdykoli jej nebudete potebovat neb delsí dobu pouzívat. Systém PowerSaver funguje s pocítaci, které jsou osazeny videokartou kompatibilní se standardem VESA DPM. K nastavení této funkce pouzijte softwarový nástroj nainstalovaný v pocítaci. Stav Indikátor napájení Spoteba energie Bzný provoz Modrý 35 watt Rezim úspory energie Modrý blikající Mén nez 1 watt Napájení vypnuto (vypínac) EPA/ENERGY 2000 Vypnutý Mén nez 1 watt Tento monitor vyhovuje specifikaci EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000 pi pouzití s pocítacem s funkcí VESA DPM. [. . . ] Rozdíl v naptí mezi elektrodami se postupem casu zvysuje, címz dojde k naklonní tekutého krystalu. Pokud k tomu dojde, pi zmn obrazu je stále viditelný pedchozí obraz. Aby k takové situaci nedoslo, musí být snízen rozdíl v naptí. 59 Informace Nás monitor LCD vyhovuje smrnici tolerance vadných bod ISO13406-2 tída II. 60 Píloha Kontaktujte JONSERED WORLDWIDE (Samsung po celém svt) Poznámka Pokud máte dotazy nebo pipomínky týkající se výrobk Samsung, kontaktujte stedisko péce o zákazníky spolecnosti JONSERED. North America U. S. A CANADA MEXICO 1-800-JONSERED(726-7864) 1-800-JONSERED(726-7864) http://www. samsung. com/us http://www. samsung. com/ca 01-800-JONSERED(726-7864) http://www. samsung. com/mx Latin America ARGENTINE BRAZIL 0800-333-3733 0800-124-421 4004-0000 http://www. samsung. com/ar http://www. samsung. com/br CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS JAMAICA NICARAGUA PANAMA PUERTO RICO REP. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky JONSERED ST 2106

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu JONSERED ST 2106 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag