Návod k použití JONSERED LT 2316 CM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce JONSERED LT 2316 CM. Doufáme, že uživatelská příručka pro JONSERED LT 2316 CM bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku JONSERED LT 2316 CM.


JONSERED LT 2316 CM : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (7766 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   JONSERED LT 2316 CM (6702 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze JONSERED LT 2316 CM

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud pouzíváte spoic obrazovky, nastavte jej do rezimu aktivní obrazovky. Vyobrazení zde uvedená mají jen referencní úcel a nevztahují se na vsechny pípady (nebo zem). Odkaz na pokyny ohledn potlacení efektu zbytkového obrazu Nepouzívejte poskozený napájecí kabel nebo zástrcku ani poskozenou nebo uvolnnou zásuvku. · V opacném pípad mze dojít k úrazu elektrickým proudem nebo pozáru. Kdyz zasunujete napájecí zástrcku do zásuvky nebo ji vytahujete, nedotýkejte se jí vlhkýma rukama. [. . . ] Ve vtsin pípad probhne instalace monitoru automaticky, pokud si uzivatel nepeje zvolit odlisné nastavení. Vadné body Panely TFT-LCD jsou vyrobené pokrocilou polovodicovou technologií s pesností 1 ppm (jedna miliontina). Pixely v CERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ barv se nkdy jeví svtlejsí, mohou být pozorovány i cerné pixely. Není to zpsobeno spatnou kvalitou panelu, mzete jej bez obav pouzívat. Poznámka Provedení a specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Zaízení tídy B (Informacní komunikacní zaízení pro domácí pouzití) Tento výrobek spluje pozadavky smrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí pouzití a lze jej pouzívat bzných obytných oblastech. (Zaízení tídy B ovlivuje ostatní zaízení elektromagnetickými vlnami mén nez zaízení tídy A. ) PowerSaver Tento monitor má vestavn systém ízení spoteby s názvem PowerSaver. Systém umozuje dosáhnout úspory energie pepnutím monitoru do rezimu s nízkou spotebou, pokud se urcitou dobu nepouzívá. Pi stisknutí nkteré z kláves na klávesnici se monitor automaticky vrátí k bznému provozu. Chcete-li spoit energii, vypnte monitor, kdykoli jej nebudete potebovat nebo delsí dobu pouzívat. Systém PowerSaver funguje s pocítaci, které jsou osazeny videokartou kompatibilní se standardem VESA DPM. K nastavení této funkce pouzijte softwarový nástroj nainstalovaný v pocítaci. Stav Indikátor napájení Spoteba energie Bzný provoz Svítí 34 watt Rezim úspory energie Bliká Mén nez 1 watt Napájení vypnuto (vypínac) EPA/ENERGY 2000 Vypnutý Mén nez 1 watt Tento monitor vyhovuje specifikaci EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000 pi pouzití s pocítacem s funkcí VESA DPM. Spolecnost JONSERED, jako partner programu ENERGY STAR®, prohlasuje, ze tento výrobek spluje smrnice programu ENERGY STAR® pro energetickou úspornost. Pednastavené rezimy casování Pokud signál penesený z pocítace odpovídá následujícím pednastaveným rezimm casování, bude nastavení obrazovky upraveno automaticky. Interakce monitoru a pocítacových systém zajistí nejlepsí pracovní podmínky a nastavení monitoru. Ve vtsin pípad probhne instalace monitoru automaticky, pokud si uzivatel nepeje zvolit odlisné nastavení. Vadné body Panely TFT-LCD jsou vyrobené pokrocilou polovodicovou technologií s pesností 1 ppm (jedna miliontina). Pixely v CERVENÉ, ZELENÉ, MODRÉ a BÍLÉ barv se nkdy jeví svtlejsí, mohou být pozorovány i cerné pixely. Není to zpsobeno spatnou kvalitou panelu, mzete jej bez obav pouzívat. Poznámka Provedení a specifikace mohou být zmnny bez pedchozího upozornní. Zaízení tídy B (Informacní komunikacní zaízení pro domácí pouzití) Tento výrobek spluje pozadavky smrnice týkající se elektromagnetické komptability pro domácí pouzití a lze jej pouzívat bzných obytných oblastech. (Zaízení tídy B ovlivuje ostatní zaízení elektromagnetickými vlnami mén nez zaízení tídy A. ) Specifikace PowerSaver Tento monitor má vestavn systém ízení spoteby s názvem PowerSaver. Systém umozuje dosáhnout úspory energie pepnutím monitoru do rezimu s nízkou spotebou, pokud se urcitou dobu nepouzívá. Pi stisknutí nkteré z kláves na klávesnici se monitor automaticky vrátí k bznému provozu. Chcete-li spoit energii, vypnte monitor, kdykoli jej nebudete potebovat nebo delsí dobu pouzívat. Systém PowerSaver funguje s pocítaci, které jsou osazeny videokartou kompatibilní se standardem VESA DPM. K nastavení této funkce pouzijte softwarový nástroj nainstalovaný v pocítaci. Stav Indikátor napájení Spoteba energie Bzný provoz Svítí 34 watt Rezim úspory energie Bliká Mén nez 1 watt Napájení vypnuto (vypínac) EPA/ENERGY 2000 Vypnutý Mén nez 1 watt Tento monitor vyhovuje specifikaci EPA ENERGY STAR® a ENERGY2000 pi pouzití s pocítacem s funkcí VESA DPM. [. . . ] Rozdíl v naptí mezi elektrodami se postupem casu zvysuje, címz dojde k naklonní tekutého krystalu. Pokud k tomu dojde, pi zmn obrazu je stále viditelný pedchozí obraz. Aby k takové situaci nedoslo, musí být snízen rozdíl v naptí. 49 Informace Nás monitor LCD vyhovuje smrnici tolerance vadných bod ISO13406-2 tída II. 50 Píloha Kontaktujte JONSERED WORLDWIDE (Samsung po celém svt) Poznámka Pokud máte dotazy nebo pipomínky týkající se výrobk Samsung, kontaktujte stedisko péce o zákazníky spolecnosti JONSERED. North America U. S. A CANADA MEXICO 1-800-JONSERED(726-7864) 1-800-JONSERED(726-7864) http://www. samsung. com/us http://www. samsung. com/ca 01-800-JONSERED(726-7864) http://www. samsung. com/mx Latin America ARGENTINA BRAZIL 0800-333-3733 0800-124-421 4004-0000 http://www. samsung. com/ar http://www. samsung. com/br CHILE COLOMBIA COSTA RICA ECUADOR EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS JAMAICA NICARAGUA PANAMA PUERTO RICO REP. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky JONSERED LT 2316 CM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu JONSERED LT 2316 CM bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag