Návod k použití JONSERED LT 2223 A2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce JONSERED LT 2223 A2. Doufáme, že uživatelská příručka pro JONSERED LT 2223 A2 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku JONSERED LT 2223 A2.


JONSERED LT 2223 A2 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2738 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze JONSERED LT 2223 A2

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vyobrazení zde uvedená mají jen referencní úcel a nevztahují se na vsechny pípady (nebo zem). Odkaz na pokyny ohledn potlacení efektu zbytkového obrazu Nepouzívejte poskozený napájecí kabel nebo zástrcku ani poskozenou nebo uvolnnou zásuvku. · V opacném pípad mze dojít k úrazu elektrickým proudem nebo pozáru. Kdyz zasunujete napájecí zástrcku do zásuvky nebo ji vytahujete, nedotýkejte se jí vlhkýma rukama. · V opacném pípad mze dojít k úrazu elektrickým proudem. [. . . ] 8) Component - Slouzí ke zmn zdroje vstupu vybrané obrazovky na Component (Komponentní). 9) MagicInfo - Zdroj vstupu typu MagicInfo funguje pouze u modelu MagicInfo. 10) HDMI - Slouzí ke zmn zdroje vstupu vybrané obrazovky na HDMI. 11) Channel - Pokud je jako Input Source (Zdroj vstupu) nastaven TV, objeví se sipka Channel (Kanál). Moznost Zdroj TV lze vybrat pouze v zaízeních s TV a kontrola kanál je povolena pouze, pokud je jako zdroj vstupu nastavena TV. Funkce Input Source Control (Zdroj vstupu) je k dispozici pouze u obrazovek se stavem napájení ON (ZAP. ). Image Size PC, BNC, DVI 1. Klepnutím na ikonu Image Size (Velikost obrazu) zobrazte obrazovku Image Size (Velikost obrazu). Informacní mízka zobrazuje základní informace nutné pro ovládání velikosti obrazu. 1) Power Status (Stav napájení) - Zobrazuje stav napájení aktuální obrazovky. 2) Image Size (Velikost obrazu) - Slouzí k zobrazení aktuální velikosti obrazu pouzívané obrazovky. 3) Input - Slouzí k zobrazení aktuálního zdroje vstupu pouzívané obrazovky. 4) Informacní mízka zobrazuje pouze obrazovky, jejichz zdroj vstupu je PC, BNC nebo DVI. 5) PC Source - Po klepnutí na polozku Image Size (Velikost obrazu) se nejprve zobrazí karty PC (Pocítac). 4) Small (Malý) - Slouzí k zapnutí obrazu v obraze vybrané obrazovky a zmn velikosti na Small (Malý). 5) Double1 - Slouzí k zapnutí obrazu v obraze vybrané obrazovky a zmn velikosti na Double 1. 6) Double 2 - Slouzí k zapnutí obrazu v obraze vybrané obrazovky a zmn velikosti na Double 2. 7) Double 3 (Dvojitý 3) (Obraz za obrazem-PBP) - Zapne funkci PBP vybraného displeje a zmní velikost na Double 3 (Dvojitý 3). Velikost obrazu v obraze lze ovládat zapnutím monitoru. PIP PIP Source 1. Klepnutím na ikonu PIP zobrazte obrazovku PIP. Informacní mízka zobrazuje základní informace nutné pro ovládání zdroje PIP (obrazu v obraze). 1) PIP Source (Zdroj PIP) - Zdroj obrazu v obraze lze ovládat zapnutím monitoru. 2) PC (Pocítac) - Slouzí ke zmn zdroje obrazu v obraze vybrané obrazovky na moznost PC (pocítac). 3) BNC - Slouzí ke zmn zdroje obrazu v obraze vybrané obrazovky na moznost BNC. 4) DVI - Slouzí ke zmn zdroje obrazu v obraze vybrané obrazovky na moznost DVI. 5) AV - Slouzí ke zmn zdroje obrazu v obraze vybrané obrazovky na moznost AV. [. . . ] Frekvence tohoto opakování za sekundu se oznacuje jako vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence. Jednotka: Hz Píklad: Pokud se stejný záblesk opakuje 60krát za sekundu, jde o hodnotu 60 Hz. Horizontální frekvence Doba potebná k vykreslení jednoho ádku v horizontálním smru spojením pravého okraje s levým okrajem obrazovky se nazývá horizontální cyklus. Jeho pevrácená hodnota se oznacuje jako horizontální frekvence. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky JONSERED LT 2223 A2

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu JONSERED LT 2223 A2 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag