Návod k použití JONSERED LT 2216 CM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce JONSERED LT 2216 CM. Doufáme, že uživatelská příručka pro JONSERED LT 2216 CM bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku JONSERED LT 2216 CM.


JONSERED LT 2216 CM : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4221 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   JONSERED LT 2216 CM (3073 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze JONSERED LT 2216 CM

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Pokud pouzíváte spoic obrazovky, nastavte jej do rezimu aktivní obrazovky. Vyobrazení zde uvedená mají jen referencní úcel a nevztahují se na vsechny pípady (nebo zem). Odkaz na pokyny ohledn potlacení efektu zbytkového obrazu Nepouzívejte poskozený napájecí kabel nebo zástrcku ani poskozenou nebo uvolnnou zásuvku. · V opacném pípad mze dojít k úrazu elektrickým proudem nebo pozáru. Kdyz zasunujete napájecí zástrcku do zásuvky nebo ji vytahujete, nedotýkejte se jí vlhkýma rukama. [. . . ] 1) Power Status (Stav napájení) - Zobrazuje stav napájení aktuální obrazovky. 2) Image Size (Velikost obrazu) - Slouzí k zobrazení aktuální velikosti obrazu pouzívané obrazovky. 3) Input - Slouzí k zobrazení aktuálního zdroje vstupu pouzívané obrazovky. 4) Informacní mízka zobrazuje pouze obrazovky, jejichz zdroj vstupu je PC, BNC nebo DVI. 5) PC Source - Po klepnutí na polozku Image Size (Velikost obrazu) se nejprve zobrazí karty PC (Pocítac). - Tlacítkem ovládání velikosti obrazu se ovládá velikost obrazu - pro PC, BNC, DVI. 6) Video Source - Chcete-li ovládat velikost obrazu pro píslusný Input Source (Zdroj vstupu), klepnte na kartu Video Source (Zdroj video). Ovládání velikosti obrazu je k dispozici pouze u obrazovek, jejichz stav napájení je ON (ZAP. ) Image Size TV, AV, S-Video, Component, DVI(HDCP), HDMI, DTV. 1. Klepnutím na ikonu Image Size (Velikost obrazu) zobrazte obrazovku Image Size (Velikost obrazu). Informacní mízka zobrazuje základní informace nutné pro ovládání velikosti obrazu. 1) Chcete-li upravit velikost obrazu pro TV, AV, S-Video, Komponent, klepnte na kartu Video Source (Zdroj video). Tlacítkem Select All (Vybrat vse) nebo zaskrtnutím polícka vyberte obrazovku, kterou chcete nastavit. 2) Informacní mízka zobrazuje pouze obrazovku se zdroji vstupu TV, AV, S-Video, Component, HDMI nebo DTV. 2) PC (Pocítac) - Slouzí ke zmn zdroje obrazu v obraze vybrané obrazovky na moznost PC (pocítac). 3) BNC - Slouzí ke zmn zdroje obrazu v obraze vybrané obrazovky na moznost BNC. 4) DVI - Slouzí ke zmn zdroje obrazu v obraze vybrané obrazovky na moznost DVI. 5) AV - Slouzí ke zmn zdroje obrazu v obraze vybrané obrazovky na moznost AV. 6) S-Video - Slouzí ke zmn zdroje obrazu v obraze vybrané obrazovky na moznost S-Video. 7) Component (Komponentní) - Slouzí ke zmn zdroje obrazu v obraze vybrané obrazovky na moznost Component. 8) HDMI - Slouzí ke zmn zdroje obrazu v obraze vybrané obrazovky na moznost HDMI. Poznámka Nkteré zdroje obrazu v obraze nemusí být k dispozici pro výbr. Závisí to na typu zdroje vstupu hlavní obrazovky. Funkce PIP Control (PIP) je k dispozici pouze u obrazovek se stavem napájení ON (ZAP. ) a s nastavením funkce PIP na ON (ZAP. ). Settings Picture 1. Klepnutím na ikonu Settings (Nastavení) zobrazte obrazovku Settings Control (Nastavení). Informacní mízka zobrazuje základní informace nutné pro ovládání nastavení. [. . . ] Vzdálenost mezi dvma body stejné barvy se oznacuje jako , , roztec bod". Jednotka: mm Obrazovku je nutné nkolikrát za sekundu pekreslovat, aby se uzivateli zobrazoval obraz. Frekvence tohoto opakování Vertikální frekvence Píloha za sekundu se oznacuje jako vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence. Jednotka: Hz Píklad: Pokud se stejný záblesk opakuje 60krát za sekundu, jde o hodnotu 60 Hz. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky JONSERED LT 2216 CM

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu JONSERED LT 2216 CM bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag