Návod k použití HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) NEW FEATURES GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HTC HERO ( ANDROID 2.1 ). Doufáme, že uživatelská příručka pro HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HTC HERO ( ANDROID 2.1 ).


HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) NEW FEATURES GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (426 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) NEW FEATURES GUIDE (408 ko)
   HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) NEW FEATURES GUIDE (408 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HTC HERO ( ANDROID 2.1 )NEW FEATURES GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Prvodce novými funkcemi Prvodce novými funkcemi Blahopejeme vám k zakoupení pístroje HTC Hero. Nový telefon je dodáván s aktualizovanou platformou Android. Tento Prvodce novými funkcemi vám pomze porozumt nkterým aktualizovaným funkcím, abyste mohli uzitek z telefonu maximalizovat. Základní informace o telefonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . [. . . ] Stisknte tlacítko MENU a potom klepnte na polozku Zálozky. Na kart Casto navstvované ( ) pejdte na stránku, kterou chcete zobrazit, a potom na ni klepnte. Stisknte tlacítko VÝCHOZÍ, klepnte na polozku a potom klepnte na polozku Internet. Stisknte tlacítko MENU a potom klepnte na polozku Zálozky. Na kart Historie ( ) pejdte na stránku, kterou chcete zobrazit, a potom na ni klepnte. Pehled o tom, jaké stránky jste navstívili 7. Pouzívání Bluetooth Nyní mzete na telefonu pouzívat komunikaci Bluetooth pro výmnu informací s jiným zaízením a bezpecn odesílat a pijímat fotografie, videa, hudbu, zvukové soubory, události kalendáe a kontaktní informace. Kontrolovat stav pesunu soubor Bluetooth lze otevením panelu oznámení. Ped tím, nez zahájíte výmnu soubor pomocí Bluetooth · Na telefonu zapnte funkci Bluetooth a potom jej spárujte a pipojte k jinému zaízení podporujícímu technologii Bluetooth. Podrobnosti najdete Prvodce novými funkcemi 15 v Uzivatelské pírucce. Vsechny soubory, které pijmete prostednictvím Bluetooth, se ulozí v koenovém adresái na kart microSD. Odeslání práv poízené fotografie nebo videa 1. Podrobnosti najdete v cásti Fotoaparát a multimédia. Na obrazovce Kontrola, která se zobrazí po poízení fotografie nebo videa, klepnte na polozku a potom klepnte na polozku Bluetooth. V zaízeních Bluetooth klepnte na zaízení, do kterého chcete poslat fotografii nebo video. POZNÁMKA Po zobrazení výzvy zadejte totéz heslo v telefonu i v druhém zaízení nebo potvrte automaticky generované heslo. Odeslání ulozené fotografie nebo videa 1. Stisknte tlacítko VÝCHOZÍ, klepnte na tlacítko a potom na polozku Fotografie. Na kart Alba klepnte na album, jehoz fotografie ci videa chcete zobrazit. Klepnte na fotografii nebo video, které chcete odeslat, a potom klepnte na tlacítko Dalsí. V zaízeních Bluetooth klepnte na zaízení, do kterého chcete poslat fotografii nebo video. POZNÁMKA Po zobrazení výzvy zadejte totéz heslo v telefonu i v druhém zaízení nebo potvrte automaticky generované heslo. 16 Prvodce novými funkcemi Odeslat hudební soubor 1. Stisknte tlacítko VÝCHOZÍ, klepnte na polozku a potom klepnte na polozku Hudba. Posouvejte prst doleva nebo doprava po stedu obrazovky pro vyvolání hudby, kterou chcete odeslat. Stisknte tlacítko MENU a potom klepnte na polozky Sdílet > Bluetooth. V zaízeních Bluetooth klepnte na zaízení, do kterého chcete poslat hudbu. POZNÁMKA Po zobrazení výzvy zadejte totéz heslo v telefonu i v druhém zaízení nebo potvrte automaticky generované heslo. Odeslání události 1. Stisknte tlacítko VÝCHOZÍ, klepnte na polozku a potom klepnte na Kalendá. Ve zobrazení Den, Program jednání nebo Týden stisknte a pidrzte událost a potom klepnte na polozku Sdílet vCalendar > Bluetooth. [. . . ] Kdyz jsou Hodiny na plose v normálním rezimu, klepnutím na informace o pocasí otevete aplikaci Pocasí. Upravení nastavení pipomenutí Telefon vám umozuje nejen naprosto voln nastavit tolik pipomenutí, kolik chcete, ale dovoluje pizpsobit nastavení pipomenutí tak, aby to odpovídalo vasim potebám. Klepnte na hodiny na Výchozí obrazovce a potom petáhnte prst na kartu Pipomenutí. Pipomenutí nastavte podle pokyn v Uzivatelské pírucce. Stisknte tlacítko MENU a potom klepnte na polozku Nastavení. 6 Prvodce novými funkcemi 4. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HTC HERO ( ANDROID 2.1 )

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HTC HERO ( ANDROID 2.1 ) bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag