Návod k použití HTC DESIRE HD USER MANUAL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HTC DESIRE HD. Doufáme, že uživatelská příručka pro HTC DESIRE HD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HTC DESIRE HD.


HTC DESIRE HD USER MANUAL: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (9171 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HTC DESIRE HD (9176 ko)
   HTC DESIRE HD QUICK START GUIDE (2057 ko)
   HTC DESIRE HD QUICK START GUIDE (2057 ko)
   HTC DESIRE HD (7834 ko)
   HTC DESIRE HD ANNEXE 314 (8082 ko)
   HTC DESIRE HD USER MANUAL (9731 ko)
   HTC DESIRE HD QUICK START GUIDE (2104 ko)
   HTC DESIRE HD QUICK START GUIDE (2099 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HTC DESIRE HDUSER MANUAL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vás telefon HTC Desire HD Uzivatelská pírucka Konvence pouzité v této pírucce V této uzivatelské pírucce pouzíváme následující symboly, následované dlezitými nebo uzitecnými informacemi. Toto je poznámka. Poznámka casto poskytuje dodatecné informace, napíklad co se stane s telefonem, kdyz zvolíte provedení nebo neprovedení nkteré operace. Poznámka také poskytuje uzitecné informace, které mohou platit pouze v nkterých situacích. Tip poskytuje alternativní zpsob, jak provést specifický krok nebo postup nebo umozuje seznámit se s moznostmi, které mohou být uzitecné. [. . . ] V rezimu spoice obrazovky budou cas a datum mnit polohu na obrazovce kazdých nkolik minut. Chcete-li obrazovku znovu rozsvítit, klepnte na kterékoliv místo na ní a stisknte tlacítko ZPT na telefonu. Obrazovku Stolní hodiny mzete zmnit tak, aby zobrazovala pouze datum a cas jiného casového pásma. Zpsob výbru jiného casového pásma viz v cásti , , Nastavení data, casového pásma a casu". Pouzívání hodin ve svt Pouzijte obrazovku Hodiny ve svt aplikace Hodiny k ovení aktuálního casu na nkolika místech na svt soucasn. Mzete také nastavit cas ve svém mst, pidat dalsí msta do seznamu hodin ve svt a rucn nastavit casové pásmo, datum a cas. Nastavení domovského msta 1. Stisknte tlacítko MENU a potom klepnte na polozku Nastavení plochy. Bhem zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající msta a zem. Pesute se v seznamu a klepnte na své domovské msto. Nastavení data, casového pásma a casu Chcete-li nastavit casové pásmo, datum a cas na telefonu rucn, musíte nejprve vypnout automatickou synchronizaci casu. Stisknte tlacítko MENU a pak klepnte na Nastavení místního casu a otevete obrazovku Nastavení data a casu. 10 Hodiny a Pocasí 4. Posouvejte se seznamem a pak klepnte na pozadované casové pásmo. Nastavte datum posouváním kolecek data, msíce a rok na obrazovce a pak klepnte na OK. Nastavte cas posouváním kolecek hodin a minut na obrazovce a pak klepnte na OK. Klepnte na Pouzít 24hodinový formát a pepínejte mezi pouzíváním 1hodinového nebo 4hodinového formátu. Klepnte na tlacítko Vybrat formát data a vyberte pozadovaný formát zobrazení dat v telefonu. (Vybraný formát data platí i pro datum zobrazené v programu Budík. ) Na obrazovce Plocha mzete stisknout tlacítko MENU, pak klepnte na Nastavení > Datum a cas a otevete obrazovku nastavení data a casu. Pidání msta na obrazovku Hodiny ve svt Mzete pidat dalsí msta na obrazovku Hodiny ve svt, abyste mohli okamzit ovovat datum a cas v tchto mstech. Krom aktuálních a domovských mst mze obrazovka Hodiny ve svt zobrazit az 15 mst. Bhem zadávání se seznam filtruje a ukazuje odpovídající msta a zem. Posouvejte se odpovídajícím seznamem a pak klepnte na msto, které chcete pidat. Nastavení budíku Na obrazovce Budík v aplikaci Hodiny mzete nastavit jedno nebo nkolik budík. 11 Hodiny a Pocasí Nastavení budíku 1. Vyberte zaskrtávací pole budíku a pak na tento budík klepnte. Na obrazovce Nastavit budík petáhnte prst nahoru nebo dol a posute ovladac casu a nastavte pozadovaný cas. Posouvejte se obrazovkou Nastavení budíku a zobrazte vsechny moznosti budíku. Mzete provést následující: Zadejte Popis budíku a zvolte Zvuk budíku, který se pouzije. Zvolte dny v týdnu, ve kterých se má budík ozývat a pak klepnte na OK. [. . . ] Trvale odstraní vsechna data a uzpsobená nastavení a vsechny aplikace, které jste stáhli a nainstalovali. Ped obnovením pvodního továrního nastavení telefonu si nezapomete zazálohovat vsechna data, která si chcete uschovat. Provedení hardwarového obnovení pvodního nastavení prostednictvím nabídky 1. Na obrazovce Plocha stisknte tlacítko MENU, pak klepnte na Nastavení. Klepnte na polozky Karta SD a pam telefonu > Obnovení továrních dat. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HTC DESIRE HD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HTC DESIRE HD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag