Návod k použití HP X2301

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP X2301. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP X2301 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP X2301.


HP X2301 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (845 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   HP X2301 (923 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP X2301

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Tenký monitor HP x2301 Micro s podsvícením LED Uzivatelská pírucka © 2011 Hewlett-Packard Development Company, L. P. Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami spolecnosti Microsoft Corporation registrovanými v USA, ENERGY STAR® a znacka ENERGY STAR® jsou znackami registrovanými v USA. Spolecnost HP poskytuje na produkty a sluzby HP pouze záruky, které jsou stanoveny ve výslovných prohláseních o záruce dodávaných s tmito produkty a sluzbami. Zádná informace uvedená v tomto dokumentu nesmí být povazována za dalsí záruku. [. . . ] POZNÁMKA: Pokud bhem zobrazení nabídky není po dobu 30 sekund (výchozí nastavení) stisknuto zádné tlacítko, budou nastavení ulozena a nabídka se zave. Výbry nabídky OSD V následující tabulce jsou uvedeny volby nabídky na obrazovce (OSD) a popis jejich funkcí. Po provedení zmny polozky nabídky OSD a nabízí-li nabídka tyto moznosti, mzete zvolit nkterou z následujících mozností: Cancel (Storno) ­ návrat k nabídce pedchozí úrovn. Save and Return (Ulozit a návrat) ­ ulození vsech zmn a návrat na obrazovku hlavní nabídky OSD. Tato moznost je aktivní pouze v pípad, ze jste zmnili njakou polozku nabídky. Reset (Obnovit) ­ zmna zpt na pedchozí nastavení. 6. 12 Kapitola 4 Ovládání monitoru CSWW Ikona Moznosti hlavní nabídky Jas Kontrast Barva Moznosti v podnabídce Popis Nastavení úrovn jasu obrazovky. Výchozí nastavení výrobce je 5000 K. Teplá (5 000 K) Studená (9 300 K) Standardní (6 500 K) Zmní tón na mírn nacervenale bílou. Nastaví vase vlastní barvy podle barevných standard pouzívaných v odvtví zpracování obrazu. Vyberte z tchto rezim: Film Fotografie Hry Text Vlastní (nastavení ulozená po úprav jasu, kontrastu ci barvy v jedné z dalsích mozností funkce Rychlé zobrazení) Rychlý náhled Custom Color (Vlastní barva) Zvolí a nastaví Vase vlastní barevné stupnice: R -- Nastaví vase vlastní úrovn cervené slozky. G -- Nastaví vase vlastní úrovn zelené slozky. B -- Nastaví vase vlastní úrovn modré slozky. Image Control (Nastavení zobrazení) Overdrive Auto Adjustment (Automatické nastavení) Clock (Generátor casových impulz) Upraví vzhled na obrazovce. Dále zapíná ci vypíná snímac okolního osvtlení. Minimalizuje jakékoli svislé cáry nebo pruhy viditelné na pozadí obrazovky. Nastavení generátoru casových impulz mní i vodorovný vzhled na obrazovce. Umozuje odstranit pípadný horizontální sum a vycistit ci zaostit zobrazené znaky. Upraví umístní obrazu na obrazovce ve vodorovném smru. Upraví umístní obrazu na obrazovce ve vertikálním smru. Clock Phase (Fáze generátoru casových impulz) Horizontal Position (Horizontální poloha) Vertical Position (Vertikální poloha) CSWW Pouzití obrazovkové nabídky OSD 13 Ikona Moznosti hlavní nabídky Moznosti v podnabídce Custom Scaling (Vlastní mítko) Popis Vybere metodu formátování zobrazených informací na monitoru. Zvolte: Fill to Screen (Na celou obrazovku) ­ Obraz vyplní celou obrazovku, takze mze být zúzený nebo prodlouzený z dvodu neodpovídajícího pomru výsky a síky. Fill to Aspect Ratio (Vyplnit se zachováním pomru) ­ Velikost obrazu bude nastavena na celou obrazovku, avsak pomry stran zstanou zachovány. Sharpness (Ostrost) Dynamic Contrast Ratio (Dynamický pomr kontrastu) Upravuje obraz na obrazovce, aby vypadal ostejsí nebo mkcí. Zapne (On) nebo vypne (Off) nastavení zvýraznní kontrastního pomru (DCR). DCR automaticky vyvazuje úrovn bílé a cerné a poskytuje optimální obraz. Upraví polohu nabídky OSD na obrazovce. OSD Control (Ovládání OSD) Horizontal OSD Position (Horizontální poloha OSD) Vertical OSD Position (Vertikální poloha OSD) OSD Transparency (Prhlednost OSD) OSD Timeout (Casový limit OSD) Nastaví polohu pohledu nabídky OSD do levé nebo pravé oblasti obrazovky. [. . . ] Potebujete-li získat napájecí kabel pro jinou zemi, zakupte napájecí kabel, který je pro pouzití v dané zemi schválen. CSWW Canadian Notice 25 Kapacita napájecího kabelu musí odpovídat výrobku a jmenovitému naptí a proudu uvedeným na stítku elektrického výkonu produktu. Hodnoty jmenovitého naptí a proudu elektrického kabelu musí být vyssí nez ty, které jsou uvedeny na produktu. Dále je teba, aby prez vodice byl minimáln 0, 75 mm² (nebo 18 AWG) a délka elektrického kabelu musí být od 1, 8 m do 3, 6 m (6 az 12 stop). Máte-li dotazy ohledn typu napájecího kabelu, obrate se na autorizovaného poskytovatele sluzeb spolecnosti HP. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP X2301

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP X2301 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag