Návod k použití HP SIMPLESAVE MD2000H BACKUP SOFTWARE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce HP SIMPLESAVE MD2000H. Doufáme, že uživatelská příručka pro HP SIMPLESAVE MD2000H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku HP SIMPLESAVE MD2000H.


HP SIMPLESAVE MD2000H BACKUP SOFTWARE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (746 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze HP SIMPLESAVE MD2000HBACKUP SOFTWARE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Zakazte tuto funkci, ite se pokyny v cásti , , Povolení ci zakázání automatického spustní" na stránce 12. Klepnte na polozku Computer (Pocítac) v systému Windows 7 ci Windows Vista, nebo My Computer (Tento pocítac) v systému Windows XP a vyhledejte vasi jednotku HP SimpleSave. Poklepejte na slozku HP Launcher, poté na soubor HP Launcher. exe. [. . . ] Nápovdu najdete na webové stránce podpory HP SimpleSave na adrese http://hpsupport. wdc. com. Po prvním zálohování mzete jednotku HP SimpleSave odpojit, doporucuje se vsak nechat ji pipojenou, aby byl obsah pocítace prbzn zálohován. Pokud je jednotka HP SimpleSave pipojena k pocítaci a je spustn program HP SimpleSave Monitor, bude se pocítac automaticky zálohovat vzdy, kdyz bude pocítac po dobu 5 minut necinný (nepouzívaný). Pokud jednotku HP SimpleSave odpojíte, stací ji pozdji znovu pipojit a spustit nástroj HP SimpleSave klepnutím na ikonu aplikace HP SimpleSave. Software automaticky provede zálohování vsech zmnných a nových soubor od posledního zálohování pocítace na jednotku HP SimpleSave. Zálohování více pocítac Jestlize chcete zálohovat dalsí pocítac, jednoduse jednotku HP SimpleSave odpojte a pipojte ji k jinému pocítaci. Pokracujte podle postupu v cásti , , Zálohování soubor" na stránce 3. O programu HP SimpleSave Monitor Po provedení první zálohy se v oznamovací oblasti hlavního panelu zobrazí ikona programu HP SimpleSave Monitor. Program HP SimpleSave Monitor neustále sleduje vytvoení nových nebo zmnu stávajících soubor na pocítaci a automaticky tyto soubory zálohuje, pokud je pocítac necinný (nepouzívaný) pt minut. Aby program HP SimpleSave Monitor fungoval, musí být k pocítaci pipojena jednotka HP SimpleSave. Ped odpojení jednotky HP SimpleSave ukoncete program HP SimpleSave klepnutím pravým tlacítkem na ikonu programu HP SimpleSave Monitor a výbrem píkazu Exit (Konec). Hlavní aplikaci HP SimpleSave spustíte klepnutím pravým tlacítkem na program HP SimpleSave Monitor a výbrem moznosti Launch HP SimpleSave (Spustit nástroj HP SimpleSave) dle obrázku. Výpis protokolu zálohování mzete zobrazit klepnutím pravým tlacítkem na program HP SimpleSave Monitor a výbrem moznosti View Report (Zobrazit výpis). Poznámka: Po ukoncení programu HP SimpleSave Monitor se nové a zmnné soubory NEBUDOU zálohovat. ZÁLOHOVÁNÍ SOUBOR ­ 5 PROGRAM PRO ZÁLOHOVÁNÍ HP SIMPLESAVE UZIVATELSKÁ PÍRUCKA 4 Obnovení soubor K obnovení soubor zálohovaných na jednotce HP SimpleSave pouzijte program HP SimpleSave. Pipojte jednotku HP SimpleSave k pocítaci, na kterém chcete soubory obnovit. Poklepáním na ikonu HP SimpleSave v oznamovací oblasti hlavního panelu spuste program HP SimpleSave. V dolní cásti okna , , Welcome to HP SimpleSave" (Vítejte v programu HP SimpleSave) klepnte na tlacítko Restore (Obnovit). Tlacítko Restore (Obnovit) se zobrazí pouze v pípad, ze je na jednotce njaký soubor zálohy. Vyberte soubor zálohy, ze které chcete soubory obnovit, a klepnte na tlacítko Open (Otevít). OBNOVENÍ SOUBOR ­ 6 PROGRAM PRO ZÁLOHOVÁNÍ HP SIMPLESAVE UZIVATELSKÁ PÍRUCKA Potom vyberte polozky, které chcete obnovit. Pokud vyberete tuto volbu, obnoví se vsechny zálohované soubory. Po výbru volby Restore Only These Files (Obnovit pouze tyto soubory) mzete vybrat urcité soubory a slozky, které chcete obnovit. Vyberte pozadované polozky zaskrtnutím polícek vedle slozek. Jednotlivé soubory lze vybrat tak, ze je oznacíte a zaskrtnete polícko v levém horním rohu ikony souboru. [. . . ] Napíklad dávkové soubory (pípona BAT) a soubory protokol (pípona LOG) jsou standardn vylouceny. Jazyk zmníte výbrem jiného jazyka ze seznamu, klepnutím na tlacítko OK a restartováním aplikace HP SimpleSave k uplatnní zmny. MOZNOSTI ­ 12 PROGRAM PRO ZÁLOHOVÁNÍ HP SIMPLESAVE UZIVATELSKÁ PÍRUCKA Hewlett-Packard Company P. O. Box 4010 Cupertino, CA 95015-4010 U. S. A. Jediná záruka na produkty a sluzby spolecnosti HP je obsazena v zárucních podmínkách dodávaných s tmito produkty a sluzbami. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky HP SIMPLESAVE MD2000H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu HP SIMPLESAVE MD2000H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag